Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en Service Design

Aprèn a dissenyar experiències úniques centrades en l'usuari aplicant el design thinking en el desenvolupament de serveis

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 3a
 • Període lectiu: del 5 d’octubre de 2023 al 30 de juny de 2024. Presentació TFM: juny de 2024
 • Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 18:00 a 21:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: anglès
 • Preu: 9.210 €
 • Titulació: Títol de Màster en Service Design otorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

Els consumidors tenen cada vegada més maneres d'interactuar amb les empreses i els serveis. Això fa que la complexitat dels serveis i les interaccions sigui cada vegada més gran.

El disseny de serveis simplifica aquesta complexitat i permet a l'empresa veure el món a través del client, entendre les seves necessitats i visualitzar tots els moments en què entra en contacte amb l'usuari.

Eines com el customer journey o els blueprints ens permeten veure tot el recorregut del client, què necessita i com se sent en cada moment. D'aquesta manera podem, detectar oportunitats de millora i visualitzar els actors involucrats en l'acció.

El Màster en Disseny de Serveis ofereix eines per millorar un servei existent o bé crear-ne un de nou. Començarem contextualitzant el disseny com a eina transformadora i entenent els productes com a serveis que satisfan les necessitats. Aprofundirem en el branding i l'experiència omnicanal dels clients i finalment acompanyarem l'estudiant en totes les fases del disseny d'un servei, des de la recerca inicial, la ideació, el prototipatge o la implementació fins a l'avaluació. A més d'oferir fonaments teòrics, el màster està molt enfocat a la realitat pràctica del món professional.

Pla d'estudis

Mòdul 1 - El disseny com a factor estratègic

Mòdul 2 - Lògica de serveis

Mòdul 3 - Interacció

Mòdul 4 - Innovació disruptiva i ideació

Mòdul 5 - El branding i l'experiència del client (CX)

Mòdul 6 - Recerca de disseny (Design research)

Mòdul 7 - Prototipat

Mòdul 8 - Transformació organitzacional

Mòdul 9 - TFM. Treball Final de Màster

Programa

Mòdul 1 - El disseny com a factor estratègic

Entendre la manera en què el disseny pot aportar valor a l'organització des de diferents perspectives i a crear la vinculació entre l'estratègia corporativa i l'avaluació del disseny.

 • Enfocament customer centric
 • Human centered design (HCD)
 • Design thinking
 • Indicadors econòmics i extraeconòmics en l'avaluació del disseny

Mòdul 2 - Lògica de serveis

Els béns tangibles i intangibles produeixen un servei com un benefici per als usuaris i actors implicats. Explorarem les característiques dels productes i les contrastarem amb les dels serveis. Treballarem la lògica de servei en el marketing, que unifica productes i serveis sota un mateix paradigma.

 • Service-dominant logic
 • Paradigma IHIP
 • Orígens i definició del service design
 • Servitització de la indústria
 • Cocreació de valor
 • Service thinking

Mòdul 3 - Interacció

La interacció es treballa des d'una perspectiva holística, no des del punt de vista Interacció Persona-Ordinador (IPO). Aprendre a pensar en el sistema i la manera en què es generen les diferents interaccions.

 • Usabilitat
 • Accessibilitat
 • Arquitectura de la informació
 • Experiència d’usuari (UX)

Mòdul 4 - Innovació disruptiva i ideació

Un mòdul en el qual farem una aproximació introspectiva a la creativitat. Analitzarem com pensem, avaluarem els mecanismes del pensament i ajudarem a pensar de forma creativa.

 • Pensament divergent
 • Innovació centrada en les persones
 • Hibridació
 • Treballar i estimular la creativitat personal
 • Creativitat resolutiva

Mòdul 5 -El branding i l'experiència de client (CX)

El disseny de serveis pot ser una eina molt valuosa per crear un marc compartit del to de comunicació i l'estratègia d'una marca per tal de poder implementar-la en tots els canals i amb tots els equips implicats. Aprendrem a comprendre com es construeix una marca, què la defineix i com de quina manera fa part de l'experiència de client. A més de comprendre la dimensió omnicanal de la marca.

 • Fonaments del branding i de l'estratègia de marca
 • Construir una marca: posicionament, valors, to verbal i visual
 • Storytelling d'una marca i experiència d'usuari
 • Gestió de l'experiència de client (CX)
 • Omnicanalitat: experiencia phygital

Mòdul 6 - Recerca de disseny (design research)

L'objectiu és desenvolupar habilitats fonamentals per a la recerca especialitzada en serveis amb la finalitat de comprendre les ofertes actuals, els recursos existents, els punts a millorar i les oportunitats latents.

 • Eines de recerca (encounter map, touchpoint map, stakeholder map, entrevistes...)
 • Investigació de l'usuari (user persona, journey mapping, arquetips…)
 • Recerca del mercat i tecnologia (Service Blueprint, ecosystem mapping…)
 • Detecció de tendències i macrotendendències
 • Síntesi dels resultats obtinguts
 • Aprendre a reformular els insights en reptes
 • Presentació de les dades (visualització de dades, infografia)

Mòdul 7 - Prototipat

Desenvolupar les habilitats i aprendre les tècniques del prototipat d'experiències i serveis amb la finalitat de reduir la incertesa i poder experimentar amb les idees en construcció.

 • Definir els principals atributs de la proposició de valor (business canvas, value proposition…)
 • Materialitzar conceptes (Service Package, Augmented Services…)
 • Aprendre a convertir un concepte en un prototip tangible (Storyboarding, Bodystorming, Mock Ups…)

Mòdul 8 - Transformació organitzacional

A l'hora d'implementar canvis i noves formes d'operar dins les organitzacions, és important conèixer la seva cultura empresarial i tenir eines que permetin la gestió del canvi.

 • Mapatge cultural
 • Design narratives i design legacies. Com les podem identificar i treballar
 • Avaluació dels processos de treball
 • Mapatge dels stakeholders
 • Identificar forces i palanques del canvi
 • Disseny participatiu

Mòdul 9 - Treball Final de Màster

El Projecte Final de Màster proposa un cas (real o fictici) en el qual caldrà aplicar totes les àrees treballades durant el màster per poder resoldre’l.

Veure tots els projectes

Professorat

Sandra Bosch, Especialista en Brand Strategy, Service Design i Customer Experience
Susana Mondejar, Especialista en gestió d'equips, co-creació, creativitat i innovació.

Susana Mondejar

Especialista en gestió d'equips, co-creació, creativitat i innovació.

Lourenço Viana, Head of Research at Mango

Lourenço Viana

Head of Research at Mango

Neus Benages, Dissenyadora gràfica. Especialista en Visual Thinking

Neus Benages

Dissenyadora gràfica. Especialista en Visual Thinking

Ethan Parry, Dissenyador UX & Adobe XDI

Ethan Parry

Dissenyador UX & Adobe XDI

Luciana Leveratto, Especialista en estratègia, metodologia i innovació

Luciana Leveratto

Especialista en estratègia, metodologia i innovació

Clara Subirats, Directora de disseny avançat d'HP Inc.

Clara Subirats

Directora de disseny avançat d'HP Inc.

Marta Domingo, Design + Business Strategist en Advanced Design

Marta Domingo

Design + Business Strategist en Advanced Design

Marc Roca, Service designer. Design research

Marc Roca

Service designer. Design research

Gemma Busquets, Especialitzada en disseny d'informació i experiències digitals.

Gemma Busquets

Especialitzada en disseny d'informació i experiències digitals.

Marc Segarra, Consultor en Creativitat i Innovació centrada en les persones.

Marc Segarra

Consultor en Creativitat i Innovació centrada en les persones.

Marta Aymerich, Experta en Creativitat, Innovació i Talent

Marta Aymerich

Experta en Creativitat, Innovació i Talent

Sortides professionals

 • Dissenyador de serveis
 • Product manager
 • Brand manager
 • Dissenyador estratègic
 • Design researcher

Empresa vinculada

El Màster en Service Design està vinculat a Service Design College, un network internacional en l’àmbit del disseny de serveis que agrupa més de 1.500 professionals i que organitza formacions i esdeveniments sobre Service Design per preparar nous agents de canvi, creadors, activadors i partidaris del progrés positiu amb l’objectiu de connectar les empreses amb les persones.

Cost

Cost total del curs: 9.210 €

El cost total inclou un import de 150 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic: amb un descompte del 3% sobre el cost total del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 150 € de les taxes universitàries

 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:

  • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 150 € corresponents a les taxes universitàries

  • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes

  • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster en Service Design.