Tornar al Grau en Belles Arts

Taller d'Edicions d'Artista

Aquesta assignatura forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP14

Descripció

L'assignatura Taller d'Edicions d'Artista es planteja com una exploració de les possibilitats de publicacions i peces gràfiques en l'àmbit de les pràctiques artístiques, a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs impresos. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge sobre el comportament del material i la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria que forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats i té per objecte oferir al/a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

Introducció a l'edició en el camp de les pràctiques artístiques, les seves genealogies, formats i conceptes bàsics. Aportacions de les dones i de col·lectius minoritzats en àmbit de les edicions d'artista. Aproximació crítica a l'ús d'eines, tècniques i materials. Producció, composició i distribució de continguts per mitjà de reticles i la seva aplicació a formats analògics i digitals. Composició de textos i jerarquització de continguts. La pàgina com a eix vertebrador de continguts i narratives en publicacions i peces gràfiques. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de publicacions en format imprès aplicades a les pràctiques artístiques.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. (CB1)
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). (CB5)
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació a diferents àmbits de la pràctica professional. (CT2)
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, espanyol i anglès. (CT6)
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. (CT7)
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. (CT7)
 • Resol de manera adequada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de publicacions en format imprès aplicades a les pràctiques artístiques. (CE6)
 • Tria de manera informada entre eines, suports i tècniques propis del disseny editorial ateses les característiques de treballs específics de publicació. (CE7)
 • Utilitza elements gràfics com a reticles, pautes de diagramació, tipografies i colors segons les necessitats del projecte d'edició a realitzar. (CE7)

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística