Tornar al Grau en Belles Arts

Optativitat

Al quart curs els estudiants han d'escollir 36 ECTS en assignatures de les matèries de:

  • Llenguatges, tècniques i tecnologies avançades
  • Pràctiques crítiques i debats contemporanis
  • Estudi: Grau en Belles Arts
  • Crèdits: 24 ECTS
  • Curs: Quart curs
  • Tipus: Optativa
  • Codi de l'assignatura: GBOP002

Optativitat

Assignatures optatives de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades:

Taller de Dibuix Experimental / Taller de Pedagogies Experimentals / Taller de Procediments Pictòrics / Taller de Procediments Pictòrics Experimentals / Taller de Procediments Escultòrics / Taller de Fabricació Digital / Taller de *Performance i Acció / Taller de Pràctiques Relacionals / Taller d'Animació i Stop *Motion / Taller de Videoart / Taller d'Arts Digitals en Xarxa / Taller d'Interacció / Taller de Programació / Taller d'Edicions d'Artista / Taller de Materials Tous i Estampació / Taller d'Art Sonor.

Assignatures optatives de la matèria Pràctiques Crítiques i Debats Contemporanis:

Pràctiques Crítiques en les Arts i les Humanitats / Pràctiques Crítiques en les Arts i les Ciències Socials / Pràctiques Crítiques en les Arts, les Ciències i les Tecnologies / Debats Contemporanis en les Arts i les Humanitats / Debats Contemporanis en les Arts i les Ciències Socials / Debats Contemporanis en les Arts, les Ciències i les Tecnologies.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística