Tornar al Grau en Belles Arts

Pensament Contemporani i Pràctiques Artístiques

Esta es una asignatura de formación básica que forma parte de la materia Fundamentos Teóricos de las Prácticas Artísticas

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBA11

Descripció

Aquesta és una assignatura de formació bàsica que forma part de la matèria Fonaments Teòrics de les Pràctiques Artístiques, i té per objectiu introduir l'estudi i la reflexió sobre els marcs teòrics i conceptuals més rellevants per a les pràctiques artístiques contemporànies, prestant especial atenció al període que va des dels anys 70 del segle XX fins a l'actualitat. Suposa una continuació de l'assignatura Pensament Modern i Pràctiques Artístiques, i permet, mantenint sempre una mirada crítica sobre el discurs historiogràfic, obrir un context de discussió i anàlisi que ens vinculi amb les pràctiques artístiques del nostre passat més immediat.

Continguts

Els relats de la modernitat i la postmodernitat. El camp expandit de l'art, buscant nous vincles amb el món. Desmaterialització i rematerialització de les pràctiques artístiques. Gènere, raça, classe i performativitat. El cos material, sexual, polític i social. Grans exposicions, efervescència institucional i contracultura. Imatges, arxiu, mass media, internet i pràctiques postproductives. Pràctiques artístiques en el camp extens de la cultura.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Mostra habilitats per a la reflexió crítica en els processos vinculats a l'exercici de la professió.
 • Analitza situacions, fets i pràctiques professionals i no professionals incorporant la perspectiva de gènere i interseccional.
 • Integra la perspectiva de gènere i la inclusivitat en produir continguts de comunicació, en textos i materials audiovisuals.
 • Utilitza críticament els conceptes fonamentals associats als discursos historiogràfics de la contemporaneïtat.
 • Aplica de manera conscient els coneixements sobre les pràctiques artístiques contemporànies en els seus arguments i reflexions.
 • Desenvolupa de manera eficient metodologies de recerca històrica aplicades a les pràctiques artístiques.
 • Analitza argumentadament les característiques més importants de pràctiques i referents d'art contemporani, posant en relació els seus marcs de referència històrics amb els actuals.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística