Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en Il·lustració Creativa

Professionalitza't en el món de la il·lustració com a mitjà d'expressió artística aplicada en els seus diferents àmbits i troba el teu propi llenguatge creatiu.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 9a
 • Període lectiu: del 2 d'octubre de 2024 al 30 de juny de 2025. Presentació TFM: juny de 2025
 • Horari: de dilluns a dijous de 16:00 a 19:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 9.320 €
 • Titulació: Títol de Màster en Il·lustració Creativa atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

L'àmbit professional en què es desenvolupa l'activitat d'un il·lustrador comprèn diferents àrees de la comunicació, com ara la publicitat, la premsa, la literatura, el disseny, i l’aplicació al producte i a nous formats audiovisuals.

En el Màster en Il·lustració Creativa es treballen els diferents suports, usos i aplicacions de la il·lustració requerits pel mercat, atenent qüestions tècniques i conceptuals, i en la cerca d'un llenguatge propi, entenent la il·lustració com una forma d'expressió artística. També s'analitza la figura de l'il·lustrador com proveïdor d'informació, generador de tendències, crític, historiador o cronista gràfic.

El títol de Màster en Il·lustració Creativa de 60 ECTS, s'obté cursant conjuntament els programes dels postgraus en Il·lustració i en Il·lustració Digital i Nous Mitjans, de 30 ECTS cadascun. Així mateix, cada postgrau es pot cursar de manera independent (veure secció postgraus).

Pla d'estudis

Els postgraus s'articulen en 8 mòduls cadascún que descriuen les diferents categories i funcions de la il·lustració, i conclouen amb un Projecte Final d'Estudis. En els mòduls es desenvoluparan continguts teòrics i pràctics amb la realització d'il·lustracions per als diferents àmbits de la professió.

Els mòduls seran impartits per docents, tots ells professionals amb visibilitat en el panorama de la il·lustració, que proposaran exercicis a partir de la seva experiència en els seus corresponents sectors: narrativa, tendències, nous suports, producte, premsa, còmic, etc.

Es completaran els temaris dels mòduls amb intervencions, conferències i xerrades que donaran, puntualment i al llarg del curs, il·lustradors en actiu especialitzats en els diferents sectors de la il·lustració.

Postgrau en Il·lustració

Mòdul 1 - Il·lustració en premsa

Mòdul 2 - Il·lustració de tendències

Mòdul 3 - Il·lustració infantil / juvenil. Narrativa i literatura

Mòdul 4 - Publicitat. Campanya gràfica

Mòdul 5 - Il·lustració científica

Mòdul 6 - Packaging

Mòdul 7 - Nous suports i formats

Mòdul 8 - Mercat de treball

Postgrau en Il·lustració digital i nous mitjans

Mòdul 1 - Edició gràfica

Mòdul 2 - Fonaments i aplicacions

Mòdul 3 - Conceptualització

Mòdul 4 - Il·lustració d’eBooks

Mòdul 5 - Intel·ligència Artificial, Realitats Esteses i Web3

Mòdul 6 - Comunicació transmèdia

Mòdul 7 - Il·lustració aplicada al producte

Mòdul 8 - Metodologia dels projectes

Programa

Postgrau en Il·lustració

Mòdul 1 – Il·lustració a la premsa

La il·lustració ha constituït els continguts gràfics de revistes i diaris, des de la seva aparició el segle XIX fins a la dècada dels 50. L’alumne estudiarà les diferents aplicacions del treball de l’il·lustrador en aquest àmbit, i analitzarà la funció de la il·lustració a la premsa i les revistes, així com les seves principals manifestacions contemporànies.

 • Il·lustracions en l'àmbit de la premsa diària.
 • Il·lustracions per a un article en premsa de tendències.
 • La tira còmica.
 • Anàlisi i comprensió d'un text.
 • Desenvolupament i gestació d'idees gràfiques.
 • Referents del passat i actuals: visionament d'imatges.

Mòdul 2 – Il·lustració de tendències

La il·lustració, pel seu caràcter costumista, ha estat el principal mitjà per descriure els estils de vida i la indumentària des del segle XVIII fins a l'actualitat. Desvinculat dels grans temes de la pintura, el treball de l’il·lustrador observa i recrea com s'actua i la manera de viure mitjançant l'anàlisi de les tendències en diversos àmbits quotidians. Les il·lustracions han nodrit els continguts gràfics de les revistes de moda fins a la irrupció de la fotografia, tot i que el fenomen es manté vigent.

 • L'àmbit de la premsa de tendències.
 • Una col·lecció de moda: recreació i descripció.
 • Il·lustracions d’un article per a la premsa de tendències.
 • Il·lustració per a l’aplicació tèxtil.
 • La figura humana: comprensió i representació mitjançant diferents processos tècnics i conceptuals.
 • Breu història de la il·lustració de la moda.

Mòdul 3 – Il·lustració infantil / juvenil. Narrativa i literatura

El segle XIX, perfeccionant les tècniques de reproducció a Anglaterra, va començar l'auge de la literatura il·lustrada. Escriptors i il·lustradors van treballar junts per cohesionar els seus treballs, i la il·lustració ornamentaria va donar una nova dimensió al llibre com a article de consum i mitjà de difusió d'idees. Actualment, el llibre il·lustrat és una eina imprescindible, tant didàctica com lúdica, i un dels principals vehicles d'expressió de l’il·lustrador.

 • Les il·lustracions en l'àmbit de la narrativa adulta i infantil.
 • Processos tècnics i conceptuals en el desenvolupament d'il·lustracions.
 • El llibre il·lustrat: composició i diagramació. Il·lustracions i portada d'un llibre il·lustrat.
 • La representació psicològica i formal dels personatges d'una obra narrativa: creació de personatge.
 • La novel·la gràfica i la narrativa seqüencial.
 • La narrativa del segle XX: principals il·lustradors.

Mòdul 4 – Publicitat. Campanya gràfica

La il·lustració s'ha encarregat, des del segle XIX, de promocionar productes, ornamentar envasos i recrear la filosofia i l’univers de marques comercials. Els avenços de les tècniques litogràfiques van impulsar el cartell com a un dels grans mitjans d'expressió artística, i van assentar les bases de la comunicació visual orientades a grans audiències. En l'àmbit de la publicitat, el treball de l’il·lustrador ha generat idealitzacions de la realitat i ha materialitzat l'esperit de productes i marques comercials que han convertit la il·lustració en una important forma de persuasió i en un vehicle d'expressió i comunicació. La campanya publicitària ha difós el treball d'artistes sense precedents.

Els alumnes hauran de desenvolupar una sèrie d'il·lustracions per als continguts gràfics d'una campanya a partir d'un hipotètic briefing.

 • Briefing: anàlisi i comprensió.
 • Estratègia de comunicació: procés.
 • La campanya: desenvolupament gràfic.
 • Múltiples suports: aplicació.
 • El pressupost.
 • Breu història de les campanyes gràfiques.

Mòdul 5 – Il·lustració científica

Aquest mòdul analitza l'aplicació més tècnica de la il·lustració. Els pintors renaixentistes es van interessar en la representació analítica de la naturalesa, i van convertir els estudis anatòmics i botànics en una de les principals manifestacions artístiques. Durant el segle XIX, l'auge científic va exigir una infinitat de descripcions exhaustives com a instrument per a la recerca i la comprensió en diferents àrees. Avui, a la medicina la biologia o l’enginyeria els cal el treball de l’il·lustrador per al desenvolupament tècnic. En aquest marc, els processos infogràfics són les principals eines de l’il·lustrador, que dota el dibuix científic de més rigor descriptiu i analític.

 • Desenvolupament de la capacitat analítica.
 • Eines infogràfiques.
 • Il·lustració sobre un tema botànic / zoològic.
 • Eines pictòriques.
 • Introducció a llenguatges hiperrealistes.

Mòdul 6 – Packaging

En aquest mòdul l’alumne estudiarà la manera en què la revolució de les tècniques d'impressió i la producció industrial de mercaderia generaran un nou mercat per a dissenyadors i il·lustradors d'importància capital al segle XX. De retruc, l'envàs es converteix en un dels principals formats per a la comunicació visual. L'ornamentació de l'envàs revolucionarà la cultura popular i eleva el producte a un referent cultural que envaeix l'imaginari popular d'una infinitat d'icones, de tal manera que els productes adquireixen molta càrrega emotiva i una nova dimensió.

 • La relació entre producte i imatge.
 • Disseny i il·lustració del digipack d'un CD.
 • Recursos gràfics no figuratius.
 • Introducció al tractament tipogràfic / cal·ligràfic.

Mòdul 7 – Nous suports i formats

En els últims anys la comunicació gràfica s'ha caracteritzat per la inquietud en la recerca de nous formats i estratègies, i la il·lustració ha trobat el seu lloc en una infinitat de nous suports. Les noves tècniques reprogràfiques han permès que la il·lustració s'apliqui a molts i diferents materials, gràcies als quals l’il·lustrador ha pogut fer una extensa difusió de la seva obra. Aquest ha diversificat l'aplicació del seu treball sobre una infinitat de productes i ha aconseguit obrir un mercat cada vegada més extens.

El mòdul compta amb intervencions puntuals per part d'experts que mostraran el seu treball aplicat a les últimes tendències de formats i suports.

Mòdul 8 – El mercat laboral

L'accés a l'àmbit laboral és complex. Necessitem informació i domini, tant de les xarxes socials com de les plataformes que donaran visibilitat al treball de l’il·lustrador.

Intervenció de Gemma Cortabitarte, gerent de l’APIC (Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya).

Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans

Mòdul 1 - Edició gràfica

Aquest mòdul introdueix continguts tècnics al voltant dels principals programes d'edició, a partir del disseny i el desenvolupament d'una portada editorial en línia. L'objectiu és adquirir les bases necessàries en planificació i gestió per usar correctament les eines i els formats (gràfics vectorials, tramatge i maquetació).

El mòdul aporta fonaments pràctics per saber desenvolupar correctament els exercicis que planteja el postgrau, així com l'aplicació dels principals programes d'edició gràfica (Illustrator, Photoshop i InDesign).

 • Creació i modificació des d'un original analògic.
 • Eines d'aplicació del color.
 • Maquetació, disseny tipogràfic i animació.
 • Adaptació del disseny interactiu a tablets i smartphones.
 • Adaptació de la imatge al packaging (Mockup).

Mòdul 2 - Fonaments i aplicacions

Els continguts d'aquest mòdul expliquen els suports i les plataformes per aplicar la il·lustració i la producció gràfica. Conèixer-los, és un important punt de partida per saber fer futures planificacions de promoció i de disseny de projectes en funció dels objectius individuals de l’alumne. L'anàlisi dels mitjans també serveix per introduir l'estudi d'elements multimèdia i de l'exposició de tècniques relacionades amb la interacció, l'animació i altres recursos.

 • Adequació de la il·lustració manual a la digital.
 • Creació d'esbossos animats.
 • Disseny de productes interactius, interfícies i usabilitat.
 • Sprites, Texture Atlas, Frame by Frame i altres formats per desenvolupar aplicacions digitals.
 • Eines d'interacció i animació per a videojocs i aplicacions.

Mòdul 3 - Conceptualització

En aquest mòdul l’alumne fa una sèrie d'exercicis i exposicions de continguts per desenvolupar estratègies i recursos de comunicació visual. El principal objectiu és adquirir habilitats en els processos de creativitat i de transmissió de missatges.

El mòdul es duu a terme en forma de taller orientat al desenvolupament conceptual en el qual intervenen l'experiència individual, cultural i social. Les pràctiques i els continguts teòrics aplicats durant el postgrau aporten una base important per a l'execució i el desenvolupament de futures propostes, i ajuden a l'estudiant a familiaritzar-se amb els processos habituals del llenguatge artístic i publicitari.

 • Teoria de la imatge.
 • Recursos visuals i maneres de representació.
 • Significació plàstica.
 • Creació icònica.
 • Conceptualització i percepció.
 • Síntesi formal i conceptual.

Mòdul 4 - Il·lustració d’eBooks

En gairebé tots els projectes en què intervé la il·lustració hi ha imatges com a representació visual d'un text o d’un concepte. En aquest mòdul, els alumnes hauran de crear imatges per estudiar els processos metodològics per transmetre els missatges i adaptar-los a llenguatges en funció dels diferents públics. Paral·lelament, i després de l'estudi detallat dels formats, hauran de treballar els procediments tècnics per adaptar il·lustracions animades a dispositius electrònics.

 • Metodologies en planificació de processos de producció gràfica.
 • Formats i suports d'aplicació de la imatge.
 • Proposta d'il·lustracions adequades per als eBooks.
 • Anàlisi d'estils, gèneres i canals de difusió.
 • Desenvolupament i creació d'elements i personatges.
 • Adaptació de la il·lustració a formats digitals.
 • Formats d'arxiu i aplicació.

Mòdul 5 – Intel·ligència Artificial, Realitats Esteses i Web3

Mitjançant continguts i exercicis, aquest mòdul s'ocupa de l'estudi i aplicació de noves tecnologies que aporten valor diferencial i avantatges competitius als nostres projectes d'il·lustració. Tecnologies esteses (realitat virtual, realitat augmentada i realitats mixtes), la Web3 i la Intel·ligència Artificial.

 • Les Realitats Esteses com a noves plataformes de creació i visualització de continguts.

 • Realitat Virtual (RV), Realitat Augmentada (RA) i Realitat Mixta (RM).

 • Exploració de la creació de continguts específics per a Realitats Esteses.

 • Web3 i Blockchain: Les seves utilitats presents i futures dins del món de la il·lustració.

 • Intel·ligència Artificial (AI): Definició, origen, evolució i usos.

 • Aplicació de la Intel·ligència Artificial en projectes d'il·lustració.

Mòdul 6 - Comunicació transmèdia

A partir de la proposta d'una campanya de promoció, analitzarem algunes de les tendències i de les eines aplicades en màrqueting digital, així com la importància dels continguts i la interacció de l'usuari potencial, que solen ser components decisius per fer una difusió adequada. La narrativa transmèdia és una de les estratègies més utilitzades en la publicitat aplicada als nous mitjans. Aquest mòdul inclou pràctiques en múltiples formats per poder desenvolupar un projecte que estudia els processos de planificació i les aplicacions tècniques.

 • Narratives transmèdia.
 • Planificació i viabilitat de campanyes gràfiques.
 • Estratègies i recursos per desenvolupar campanyes de promoció.
 • Desenvolupaments narratius en campanyes de promoció.
 • Multiplataforma i crossmedia.
 • Creativitat transmèdia i planificació de mitjans.
 • Anàlisi i ús de recursos d'interacció.
 • Aplicació d'elements multimèdia.

Mòdul 7 - Il·lustració aplicada al producte

La imatge és un element determinant del branding, intervé en la captació d'un públic determinat i defineix aspectes de percepció i interacció amb el producte. Aquest mòdul tracta aspectes relacionats amb la funcionalitat, la identitat, els suports, la innovació o la diferenciació de la imatge per saber aplicar-la. En funció d’objectius concrets i individuals, el mòdul analitza l'adaptabilitat i la integració de la il·lustració digital aplicada al producte.

 • Proposta d'il·lustracions aplicades al producte.
 • Creació d'una capsule collection.
 • Aplicació al disseny industrial.
 • Estudi i adaptació de la imatge al producte.
 • Recursos i tècniques de producció.

Mòdul 8 - Metodologia dels projectes

Aquest mòdul s'ocupa de la promoció i l’orientació professional d’acord amb processos de planificació de metodologies i estratègies. El principal objectiu és dissenyar una proposta d'autopromoció, tenint en compte els diversos apartats que donen suport metodològic al projecte mitjançant la formulació d'objectius generals i específics, des del procés de recerca i anàlisi, fins a la seva aplicació i exposició.

 • Planificació i gestió de projectes.
 • Estratègies de promoció.
 • Obtenció de recursos.
 • Selecció de continguts.
 • Construcció, planificació, descripció i exposició.
 • Anàlisi dels canals de difusió i promoció.
Veure tots els projectes

Professorat

Sito Mújica, Artista plàstic.
Berto Martínez, Il·lustrador
Guillem Casino, Especialista en software per al disseny

Guillem Casino

Especialista en software per al disseny

Javi Royo, Il·lustrador i dissenyador gràfic.

Javi Royo

Il·lustrador i dissenyador gràfic.

Chamo San, Il·lustrador

Chamo San

Il·lustrador

Gemma Cortabitarte, Especialista en publicacions digitals i drets d'autor.

Gemma Cortabitarte

Especialista en publicacions digitals i drets d'autor.

Joan Miquel Bennassar, Il·lustrador

Joan Miquel Bennassar

Il·lustrador

Sonia Pulido, Il·lustradora. Dibuixant d'historietes

Sonia Pulido

Il·lustradora. Dibuixant d'historietes

Carmen Segovia, Il·lustradora especialitzada en narrativa i premsa

Carmen Segovia

Il·lustradora especialitzada en narrativa i premsa

José Luis Merino, Il·lustrador especialitzat en premsa

José Luis Merino

Il·lustrador especialitzat en premsa

Mamen Morillas, Il·lustradora

Mamen Morillas

Il·lustradora

Chidy Wayne, Dissenyador i il·lustrador

Chidy Wayne

Dissenyador i il·lustrador

Javier Jaén, Dissenyador gràfic i il·lustrador

Javier Jaén

Dissenyador gràfic i il·lustrador

Chuso Ordi, Artista multidisciplinari.

Chuso Ordi

Artista multidisciplinari.

Mercè Iglesias, Especialitzada en il·lustració tècnica.

Mercè Iglesias

Especialitzada en il·lustració tècnica.

Xavi Ramiro, Il·lustrador freelance.

Xavi Ramiro

Il·lustrador freelance.

Andrés Requena, Dissenyador gràfic, director d'art.

Andrés Requena

Dissenyador gràfic, director d'art.

Martín Tognola, Il·lustrador - Premsa / Editorial

Martín Tognola

Il·lustrador - Premsa / Editorial

Sortides professionals

 • Il·lustrador en diferents àmbits: Premsa, narrativa i literatura; Tècnica i científica; Moda i tendències; Packaging i publicitat.
 • Il·lustració aplicada a mitjans digitals.
 • Direcció d'art en edicions i publicacions digitals.
 • Gestió de projectes de comunicació digital i community manager.
 • Gestió de projectes promocionals multimèdia. ​

Cost

Cost total del curs: 9.320 €

El cost total inclou un import de 200 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic

 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:

  • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 200 € corresponents a les taxes universitàries

  • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes

  • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster en Il·lustració Creativa.