Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en Disseny d'Interiors

Converteix-te en professional del disseny d'espais interiors capaç de donar resposta als canvis i necessitats d'una societat en constant evolució.

 • Edició: 1a (edició actualitzada del Màster en Disseny d'Espais Interiors. 10 edicions)
 • Període lectiu: Del 6 d’octubre de 2021 a juny de 2022. Presentació TFM: juny de 2022
 • Horari: De dilluns a dijous de 16:00 a 19:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: espanyol
 • Preu: 8.100 €
 • Titulació: Màster en Disseny d'Interiors atorgat per la UVIC-UCC
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

El Màster en Disseny d’Interiors ofereix les eines i el coneixement per explorar totes les possibilitats creatives del disseny d’interiors. A través d’una formació holística i transversal amb referències a l’arquitectura, el disseny i la comunicació visual, entre altres disciplines, el curs busca donar respostes als grans reptes del present amb esperit crític, imaginació i sensibilitat.

El programa del màster comprèn, estudia i desenvolupa els àmbits clau del disseny d’interiors, des dels espais vitals (domèstics, acadèmics, laborals) i d’oci (culturals, gastronòmics) fins als espais públics en tota la seva diversitat. Així, s'exploren tant llars, escoles i oficines com museus, restaurants i construccions efímeres, amb un peu a la tradició i l’altre a la innovació i la disrupció.

El màster pensa els espais interiors com una experiència sensorial completa que reuneix i combina matèria, llum, textura i color, però també emocions, aprenentatges i convivències, convençut del seu rol fonamental en una societat dinàmica, en constant evolució i que requereix una profunda transformació dels espais vitals.

Obert tant a graduats en disseny i artistes com a enginyers i arquitectes, i amb una mirada global i plural, el curs posa en tot moment l'alumnat al centre, protagonista actiu d’una investigació apassionant basada en els pilars del disseny contemporani: creativitat, sostenibilitat, cooperació, salut i benestar.

Pla d'estudis

Mòdul 1 - Projectes 

Mòdul 2 - Tallers d'espai (workshop)

Mòdul 3 - Materialitat i condicionament 

Mòdul 4 - Representació 

Mòdul 5 - Comunicació

Mòdul 6 - Treball Final de Màster 

Programa

Mòdul 1 - Projectes

El projecte com a eina clau de l'exercici professional del disseny.

Al màster es treballaran un total de quatre projectes, tres en aquest mòdul. També es tractarà la metodologia projectual com a eina (intencions i estratègia de projecte), el trasllat de referents formals i conceptuals a la pràctica del projecte (imaginaris) i la pràctica històrica (història i cultura del disseny de l'espai aplicades a la realització de projectes actuals).

Durant el desenvolupament dels projectes, l'alumnat anirà incorporant tots els continguts i eines que s'aniran realitzant de manera simultània en els altres mòduls.

El desenvolupament de projectes s’hibrida amb visites a estudis de disseny i arquitectura i a centres i institucions rellevants, i es complementa amb la possibilitat de participar en concursos de consolidada trajectòria.

 • (PI) Projectes i espais de la intimitat: habitatges, hotels, espais de la salut i les cures.
 • (PII) Projectes i espais de la interacció: espais laborals, espais expositius, espais educatius, espai públic, espais culturals, arquitectures efímeres.
 • (PIII) Projectes i espais de l’intercanvi: espais comercials, espais gastronòmics, espais de l’oci.

L'alumnat podrà proposar, també, projectes d’espais híbrids actuals: habitatges-taller, habitatges-estudi, educació-cultura, etc.

 

Mòdul 2 - Tallers d’espais

El taller com a metodologia clau d’exploració i adquisició de coneixements mitjançant la pràctica: fer (learning by doing).

Als tallers, que es desenvoluparà en mòdul (workshop), l'alumnat realitzarà activitats i exercicis pràctics de curta i mitja durada amb l’objectiu d’adquirir i incorporar coneixements als diferents projectes que realitzaran de manera simultània.

L’espai s’habita: transmet sensacions i emocions i és contenidor i ressort d’experiències. Explorar, conèixer i harmonitzar els materials, les proporcions, les escales, la llum o el moviment de les persones, entre altres, és determinant en la producció d’espais atents a les persones.

 • Atributs no tangibles i dimensions tangibles de l'espai
 • Percepció: llum i il·luminació, color, so, textures, moviment. L’habitant a l’espai
 • Atmosferes: coherència i harmonització material i sensorial
 • Espai i experiència: disseny emocional, user-experience
 • Espai i temps: flexibilitat, adaptabilitat, espais evolutius
 • Sostenibilitat (social): mapes d’empatia, codisseny, disseny relacional
 • Espai, context i cultura (lloc)

 

Mòdul 3 - Materialitat i condicionament

La matèria, les tecnologies i l'energia com a components bàsics de l'espai.

El disseny d’espais és una disciplina que treballa amb coneixements, materialitats i tecnologies que li són pròpies i que són diferents en cada lloc (cultura material). Explorar-les, conèixer-les i dominar-les és clau per a la realització de projectes de disseny.

Aquest mòdul es completa amb visites a obres en execució de la mà de professionals en actiu i amb visites a makers de reconegut interès (professionals del disseny i de l'artesania i artistes).

 • Processos constructius, elements de l'espai (paràmetres i particions, paviments, revestiments, ebenisteria) i instal·lacions (sanejament, electricitat, lampisteria, gas, climatització)
 • Espais i objectes: disseny de mobiliari, disseny de producte i espai, elements (sanitaris, aixetes, cuines, etc.)
 • Del projecte a l’obra: normatives i agents, documentació tècnica, mesures i pressupostos, planificació i gestió d’obra
 • Bioconstrucció: espais saludables (confort i benestar) i sostenibilitat (energia i espai, petjada ecològica, reciclatge, reutilització)
 • Introducció a la restauració i la rehabilitació
 • Innovació material

 

Mòdul 4 - Representació

L'expressió gràfica com a eina fonamental del procés de projecte i comunicació del disseny d'espais.

En aquest mòdul s'exploraran i aplicaran diferents llenguatges, eines i tècniques de representació de l'espai amb l'objectiu que l'alumnat domini diferents instruments amb els quals desenvolupi pràctiques de disseny descobrint, dissenyant i comunicant mitjançant els processos expressius.

 • Representació gràfica bidimensional (dibuix, CAD, Autocad) i tridimensional (models virtuals, renderitzats, 3ds Max)
 • Maquetes: estratègies, materials i tècniques per a l’elaboració de maquetes comunicatives i maquetes conceptuals
 • Representació gràfica conceptual: postprocessat d’imatges (Photoshop) i Moodboard atmosfèric
 • El diagrama com a eina gràfica de projecte (Miro)
 • Introducció a la representació gràfica avançada: BIM (Revit)

 

Mòdul 5 - Comunicació

En el panorama actual, dominar eines de comunciació gràfica i audiovisual és clau en tota pràctica de disseny.

En aquest mòdul es dissenyaran i duran a terme projectes de comunicació en el marc del disseny d'espais, desplegant les eines i tecnologies adequades, coherents i innovadores.

 • Elaboració i comunicació de narratives de projecte
 • El diàleg amb el client i/o habitant: estratègies i tècniques comunicatives
 • L’audiovisual com a eina de comunicació de propostes de disseny d’espais
 • Plataformes i pàgines web
 • Interactius i videomapatge com a eina de comunicació

 

Mòdul 6 - Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster és una eina de síntesi de tota la matèria tractada al llarg del màster, i és també un vehicle d’exploració i constatació de la identitat personal amb la qual desenvolupar l'exercici professional.

En el TFM, es desenvoluparà un projecte orientat a la pràctica professional. L’estudiant decidirà el programa d’usos (espais vitals, espais de la cultura i de l'oci, etc.) per al qual vulgui desenvolupar la seva proposta, incorporant, també, els aspectes relatius a la innovació tractats al màster.

Sortides professionals

 • Dissenyador/a especialista en espais interiors.
 • Dissenyador/a col·laborador/a en estudis de disseny i estudis d'arquitectura.
 • Tècnic/a especialista en projectes i gestió d'obres de disseny d'espais en empreses del sector.
 • Dissenyador/a d'espais efímers (exposicions, arquitectures efímeres).
 • Direcció d'art en espais.

En el marc de BAU, Centre Universitari de Disseny, el màster ofereix vincles laborals amb empreses i/o estudis de disseny i arquitectura de reconegut prestigi amb els quals l'alumnat podrà desenvolupar-se com a professional.

Cost

Cost total del curs:  8.100 €

Modalitats de pagament

S’ofereix diferents modalitats de pagament de l'import del curs:

 • Pagament únic: descompte del 3%
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
  • 1r pagament del 40% de l’import del curs que es realitza en formalitzar la matrícula
  • 2n pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de novembre
  • 3r pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de gener

Els ex estudiants de BAU es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos. S'entén per ex estudiant de BAU aquell que, no estant matriculat en el curs acadèmic actual, hagi superat el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o BAU Nit, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster en Disseny d'Interiors.