Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Postgrau en Packaging Design

El packaging és el principal recurs de les marques per connectar amb les persones a través de la seva capacitat sensorial i la tridimensionalitat. Aprèn a crear experiències úniques que formin part del dia a dia dels usuaris i que consolidin el seu engagement amb les marques.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 14a
 • Període lectiu: del 2 d'octubre de 2024 al 30 de juny de 2025. Presentació TFM: juny de 2025
 • Horari: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 5.060 €
 • Titulació: Diploma de Postgrau en Packaging Design atorgat per la UVic-UCC.
 • Crèdits: 30 ECTS

Presentació

El dissenyador de packaging s'ha convertit en una peça clau en l'estratègia de les empreses. Les seves capacitats, coneixements i tècniques li permeten consolidar-se en un rol estratègic dins dels equips multidisciplinaris.

El postgrau en Packaging Design proposa un programa de formació que combina l’estratègia, el pensament creatiu, el disseny, la sostenibilitat i el volum per assentar unes bases sòlides per tal que el futur dissenyador de packaging pugui comunicar, formalment i gràficament, els atributs d'un producte i dissenyar els envasos del futur. Per aquest motiu, el programa combina classes teoricopràctiques amb tallers en els quals els estudiants poden aplicar tots els coneixements adquirits.

L'estudiant aprendrà a traduir l'estratègia a un concepte i disseny de packaging únic i diferencial, i farà servir els coneixements adquirits en un sector / àmbit concret del packaging. També aprendrà a aplicar les eines creatives i tècniques per a la creació de packs que seran capaços de competir en el mercat a escala professional, i adquirirà una visió àmplia del disseny de packaging que li possibilitarà una òptima integració en els equips de treball multidisciplinaris. 

A la fi del postgrau l'estudiant desenvoluparà un treball final amb el qual crearà un disseny de packaging ètic i sostenible.

Aquesta formació està adreçada a Llicenciats, Graduats, CFGS en: arts plàstiques, disseny gràfic, disseny industrial, màrqueting i publicitat i professionals de sector sense titulació específica que puguin acreditar experiència professional que vulguin adquirir els coneixements necessaris per participar en un procés d'estratègia, creació i desenvolupament d'un disseny de packaging. 

Pla d'estudis

Mòdul 1 - Estratègia i gestió de packaging

Mòdul 2 - Recerca i tendències de packaging

Mòdul 3 - Eines creatives i direcció d'art per al disseny de packaging

Mòdul 4 - Eines tècniques i software per al disseny de packaging

Mòdul 5 - Ecodisseny i packaging sostenible

Mòdul 6 - Volum del packaging

Mòdul 7 - Workshops pràctics

Treball Final de Postgrau

Programa

Mòdul 1 - Estratègia i gestió de packaging

En aquest primer mòdul, l'estudiant obtindrà una visió holística del que significa el disseny de packaging i del seu procés de construcció com a element clau de les marques. Dominarà el marc general d'un projecte de packaging, i serà capaç de dimensionar i de desenvolupar els projectes creatius que li plantejaran.

 • El procés creatiu del disseny de packaging.
 • Estratègia i experiència de marca aplicada al packaging.
 • Benchmark: anàlisi de la competència.
 • Punts de contacte més enllà del packaging.

Mòdul 2 - Recerca i tendències de packaging  

L'estudiant entendrà el moment de canvi que viu aquesta disciplina i coneixerà cap a on s'encamina el seu futur, tenint en compte les tendències que ens envolten i les noves demandes del consumidor. Els dissenyadors especialistes en packaging són i seran agents clau d'aquest canvi.

 • Tendències de consumidor.
 • Tendències en packaging.
 • Tècniques i metodologies de recerca.
 • El paper del packaging a l'entorn digital.

Mòdul 3 - Eines creatives i direcció d'art per al disseny de packaging

L’estudiant aprendrà, a través de sessions teoricopràctiques sobre les diferents eines creatives clau que intervenen en la construcció del packaging, a crear una big idea, dominarà la visualització delmoodboard i serà capaç de treballar la direcció d'art per al disseny de packaging. Aprofundirà especialment en la tipografia, la fotografia i la il·lustració.

 • Big idea: conceptualització i creativitat.
 • Moodboard: recerca i aproximació creativa al projecte. 
 • Direcció d'art: del concepte a la visualització, el sistema visual gràfic, la il·lustració i la fotografia. 
 • Tipografia: possibilitats de la tipografia al packaging, elements bàsics tipogràfics, microtipografia i macrotipografia.
 • Il·lustració: possibilitats de la il·lustració al packaging, estils d'il·lustració, il·lustració i concepte. 

Mòdul 4 - Eines tècniques i software per al disseny de packaging

L'estudiant aprendrà, a través de sessions teoricopràctiques de les diferents eines tècniques que intervenen en la construcció del packaging, coneixements específics del software informàtic, a més d'entendre les possibilitats que té davant els arts finals, els materials i els acabats.

 • Photoshop aplicat al packaging. 
 • Illustrator específic per a packaging.  
 • Arts finals: com realitzar i presentar un art final de packaging.
 • Materials i acabats: condicionants de sistemes d'impressió, substrats i acabats. 

Mòdul 5 - Ecodisseny i packaging sostenible

En aquest mòdul, l'estudiant s'introduirà en el món de l'ecodisseny de packaging i aprendrà què significa adquirint la visió, les eines i els processos necessaris per incorporar la sostenibilitat de manera holística en el disseny del packaging.

 • Fonaments de sostenibilitat, cicle de vida de producte i estratègies de millora.
 • Anàlisi ambiental qualitativa del packaging.  
 • Recerca de disseny incorporant el vector ambiental. 
 • Creativitat i conceptualització: límits per trobar idees innovadores en el marc de la sostenibilitat. 

Mòdul 6 - Volum del packaging

L'estudiant comprendrà el procés de creació d'un disseny de volum —concepte, usos, formes, materials, textures, cromàtica, etc.— des del briefing inicial, del qual n'entendrà el context de mercat tenint en compte l'experiència d'usuari amb el packaging.  

 • Volum: benchmark des del punt de vista del volum. 
 • Usabilitat: recerca centrada en l'usuari i la usabilitat del packaging.
 • Creativitat i conceptualització: de la idea a la realitat en el volum del packaging.

Mòdul 7 - Workshops pràctics

Realització de cinc tallers específics impartits per professionals reconeguts en els quals s'aborda des del briefing fins a la solució creativa en cinc àmbits diferents. Cadascun dels tallers pren com a punt de partida un sector diferent en el qual desenvolupem el projecte. Gràcies als tallers, l'estudiant entendrà diferents entorns competitius i podrà aplicar les metodologies, les eines i els coneixements adquirits durant el postgrau per consolidar-los de forma pràctica i experimental.

 • Packaging parfums niche.
 • Packaging gran consum i sostenibilitat. 
 • Packaging experimental. 
 • Packaging il·lustratiu. 
 • Packaging per a l'innovació - TFP

Treball Final de Postgrau

Finalment, cada estudiant desenvoluparà un Treball Final de Postgrau que aprofundirà en l'estratègia, la conceptualització i el disseny d'una packaging innovador amb la voluntat de crear un impacte positiu en la societat. Seguirà la metodologia i el procés creatiu que s’ha impartit durant el Postgrau en Packaging Design i el defensarà davant d’un tribunal. L'estudiant, juntament amb el tutor, escollirà el punt de partida del projecte de la feina que desenvoluparà. 

 • Estructura del TFP.
 • Tutories de seguiment grupals i individuals. 
Veure tots els projectes

Professorat

Enric Batlle, CEO, Director creatiu de Batllegroup
Anna Muni, Directora d'estratègia i innovació a Batllegroup
Guillem Casino, Especialista en software per al disseny

Guillem Casino

Especialista en software per al disseny

Clara Pousa, Dissenyadora gràfica especialitzada en tipografia.

Clara Pousa

Dissenyadora gràfica especialitzada en tipografia.

Philip Stanton, Artista visual, il·lustrador i dissenyador.

Philip Stanton

Artista visual, il·lustrador i dissenyador.

Kike Segurola, Director d'art

Kike Segurola

Director d'art

Xavier Balsa, Estratègia i gestió de marca

Xavier Balsa

Estratègia i gestió de marca

Gerard Miró, Dissenyador gràfic

Gerard Miró

Dissenyador gràfic

Markel Cormenzana, Enginyer Mecànic. Dissenyador estratègic.

Markel Cormenzana

Enginyer Mecànic. Dissenyador estratègic.

Sortides professionals

 • Agències de branding i de packaging.
 • Estudis disseny industrial i de sostenibilitat.
 • Empreses que gestionin marques i productes i/o hagin internalitzat el disseny d’aquestes, siguin empreses fabricants o de distribució.
 • Estudis amb equips creatius.​​

Empresa vinculada

Des dels seus inicis, el Postgrau en Packaging Design està vinculat a l’agència Batllegroup, referent en estratègia, innovació i disseny. Amb àmplia experiència en dissenyar marques que connecten amb les persones, Batllegroup ha creat algunes de les love brands més icòniques d’aquest país.

Batllegroup - Branding & Packaging

Cost

Cost total del curs: 5.060€

El cost total inclou un import de 200 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
 • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 200 € corresponents a les taxes universitàries
 • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes
 • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Postgrau en Packaging Design.