Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en Disseny d'Interiors

Converteix-te en professional del disseny d'espais interiors capaç de donar resposta als canvis i necessitats d'una societat en constant evolució.

 • Edició: 2a
 • Període lectiu: del 5 d’octubre de 2022 a juny de 2023. Presentació TFM: juny de 2023
 • Horari: de dilluns a dijous de 16:00 a 19:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 8.260 €
 • Titulació: Títol de Màster en Disseny d'Interiors atorgat per la UVIC-UCC
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

El Màster en Disseny d’Interiors ofereix les eines i el coneixement per explorar totes les possibilitats creatives del disseny d’interiors. A través d’una formació holística i transversal amb referències a l’arquitectura, el disseny i la comunicació visual, entre altres disciplines, el curs busca donar respostes als grans reptes del present amb esperit crític, imaginació i sensibilitat.

El programa del màster comprèn, estudia i desenvolupa els àmbits clau del disseny d’interiors: els espais vitals (domèstics, acadèmics, laborals) i els espais d’oci (culturals, gastronòmics). Així, s'exploren tant llars, escoles i oficines, com museus, centres d’art i restaurants, amb un peu a la tradició i l’altre a la innovació i la disrupció.

El màster pensa els espais interiors com experiències sensorials completes centrades en les persones, i que reuneixen i combinen matèria, llum, textura, color, i també emocions, aprenentatges i convivències, convençut del seu rol fonamental en una societat dinàmica, en constant evolució i que requereix una profunda transformació dels espais vitals.

Obert tant a graduats en disseny i artistes com a enginyers i arquitectes, i amb una mirada global i plural, el curs posa en tot moment l'alumnat al centre, protagonista actiu d’una investigació apassionant basada en els pilars del disseny contemporani: creativitat, sostenibilitat, cooperació, salut i benestar.

Pla d'estudis

Mòdul 1 - Projectes 

Mòdul 2 - Tallers d'espai (workshop)

Mòdul 3 - Materialitat i condicionament 

Mòdul 4 - Representació 

Mòdul 5 - Comunicació

Mòdul 6 - Treball Final de Màster 

Programa

Mòdul 1 - Projectes

El projecte com a eina clau de l'exercici professional del disseny.

Al llarg del mòdul es tractaran diverses metodologies, l’ús de referents formals i conceptuals, i la història i cultura del disseny d’espais.

Durant el desenvolupament dels projectes, l'alumnat anirà incorporant tots els continguts i eines que s'aniran realitzant de manera simultània en els altres mòduls.

El desenvolupament de projectes es complementa amb visites a estudis de disseny i arquitectura i a institucions rellevants, i es podrà participar en concursos de trajectòria consolidada.

 • (PI) Projectes d’espais de la intimitat: habitatges, hotels i espais de cures. L’experiència sensorial dels espais interiors.
 • (PII) Projectes d’espais de l’intercanvi: espais comercials, espais expositius, espais culturals. L’espai interior com a escenografia, teló de fons i ressort d’experiències d’intercanvis de béns i serveis.
 • (PIII) Projectes d’espais d’interacció: oficines, habitatges-taller i espais d’aprenentatge. Les persones al centre del disseny d’espais interiors.

L'alumnat podrà proposar, també, projectes d’espais híbrids contemporanis: habitatges-espais de treball, oficines-cultura, educació-oci, coliving, coworking, etc.

 

Mòdul 2 - Tallers d’espais

El taller com a metodologia clau d’exploració i adquisició de coneixements mitjançant la posada en pràctica: fer (learning by doing).

En els diferents tallers d’espai d’aquest mòdul, l'alumnat realitzarà activitats i exercicis pràctics de curta i mitja durada amb l’objectiu d’adquirir i incorporar coneixements complexos i incorporar-los als diferents projectes que realitzaran de manera simultània. Aquests tallers també comptaran amb exposicions magistrals teòriques sobre els diversos temes tractats.

L’espai s’habita: transmet sensacions i emocions i és contenidor i ressort d’experiències. Explorar, conèixer i harmonitzar els materials, les proporcions, les escales, la llum o el moviment de les persones, entre altres, és determinant en la producció d’espais atents a les persones.

 • Atributs no tangibles i dimensions tangibles de l'espai.
 • Percepció i atmosferes (intimitat): distància, memòria i cos en l’espai. La poètica de la foscor i la llum, límits, llindars i ritmes, il·luminació natural i il·luminació artificial. La ressonància de l’espai: percepció i imaginari. Tensió interior-exterior.
 • Percepció i atmosferes (intercanvi): consonància emocional i harmonia material. Olors, sons, textures. Espai, memòria i matèria. Escala, proporció i textura. El visible i l’invisible. Emocions, color, tectònica i presència material.
 • Referents: l’imaginari i la identitat professional del dissenyador d’interiors.
 • Espai, context i cultura (lloc).

 

Mòdul 3 - Materialitat i condicionament

La matèria, les tecnologies i l'energia com a components bàsics de l'espai.

El disseny d’espais és una disciplina que treballa amb coneixements, materialitats i tecnologies que li són pròpies. Explorar-les, conèixer-les i dominar-les és clau per a la realització de projectes de disseny.

Aquest mòdul es completa amb visites a obres en execució de la mà de professionals en actiu i amb visites a makers d’interès reconegut (professionals del disseny i de l'artesania i artistes).

 • Processos constructius, elements de l'espai (paràmetres i particions, paviments, revestiments, ebenisteria) i instal·lacions (sanejament, electricitat, lampisteria, gas, climatització).
 • Espais i objectes: disseny de mobiliari, elements (sanitaris, aixetes, cuines, etc.).
 • Del projecte a l’obra: normatives, documentació tècnica, mesures i pressupostos.
 • Bioconstrucció: espais saludables (confort i benestar) i sostenibilitat (energia i espai, petjada ecològica, reciclatge, reutilització).
 • Introducció a la restauració i la rehabilitació.
 • Innovació material.

 

Mòdul 4 - Representació

L'expressió gràfica com a eina fonamental del procés de projecte i comunicació del disseny d'espais.

En aquest mòdul s'exploraran i aplicaran diferents llenguatges, eines i tècniques de representació de l'espai amb l'objectiu que l'alumnat domini diferents instruments amb els quals desenvolupi pràctiques de disseny, descobrint, dissenyant i comunicant mitjançant els processos expressius.

 • Representació gràfica bidimensional (dibuix, CAD, Autocad).
 • Maquetes.
 • Representació gràfica tridimensional (models virtuals, renderitzats, 3ds Max).
 • Representació gràfica conceptual: postprocessat d’imatges (Photoshop) i Moodboard atmosfèric

 

Mòdul 5 - Comunicació

En el panorama actual, dominar eines de comunicació gràfica i audiovisual és clau en tota pràctica de disseny.

En aquest mòdul es dissenyaran i duran a terme projectes de comunicació en el marc del disseny d'espais, desplegant les eines i tecnologies adequades, coherents i innovadores.

 • Elaboració i comunicació de narratives de projecte.
 • El diàleg amb el client i/o habitant: estratègies i tècniques comunicatives.
 • Comunicació audiovisual: l’audiovisual com a eina de comunicació de propostes de disseny.
 • Comunicació multimèdia: web, aplicacions i xarxes socials.

 

Mòdul 6 - Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster és una eina de síntesi de tota la matèria tractada al llarg del màster, i és també un vehicle d’exploració i constatació de la identitat personal amb la qual desenvolupar l'exercici professional.

En el TFM es desenvoluparà un projecte orientat a la pràctica professional. L’estudiant decidirà el programa d’usos (espais vitals, espais de la cultura i de l'oci, etc.) per al qual vulgui desenvolupar la seva proposta, incorporant, també, els aspectes relatius a la innovació tractats al màster.

Sortides professionals

 • Dissenyador/a especialista en espais interiors.
 • Dissenyador/a col·laborador/a en estudis de disseny i estudis d'arquitectura.
 • Tècnic/a especialista en projectes i gestió d'obres de disseny d'espais en empreses del sector.
 • Dissenyador/a d'espais efímers (exposicions, arquitectures efímeres).
 • Direcció d'art en espais.

En el marc de BAU, Centre Universitari de Disseny, el màster ofereix vincles laborals amb empreses i/o estudis de disseny i arquitectura de reconegut prestigi amb els quals l'alumnat podrà desenvolupar-se com a professional.

Cost

Cost total del curs:  8.260 €

El cost total inclou un import de 100 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic: amb un descompte del 3% sobre el cost total del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 100 € de les taxes universitàries

 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:

  • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 100 € corresponents a les taxes universitàries

  • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes

  • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster en Disseny d'Interiors.