Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Pedagogies Experimentals

L'assignatura Taller de Pedagogies Experimentals forma part de la matèria de Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP2

Descripció

L'assignatura Taller de Pedagogies Experimentals es planteja com una exploració de les pedagogies experimentals i radicals en l'àmbit de les pràctiques artístiques, i ofereix a l'estudiant la possibilitat de dur a terme processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació de pràctiques pedagògiques experimentals. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa l'accent en el treball col·lectiu i col·laboratiu, sense descuidar la contextualització del treball respecte dels diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades, i té per objectiu oferir a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d’unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Descripció

 • Art i pedagogia, aproximació crítica a les seves diferents articulacions, models, formats, genealogies i conceptes bàsics.
 • Pedagogies experimentals i radicals en les pràctiques artístiques com a laboratoris formals i informals de (des)aprenentatge col·lectiu.
 • Anàlisi d'experiències i comunitats alternatives d'aprenentatge com a qüestionament de la professionalització i homogeneïtzació dels sistemes educatius.
 • Exploració d'eines, tecnologies, tècniques, formats i formes socials, tant els propis de la tradició artística i pedagògica com els incorporats des d'altres àmbits.
 • Ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació de pràctiques pedagògiques experimentals.

Resultats d'aprenetatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies amb relació a diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional.
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària.
 • Resol de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació de pràctiques pedagògiques experimentals.
 • Aplica eines, tècniques i formats adequats en la configuració de pràctiques pedagògiques experimentals.
 • Sap expressar-se de manera eficaç utilitzant les terminologies específiques de la pedagogia i les pràctiques artístiques.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística