Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Postgrau en Brand Design

Aprèn a construir una de marca potent mitjançant la gestió estratègica del conjunt d'elements omnicanal que la formen.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 14a
 • Període lectiu: del 3 d'octubre de 2024 al 30 de juny de 2025. Presentació TFM: juny de 2025
 • Horari: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 5.060 €
 • Titulació: Diploma de Postgrau en Brand Design atorgat per la UVic-UCC.
 • Crèdits: 30 ECTS

Presentació

El Postgrau en Brand Design proposa una formació teoricopràctica perquè els futurs dissenyadors de marca adquireixin una visió holística del branding i s'especialitzin en la conceptualització, la creació i el disseny de marca on-line i off-line. El branding no només abraça l'aspecte visual, és també thinking, recerca, capacitat de síntesi i conceptualització.

El programa combina l’estratègia i la recerca, el pensament creatiu, les tècniques de presentació, l’experimentació visual i el disseny gràfic amb cinc tallers pràctics, en els quals aplicarem tots els coneixements adquirits i aprofundirem en l'ús de la tipografia, el lettering, el color, les imatges, el moviment, UX i UI.

L'estudiant aprendrà a aplicar les eines creatives i les tècniques que el formaran per a una òptima integració en equips de treball multidisciplinaris. A la part final del postgrau, l'estudiant desenvoluparà un Treball Final en què crearà una nova marca global que connecti amb les necessitats i les inquietuds de les noves generacions.

Aquesta formació està adreçada a Llicenciats, Graduats, CFGS en: arts plàstiques, disseny gràfic, disseny industrial, marketing i publicitat i professionals de sector sense titulació específica que puguin acreditar experiència professional i que vulguin ser agents clau de la creació de les marques del futur. 

Pla d'estudis

Mòdul 1 - Immersió en el branding 

Mòdul 2 - Estratègia de marca  

Mòdul 3 - Eines creatives per al disseny de marca 

Mòdul 4 - Eines i tècniques per poder presentar d'una manera eficaç 

Mòdul 5 - Sistema visual d'identitat de marca i direcció d'art  

Mòdul 6 - Experiència de marca  

Mòdul 7 - Workshops pràctics  

Treball Final de Postgrau 

Programa

Mòdul 1 - Immersió en el branding

En aquest primer mòdul, l'estudiant obtindrà una visió holística del disseny de marca, els àmbits que implica i els aspectes clau per a la seva creació i gestió des del punt de vista del disseny i l'estratègia. Abans de començar a dissenyar, aprendrà a entendre què significa la disciplina del branding i a saber observar l'usuari i el context.

 • Marques, empreses i el negoci del disseny de marca. 
 • Entendre l’empresa i la marca: Tipologies d'empresa. Mapa de stakeholders. Estratègia i objectius. Tipologies de marca, posicionament, històric de marca, auditoria de marca.
 • Observar l’usuari i el context: Mapa d'empatia i user persona.Journey map i insights. Tendències de consumidor. Benchmark de la competència i referents. Tendències del mercat i cross-category.
 • El procés creatiu del disseny de marca.

Mòdul 2 - Estratègia de marca

El branding no només abraça l'aspecte visual, és també thinking, recerca, capacitat de síntesi i conceptualització. En aquest mòdul, l'estudiant aprendrà de manera teoricopràctica a entendre el propòsit d'una marca, a treballar l'ADN i la brand idea, i a ser capaç de fer-la extensible a un brand manifesto. A més, veurà les diferents tipologies d'arquitectura de marca.

 • ADN de marca: missió, visió, valors, propòsit de marca, atributs i personalitat, arquetips de marca.
 • Brand idea: metodologia per a la creació de la brand idea, taller de creativitat per a la ideació dels territoris creatius, les eines per a la conceptualització i el brand manifesto. 
 • Arquitectura de marca: tipologies d'arquitectura de marca i creació d'escenaris. 

Mòdul 3 - Eines creatives per al disseny de marca

A través de sessions teoricopràctiques de les diferents eines creatives clau que intervenen en la construcció del branding, l’estudiant aprendrà a visualitzar l'ADN de marca, a conceptualitzar una marca des del briefing i coneixerà la metodologia i el procés de creació del naming de marca. A més, realitzarà una immersió en el lettering pensat de forma específica per al disseny de marca.   

 • Visualització de l'ADN de marca: eines per visualitzar els intangibles d'una marca. 
 • Conceptualització i creativitat visual: com crear conceptes visuals potents. Estratègies narratives. Síntesis de la imatge. Recursos expressius.
 • Lettering: com podem treballar el lettering en el disseny d'una marca. Formes, construcció i composició.
 • Naming: el nom, la identitat verbal de la marca. Briefing del naming. Estratègia creativa, procés i tècniques de creació del naming. Selecció d'un naming.

Mòdul 4 - Eines i tècniques per poder presentar d'una manera eficaç

A través de sessions teoricopràctiques, l'estudiant aprofundirà en aspectes específics de les presentacions en públic tenint en compte els objectius, el guió, l’storytelling i la posada en escena. A més, tractarem de forma pragmàtica a plantejar els materials d'una presentació i un pressupost de branding tenint en compte totes les fases del procés del disseny.

 • Presentacions d'un projecte de branding: objectius, guió, storytelling i posada en escena. 
 • Pressupost d'un projecte de branding.
 • Personal branding: les credencials del dissenyador de marca. 

Mòdul 5 - Sistema visual d'identitat de marca i direcció d'art

En aquest mòdul, l'estudiant aprofundirà en cada un dels elements visuals —marca, tipografia, color, imatges, il·lustració, icones, moviment, UX i UI— que intervenen en la creació d’un sistema de marca. Una direcció d'art creativa i eficaç és capaç de visualitzar de forma potent i única l'ADN i la brand idea.

 • Marca: logotip, imagotip, isotip (símbol), isologotip. Variants.
 • Direcció d’art.
 • Estil visual.
 • Tipografia.
 • Color.
 • Imatges. 
 • Il·lustració.
 • Icones. 
 • Moviment.
 • UX, UI. 

Mòdul 6 - Experiència de marca

En aquest bloc formatiu, l'estudiant aprendrà a planificar, a estendre i a normalitzar el disseny d'un sistema visual de marca en els diferents punts de contacte amb les persones: comunicació de marca en mitjans i mitjans digitals, webs, apps, esdeveniments, espais, staff, productes, serveis, packaging, etc.

 • Punts de contacte amb la marca. 
 • Planificació de l’extensió de marca. 
 • Disseny de l’extensió de marca en tots els punts de contacte. 
 • Manual de marca. 

Mòdul 7 - Workshops pràctics

Realització de cinc tallers específics, des del briefing fins a la solució creativa en cinc àmbits diferents. Cadascun dels tallers pren com a punt de partida un sector diferent en el qual desenvolupem el projecte. Durant els workshops, l'estudiant entendrà diferents entorns competitius i podrà aplicar les metodologies, les eines i els coneixements adquirits durant el postgrau per consolidar-los de forma pràctica i experimental.

 • Redisseny de marca gran empresa.
 • Marca petita empresa. 
 • Marca per la innovació. 
 • Marca amb lettering.
 • Marca en moviment, marca social - TFP 

Treball Final de Postgrau

Finalment, cada estudiant desenvoluparà un Treball Final de Postgrau que aprofundirà en l'estratègia, la conceptualització i el disseny d'una marca innovadora i amb voluntat de crear impacte positiu en la societat. Seguirà la metodologia i el procés creatiu que s’ha impartit durant el Postgrau en Brand Design i el defensarà davant d’un tribunal. L'estudiant, juntament amb el tutor, escollirà el punt de partida del projecte de la feina que desenvoluparà.

 • Estructura del TFP.
 • Tutories grupals i individuals de seguiment.
Veure tots els projectes

Professorat

Enric Batlle, CEO, Director creatiu de Batllegroup
Anna Muni, Directora d'estratègia i innovació a Batllegroup
Clara Pousa, Dissenyadora gràfica especialitzada en tipografia.

Clara Pousa

Dissenyadora gràfica especialitzada en tipografia.

Andrea Casas, Especialista en naming i identitat textual

Andrea Casas

Especialista en naming i identitat textual

Marga Oller, Directora d'art i dissenyadora gràfica

Marga Oller

Directora d'art i dissenyadora gràfica

Estela Ibarz, Dissenyadora gràfica, directora d'art i dissenyadora de tipografia

Estela Ibarz

Dissenyadora gràfica, directora d'art i dissenyadora de tipografia

Olga Morales, Client Services Director.

Olga Morales

Client Services Director.

Anna Muni, Directora d'estratègia i innovació a Batllegroup

Anna Muni

Directora d'estratègia i innovació a Batllegroup

Ingrid Toran, Dissenyadora Gràfica. Directora Creativa.

Ingrid Toran

Dissenyadora Gràfica. Directora Creativa.

Xavier Balsa, Estratègia i gestió de marca

Xavier Balsa

Estratègia i gestió de marca

Adriana Escrivá, Especialista en innovació i estratègia mobile.

Adriana Escrivá

Especialista en innovació i estratègia mobile.

Ivan Castro, Dissenyador gràfic especialitzat en tipografia, cal·ligrafia i lettering

Ivan Castro

Dissenyador gràfic especialitzat en tipografia, cal·ligrafia i lettering

Enric Jardí, Dissenyador gràfic

Enric Jardí

Dissenyador gràfic

Cristina Febrer, Periodista, consultora i docent

Cristina Febrer

Periodista, consultora i docent

Sortides professionals

Aquest postgrau vol capacitar l'estudiant per a un mercat laboral del qual cal entendre la creació de marques des d'una perspectiva àmplia és essencial. Les marques no són estàtiques, calen dissenyadors que sàpiguen escoltar, mirar, iterar, testar i crear una marca en constant evolució. 

 • Agències de branding.
 • Empreses que gestionin marques i productes i/o hagin internalitzat el disseny d’aquestes, siguin empreses fabricants o de distribució.
 • Empreses d’innovació i transformació digital.
 • Agències de marketing digital, disseny web i apps.
 • Estudis amb equips creatius.
 • Agències de comunicació.

Empresa vinculada

Des dels seus inicis, el Postgrau en Brand Design està vinculat a l’agència Batllegroup, referent en estratègia, innovació i disseny. Amb àmplia experiència en dissenyar marques que connecten amb les persones, Batllegroup ha creat algunes de les love brands més icòniques d’aquest país.

Batllegroup - Brnding & Packaging

Cost

Cost total del curs: 5.060 €

El cost total inclou un import de 200 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
 • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 200 € corresponents a les taxes universitàries
 • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes
 • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Postgrau en Brand Design.