Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Pedagogies Experimentals

L'assignatura Taller de Pedagogies Experimentals forma part de la matèria de Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP2

Descripció

L'assignatura Taller de Pedagogies Experimentals es planteja com una exploració de les pedagogies experimentals i radicals en l'àmbit de les pràctiques artístiques, i ofereix a l'estudiant la possibilitat de dur a terme processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació de pràctiques pedagògiques experimentals. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa l'accent en el treball col·lectiu i col·laboratiu, sense descuidar la contextualització del treball respecte dels diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics. 

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades, i té per objectiu oferir a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d’unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Descripció

 •  Art i pedagogia, aproximació crítica a les seves diferents articulacions, models, formats, genealogies i conceptes bàsics. 
 • Pedagogies experimentals i radicals en les pràctiques artístiques com a laboratoris formals i informals de (des)aprenentatge col·lectiu. 
 • Anàlisi d'experiències i comunitats alternatives d'aprenentatge com a qüestionament de la professionalització i homogeneïtzació dels sistemes educatius. 
 • Exploració d'eines, tecnologies, tècniques, formats i formes socials, tant els propis de la tradició artística i pedagògica com els incorporats des d'altres àmbits. 
 • Ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació de pràctiques pedagògiques experimentals.

Resultats d'aprenetatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. 
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). 
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies amb relació a diferents àmbits de la pràctica professional. 
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès. 
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. 
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. 
 • Resol de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació de pràctiques pedagògiques experimentals. 
 • Aplica eines, tècniques i formats adequats en la configuració de pràctiques pedagògiques experimentals. 
 • Sap expressar-se de manera eficaç utilitzant les terminologies específiques de la pedagogia i les pràctiques artístiques.