Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en Service Design

Aprèn a dissenyar experiències úniques centrades en l'usuari aplicant el design thinking en el desenvolupament de serveis.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 4a
 • Període lectiu: del 3 d'octubre de 2024 al 30 de juny de 2025. Presentació TFM: juny de 2025
 • Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 18:00 a 21:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: anglès
 • Preu: 9.800 €
 • Titulació: Títol de Màster en Service Design otorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

Els consumidors tenen cada vegada més maneres d'interactuar amb les empreses i els serveis. Això fa que la complexitat dels serveis i les interaccions sigui cada vegada més gran.

El disseny de serveis simplifica aquesta complexitat i permet a l'empresa veure el món a través del client, entendre les seves necessitats i visualitzar tots els moments en què entra en contacte amb l'usuari.

Eines com el customer journey o els blueprints ens permeten veure tot el recorregut del client, què necessita i com se sent en cada moment. D'aquesta manera podem, detectar oportunitats de millora i visualitzar els actors involucrats en l'acció.

El Màster en Disseny de Serveis ofereix eines per millorar un servei existent o bé crear-ne un de nou. Començarem contextualitzant el disseny com a eina transformadora i entenent els productes com a serveis que satisfan les necessitats. Aprofundirem en el branding i l'experiència omnicanal dels clients i finalment acompanyarem l'estudiant en totes les fases del disseny d'un servei, des de la recerca inicial, la ideació, el prototipatge o la implementació fins a l'avaluació. A més d'oferir fonaments teòrics, el màster està molt enfocat a la realitat pràctica del món professional.

Pla d'estudis

Mòdul 1 - El disseny com a factor estratègic

Mòdul 2 - Lògica de serveis

Mòdul 3 - Interacció

Mòdul 4 - Innovació disruptiva i ideació

Mòdul 5 - El branding i l'experiència del client (CX)

Mòdul 6 - Recerca de disseny (Design research)

Mòdul 7 - Prototipat

Mòdul 8 - Transformació organitzacional

Mòdul 9 - TFM. Treball Final de Màster

Programa

Mòdul 1 - El disseny com a factor estratègic

Entendre la manera en què el disseny pot aportar valor a l'organització des de diferents perspectives i a crear la vinculació entre l'estratègia corporativa i l'avaluació del disseny.

 • Enfocament customer centric
 • Human centered design (HCD)
 • Design thinking
 • Indicadors econòmics i extraeconòmics en l'avaluació del disseny

Mòdul 2 - Lògica de serveis

Els béns tangibles i intangibles produeixen un servei com un benefici per als usuaris i actors implicats. Explorarem les característiques dels productes i les contrastarem amb les dels serveis. Treballarem la lògica de servei en el marketing, que unifica productes i serveis sota un mateix paradigma.

 • Service-dominant logic
 • Paradigma IHIP
 • Orígens i definició del service design
 • Servitització de la indústria
 • Cocreació de valor
 • Service thinking

Mòdul 3 - Interacció

La interacció es treballa des d'una perspectiva holística, no des del punt de vista Interacció Persona-Ordinador (IPO). Aprendre a pensar en el sistema i la manera en què es generen les diferents interaccions.

 • Usabilitat
 • Accessibilitat
 • Arquitectura de la informació
 • Experiència d’usuari (UX)

Mòdul 4 - Innovació disruptiva i ideació

Un mòdul en el qual farem una aproximació introspectiva a la creativitat. Analitzarem com pensem, avaluarem els mecanismes del pensament i ajudarem a pensar de forma creativa.

 • Pensament divergent
 • Innovació centrada en les persones
 • Hibridació
 • Treballar i estimular la creativitat personal
 • Creativitat resolutiva

Mòdul 5 -El branding i l'experiència de client (CX)

El disseny de serveis pot ser una eina molt valuosa per crear un marc compartit del to de comunicació i l'estratègia d'una marca per tal de poder implementar-la en tots els canals i amb tots els equips implicats. Aprendrem a comprendre com es construeix una marca, què la defineix i com de quina manera fa part de l'experiència de client. A més de comprendre la dimensió omnicanal de la marca.

 • Fonaments del branding i de l'estratègia de marca
 • Construir una marca: posicionament, valors, to verbal i visual
 • Storytelling d'una marca i experiència d'usuari
 • Gestió de l'experiència de client (CX)
 • Omnicanalitat: experiencia phygital

Mòdul 6 - Recerca de disseny (design research)

L'objectiu és desenvolupar habilitats fonamentals per a la recerca especialitzada en serveis amb la finalitat de comprendre les ofertes actuals, els recursos existents, els punts a millorar i les oportunitats latents.

 • Eines de recerca (encounter map, touchpoint map, stakeholder map, entrevistes...)
 • Investigació de l'usuari (user persona, journey mapping, arquetips…)
 • Recerca del mercat i tecnologia (Service Blueprint, ecosystem mapping…)
 • Detecció de tendències i macrotendendències
 • Síntesi dels resultats obtinguts
 • Aprendre a reformular els insights en reptes
 • Presentació de les dades (visualització de dades, infografia)

Mòdul 7 - Prototipat

Desenvolupar les habilitats i aprendre les tècniques del prototipat d'experiències i serveis amb la finalitat de reduir la incertesa i poder experimentar amb les idees en construcció.

 • Definir els principals atributs de la proposició de valor (business canvas, value proposition…)
 • Materialitzar conceptes (Service Package, Augmented Services…)
 • Aprendre a convertir un concepte en un prototip tangible (Storyboarding, Bodystorming, Mock Ups…)

Mòdul 8 - Transformació organitzacional

A l'hora d'implementar canvis i noves formes d'operar dins les organitzacions, és important conèixer la seva cultura empresarial i tenir eines que permetin la gestió del canvi.

 • Mapatge cultural
 • Design narratives i design legacies. Com les podem identificar i treballar
 • Avaluació dels processos de treball
 • Mapatge dels stakeholders
 • Identificar forces i palanques del canvi
 • Disseny participatiu

Mòdul 9 - Treball Final de Màster

El Projecte Final de Màster proposa un cas (real o fictici) en el qual caldrà aplicar totes les àrees treballades durant el màster per poder resoldre’l.

Veure tots els projectes

Professorat

Sandra Bosch, Especialista en Brand Strategy, Service Design i Customer Experience
Gemma Busquets, Especialitzada en disseny d'informació i experiències digitals.

Gemma Busquets

Especialitzada en disseny d'informació i experiències digitals.

Alessia Rullo, Design Research & CX Strategy

Alessia Rullo

Design Research & CX Strategy

Javier Tejedor, Strategic Designer, Facilitador i Design Thinker

Javier Tejedor

Strategic Designer, Facilitador i Design Thinker

Bernadett Sztanó, Design Strategist, Service Designer

Bernadett Sztanó

Design Strategist, Service Designer

Andreu Belsunces, Sociòleg del disseny i la tecnologia

Andreu Belsunces

Sociòleg del disseny i la tecnologia

Marc Roca, Service designer. Design research

Marc Roca

Service designer. Design research

Marta Domingo, Design + Business Strategist en Advanced Design

Marta Domingo

Design + Business Strategist en Advanced Design

Clara Subirats, Directora de disseny avançat d'HP Inc.

Clara Subirats

Directora de disseny avançat d'HP Inc.

Luciana Leveratto, Especialista en estratègia, metodologia i innovació

Luciana Leveratto

Especialista en estratègia, metodologia i innovació

Ethan Parry, Dissenyador i investigador UX

Ethan Parry

Dissenyador i investigador UX

Lourenço Viana, Head of Research at Mango

Lourenço Viana

Head of Research at Mango

Susana Mondejar, Especialista en gestió d'equips, co-creació, creativitat i innovació.

Susana Mondejar

Especialista en gestió d'equips, co-creació, creativitat i innovació.

Marta Aymerich, Experta en Creativitat, Innovació i Talent

Marta Aymerich

Experta en Creativitat, Innovació i Talent

Cornelia Brezing, Innovation Coach

Cornelia Brezing

Innovation Coach

Sortides professionals

 • Dissenyador de serveis
 • Product manager
 • Brand manager
 • Dissenyador estratègic
 • Design researcher

Empresa vinculada

El Màster en Service Design està vinculat a Service Design College, un network internacional en l’àmbit del disseny de serveis que agrupa més de 1.500 professionals i que organitza formacions i esdeveniments sobre Service Design per preparar nous agents de canvi, creadors, activadors i partidaris del progrés positiu amb l’objectiu de connectar les empreses amb les persones.

Cost

Cost total del curs: 9.800 €

El cost total inclou un import de 200 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic

 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:

  • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 200 € corresponents a les taxes universitàries

  • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes

  • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster en Service Design.