Tornar al Grau en Belles Arts

Pensament Contemporani i Pràctiques Artístiques

Esta es una asignatura de formación básica que forma parte de la materia Fundamentos Teóricos de las Prácticas Artísticas

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBF02

Descripció

Aquesta és una assignatura de formació bàsica que forma part de la matèria Fonaments Teòrics de les Pràctiques Artístiques, i té per objectiu introduir l’estudi i la reflexió sobre els marcs teòrics i conceptuals més rellevants per a les pràctiques artístiques contemporànies, prestant especial atenció al període que va des dels anys 70 del segle XX fins a l’actualitat. Superat el debat al voltant de la cultura postmoderna –central als anys vuitanta i noranta– fins al nostre passat més immediat, s’analitzaran les transformacions culturals marcades en les darreres dècades per el neoliberalisme, entès com un model de producció cultural dominant que es fonamenta en un conjunt de relacions de poder, sistemes de valor, formes d’organització i orientacions estètiques que s’inscriuen en les institucions culturals i educatives, però també en la producció de les nostres formes de vida i la nostra subjectivitat. L’assignatura suposa una continuació de Pensament Modern i Pràctiques Artístiques, i presenta una mirada crítica sobre el discurs historiogràfic a partir de tres blocs o eixos temàtics els quals anomenarem obertures ontològiques de la contemporaneïtat.

Objectius de la assignatura

 • Saber identificar les visions heretades de la modernitat en el pensament contemporani i les pràctiques artístiques actuals.
 • Formular projectes o situacions a través de les quals creem espais de relació interseccional, de contacte, fricció o contagi amb i entre els diferents agents, comunitats, públics i xarxes de les arts i el pensament contemporani.
 • Activar i posar en joc qüestions vinculades a la cultura, el pensament i la creació contemporània, entenent-les com a eines que ens permet construir un posicionament crític i una manera de fer prospectiva envers la realitat actual.
 • Analitzar de manera crítica les ontologies del present contemporani i proposar noves perspectives per abordar qüestions o problemes identificables.
 • Conèixer i emprar metodologies de recerca i estratègies de creació, comunicació i difusió en el camp del pensament contemporani i les pràctiques artístiques.
 • Reforçar hàbits d’aprenentatge i acompanyar l’autonomia en els processos de recerca artística.
 • Adquirir la caixa d’eines necessàries per a les escriptures del pensament contemporani.
 • Gestionar de manera crítica i creativa els vincles i els instruments teòrics.
 • Integrar una sèrie de registres de lectura per a la bibliodiversiat.
 • Identificar comunitats vinculades i vinculants al treball propi.
 • Adequar el treball propi als contextos específics d’implementació.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball a l’àmbit de les pràctiques artístiques. (CB1)
 • Mostra actituds de respecte per la diversitat lingüística, social i cultural. (CT5)
 • Actua amb respecte per la diversitat i la igualtat d’oportunitats tenint en compte la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.). (CT8)
 • Fomenta la igualtat de gènere en el marc de la pràctica. (CT8)
 • Reconeix els principals tipus de col·lectius, agents i pràctiques que operen com a resposta i/o qüestionament a l’àmbit institucional de l’art, les formes que adopten i el rol que tenen. (CE1)
 • Mostra coneixements sòlids sobre el rol de les pràctiques artístiques en relació amb l’activisme, la mediació i la pedagogia. (CE2)
 • Participa activament en processos de producció col·lectiva de sabers. (CE10)

Ampliar informació

Professorat

Núria Gómez Gabriel, Doctora. Investigadora cultural, escriptora i curadora d'art

Núria Gómez Gabriel

Doctora. Investigadora cultural, escriptora i curadora d'art