Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Pràctiques Relacionals

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades

 

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP8

Descripció

L'assignatura Taller de Pràctiques Relacionals es planteja com una exploració de les pràctiques artístiques com a articuladors de diferents formes de sociabilitat i relació, i ofereix a l'estudiant la possibilitat de dur a terme processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació en l'àmbit de les pràctiques relacionals. És una assignatura d'experimentació pràctica que interroga la constitució de diferents maneres d'acció, relació i participació, i es busca contextualitzar el treball respecte dels diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics. 

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades, i té per objectiu oferir a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

 

Continguts

Art relacional, aproximació crítica als seus formats, genealogies i conceptes bàsics. Pràctiques artístiques com a interstici social; experimentació amb els comportaments, les relacions i les formes de sociabilitat. Exploració d'eines, formats i tècniques, tant els propis de la tradició artística com els incorporats des d'altres àmbits, per a la constitució de models d'acció i relació. Experiència, relació, interacció, participació; les modalitats d'articulació de comunitats, trobades i copresències. Exploració de la relació entre pràctiques relacionals i documentació. Ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació de pràctiques relacionals.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. 
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). 
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies amb relació a diferents àmbits de la pràctica professional. 
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès. 
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. 
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. 
 • Resol de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació de pràctiques relacionals. 
 • Aplica eines, tècniques i formats adequats en la configuració de pràctiques relacionals.