Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Belles Arts

Taller d'Arts Digitals en Xarxa

Aquesta assignatura forma part de la matèria Técnicas, Tecnologías y Lenguajes Avanzados

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP11

Descripció

L'assignatura Taller d'Arts Digitals en Xarxa ofereix al/a l'estudiant la possibilitat d'aprofundir en les pràctiques artístiques digitals en línia, fent-ho a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces gràfiques, sonores, audiovisuals i narracions interactives i no lineals en internet. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge de la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria que forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats i té per objecte oferir al/a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

Introducció a les pràctiques artístiques en el context d'internet, aproximació crítica a les seves genealogies, principis i infraestructures. Aportacions de les dones i de col·lectius minoritzats en àmbit de les pràctiques artístiques en contextos digitals en línia. Conceptes bàsics de la implementació de peces gràfiques, sonores, audiovisuals i narracions interactives i no lineals a internet. Formats, xarxes, tecnologies interactives i gestors de continguts. Conceptualització, punt de vista i rol d'usuari. Disseny d'experiència i interfície. Maquetació i optimització per a dispositius i contextos. Ideació, desenvolupament, conceptualització i implementació de peces en contextos digitals.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. (CB1)
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). (CB5)
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació a diferents àmbits de la pràctica professional. (CT2)
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, espanyol i anglès. (CT6)
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. (CT7)
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. (CT7)
 • Resol de manera adequada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i implementació de peces en contextos digitals. (CE6)
 • Utilitza adequadament les eines específiques per a la creació de continguts digitals en línia. (CE7)
 • • Coneix i utilitza a nivell bàsic els llenguatges de programació i la terminologia pròpia dels contextos digitals. (CE8)