Tornar al Grau en Belles Arts

Debats Contemporanis en les Arts, les Ciències i les Tecnologies

 L'assignatura Debats Contemporanis en les Arts, les Ciències i les Humanitats, part de la matèria Pràctiques Crítiques i Debats Contemporanis

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP22

Descripció

L'assignatura Debats Contemporanis en les Arts, les Ciències i les Humanitats, part de la matèria Pràctiques Crítiques i Debats Contemporanis, té per objectiu principal acompanyar l'estudiant en el procés d'aprofundir en els seus interessos, acostant-se als arguments que es mostren com a particularment urgents en cada àmbit. La funció de l’assignatura és facilitar una aproximació rigorosa i situada als debats que apel·len al present de la pràctica artística des del camp extens de les ciències i les tecnologies, reforçant, a més, el paper fonamental de la teoria i la recerca. Per a això, en el marc de l'assignatura, l’estudiant haurà de desenvolupar propostes que s'inscriguin discursivament i/o operativament en aquest context.

Continguts

Introducció als debats contemporanis en el camp de les ciències i les tecnologies i la seva relació amb les pràctiques artístiques a través de referents teòrics i pràctics i lectures clau. Aportacions de les dones i de col·lectius minoritzats en els àmbits de coneixement de les ciències i les tecnologies i la seva influència en les pràctiques artístiques i culturals. Discussió i anàlisi dels principals arguments i reptes contemporanis en l'àmbit de les ciències i les tecnologies, examinats críticament amb relació a l'ecologia, el pensament decolonial, el feminisme i la interseccionalitat. Desenvolupament d'un projecte de caràcter teoricopràctic amb relació a la matèria tractada.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Mostra habilitats per a l'anàlisi de situacions des d'una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i de gènere, segons correspongui.
 • Realitza processos d'avaluació sobre la pròpia pràctica i la dels altres de manera crítica i responsable.
 • Integra la perspectiva de gènere i la inclusivitat en produir continguts de comunicació, en textos i materials audiovisuals.
 • Analitza adequadament els principals debats contemporanis en el camp de les ciències i les tecnologies i la seva relació amb les pràctiques.
 • Relaciona adequadament i creativament els principals debats contemporanis en el camp de les ciències i les tecnologies amb el seu propi treball i en el dels altres.
 • Realitza processos de recerca i de selecció d'informació adequats a la pràctica artística en relació amb el camp de les humanitats.
 • Participa activament en contextos de discussió i anàlisi sobre els principals arguments i reptes contemporanis amb relació a les humanitats i les pràctiques artístiques.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística