Tornar al Grau en Belles Arts

4D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBB011

Sinopsi

Aquesta assignatura, que forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges, és un espai de taller i experimentació fonamentalment pràctica. Com en totes les assignatures d'aquesta matèria, es posa en relació, per una banda, el coneixement dels materials i els seus comportaments, i l'aprenentatge de diferents tècniques i tecnologies amb, de l'altra, l'emergència del llenguatge i les dimensions estètica i comunicativa de la pràctica artística. Sota el paraigua de la denominació 4D s'exploren les pràctiques basades en el temps, incloent-hi l'audiovisual, el treball sonor i les pràctiques performatives. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics, que permeten posar en perspectiva cada manera de fer amb un context més extens i complex.

Objectius de l'assignatura

L'assignatura proposa un espai d'indagació al voltant de les pràctiques artístiques audiovisuals, sonores i performatives, les diverses genealogies, llenguatges, codis i matèries. Es cerca una aproximació als seus processos de treball, acció, producció, registre i comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 • Analitza les seves pròpies necessitats formatives i d’organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d’autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no)
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès
 • Defineix objectius d’aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament coherents i realistes amb els mateixos objectius i el temps de què es disposa
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària
 • Planifica i resol processos de formalització de treballs basats en el temps utilitzant amb correcció tècniques i eines
 • Analitza les problemàtiques i els condicionants específics del treball amb mitjans i formats basats en el temps i els aborda de manera explícita en la seva pràctica
 • Tria de manera adequada entre les diferents tècniques, tecnologies i materials atenent les necessitats dels processos de treball amb mitjans basats en el temps
 • Assenyala de manera adequada i eficaç, per mitjans verbals i no verbals, els precedents, marcs de referència i contextos discursius, així com els trets i qualitats formals que han de ser tinguts en compte de manera preferent en un treball realitzat amb mitjans basats en el temps

Ampliar informació

Professorat

Serafín Álvarez, Doctorant. Llicenciat en Belles Arts. Producció artística i investigació. Artista

Serafín Álvarez

Doctorant. Llicenciat en Belles Arts. Producció artística i investigació. Artista

Ariadna Guiteras, Màster en Produccions i Investigació. Artista. Pràctiques performatives. Instal·lació. Dibuix

Ariadna Guiteras

Màster en Produccions i Investigació. Artista. Pràctiques performatives. Instal·lació. Dibuix