Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Postgrau en Brand Design

Aprèn a construir una de marca potent mitjançant la gestió estratègica del conjunt d'elements omnicanal que la formen.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 13a
 • Període lectiu: del 5 d’octubre de 2023 al 30 de juny de 2024. Presentació TFP: juny de 2024
 • Horari: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 4.830 €
 • Titulació: Diploma de Postgrau en Brand Design atorgat per la UVic-UCC.
 • Crèdits: 30 ECTS

Presentació

El Postgrau en Brand Design proposa una formació teoricopràctica perquè els futurs dissenyadors de marca adquireixin una visió holística del branding i s'especialitzin en la conceptualització, la creació i el disseny de marca on-line i off-line. El branding no només abraça l'aspecte visual, és també thinking, recerca, capacitat de síntesi i conceptualització.

El programa combina l’estratègia i la recerca, el pensament creatiu, les tècniques de presentació, l’experimentació visual i el disseny gràfic amb cinc tallers pràctics, en els quals aplicarem tots els coneixements adquirits i aprofundirem en l'ús de la tipografia, el lettering, el color, les imatges, el moviment, UX i UI.

L'estudiant aprendrà a aplicar les eines creatives i les tècniques que el formaran per a una òptima integració en equips de treball multidisciplinaris. A la part final del postgrau, l'estudiant desenvoluparà un Treball Final en què crearà una nova marca global que connecti amb les necessitats i les inquietuds de les noves generacions.

Aquesta formació està adreçada a Llicenciats, Graduats, CFGS en: arts plàstiques, disseny gràfic, disseny industrial, marketing i publicitat i professionals de sector sense titulació específica que puguin acreditar experiència professional i que vulguin ser agents clau de la creació de les marques del futur. 

Pla d'estudis

Mòdul 1 - Immersió en el branding 

Mòdul 2 - Estratègia de marca  

Mòdul 3 - Eines creatives per al disseny de marca 

Mòdul 4 - Eines i tècniques per poder presentar d'una manera eficaç 

Mòdul 5 - Sistema visual d'identitat de marca i direcció d'art  

Mòdul 6 - Experiència de marca  

Mòdul 7 - Workshops pràctics  

Treball Final de Postgrau 

Programa

Mòdul 1 - Immersió en el branding

En aquest primer mòdul, l'estudiant obtindrà una visió holística del disseny de marca, els àmbits que implica i els aspectes clau per a la seva creació i gestió des del punt de vista del disseny i l'estratègia. Abans de començar a dissenyar, aprendrà a entendre què significa la disciplina del branding i a saber observar l'usuari i el context.

 • Marques, empreses i el negoci del disseny de marca. 
 • Entendre l’empresa i la marca: Tipologies d'empresa. Mapa de stakeholders. Estratègia i objectius. Tipologies de marca, posicionament, històric de marca, auditoria de marca.
 • Observar l’usuari i el context: Mapa d'empatia i user persona.Journey map i insights. Tendències de consumidor. Benchmark de la competència i referents. Tendències del mercat i cross-category.
 • El procés creatiu del disseny de marca.

Mòdul 2 - Estratègia de marca

El branding no només abraça l'aspecte visual, és també thinking, recerca, capacitat de síntesi i conceptualització. En aquest mòdul, l'estudiant aprendrà de manera teoricopràctica a entendre el propòsit d'una marca, a treballar l'ADN i la brand idea, i a ser capaç de fer-la extensible a un brand manifesto. A més, veurà les diferents tipologies d'arquitectura de marca.

 • ADN de marca: missió, visió, valors, propòsit de marca, atributs i personalitat, arquetips de marca.
 • Brand idea: metodologia per a la creació de la brand idea, taller de creativitat per a la ideació dels territoris creatius, les eines per a la conceptualització i el brand manifesto. 
 • Arquitectura de marca: tipologies d'arquitectura de marca i creació d'escenaris. 

Mòdul 3 - Eines creatives per al disseny de marca

A través de sessions teoricopràctiques de les diferents eines creatives clau que intervenen en la construcció del branding, l’estudiant aprendrà a visualitzar l'ADN de marca, a conceptualitzar una marca des del briefing i coneixerà la metodologia i el procés de creació del naming de marca. A més, realitzarà una immersió en el lettering pensat de forma específica per al disseny de marca.   

 • Visualització de l'ADN de marca: eines per visualitzar els intangibles d'una marca. 
 • Conceptualització i creativitat visual: com crear conceptes visuals potents. Estratègies narratives. Síntesis de la imatge. Recursos expressius.
 • Lettering: com podem treballar el lettering en el disseny d'una marca. Formes, construcció i composició.
 • Naming: el nom, la identitat verbal de la marca. Briefing del naming. Estratègia creativa, procés i tècniques de creació del naming. Selecció d'un naming.

Mòdul 4 - Eines i tècniques per poder presentar d'una manera eficaç

A través de sessions teoricopràctiques, l'estudiant aprofundirà en aspectes específics de les presentacions en públic tenint en compte els objectius, el guió, l’storytelling i la posada en escena. A més, tractarem de forma pragmàtica a plantejar els materials d'una presentació i un pressupost de branding tenint en compte totes les fases del procés del disseny.

 • Presentacions d'un projecte de branding: objectius, guió, storytelling i posada en escena. 
 • Pressupost d'un projecte de branding.
 • Personal branding: les credencials del dissenyador de marca. 

Mòdul 5 - Sistema visual d'identitat de marca i direcció d'art

En aquest mòdul, l'estudiant aprofundirà en cada un dels elements visuals —marca, tipografia, color, imatges, il·lustració, icones, moviment, UX i UI— que intervenen en la creació d’un sistema de marca. Una direcció d'art creativa i eficaç és capaç de visualitzar de forma potent i única l'ADN i la brand idea.

 • Marca: logotip, imagotip, isotip (símbol), isologotip. Variants.
 • Direcció d’art.
 • Estil visual.
 • Tipografia.
 • Color.
 • Imatges. 
 • Il·lustració.
 • Icones. 
 • Moviment.
 • UX, UI. 

Mòdul 6 - Experiència de marca

En aquest bloc formatiu, l'estudiant aprendrà a planificar, a estendre i a normalitzar el disseny d'un sistema visual de marca en els diferents punts de contacte amb les persones: comunicació de marca en mitjans i mitjans digitals, webs, apps, esdeveniments, espais, staff, productes, serveis, packaging, etc.

 • Punts de contacte amb la marca. 
 • Planificació de l’extensió de marca. 
 • Disseny de l’extensió de marca en tots els punts de contacte. 
 • Manual de marca. 

Mòdul 7 - Workshops pràctics

Realització de cinc tallers específics, des del briefing fins a la solució creativa en cinc àmbits diferents. Cadascun dels tallers pren com a punt de partida un sector diferent en el qual desenvolupem el projecte. Durant els workshops, l'estudiant entendrà diferents entorns competitius i podrà aplicar les metodologies, les eines i els coneixements adquirits durant el postgrau per consolidar-los de forma pràctica i experimental.

 • Redisseny de marca gran empresa.
 • Marca petita empresa. 
 • Marca per la innovació. 
 • Marca amb lettering.
 • Marca en moviment, marca social - TFP 

Treball Final de Postgrau

Finalment, cada estudiant desenvoluparà un Treball Final de Postgrau que aprofundirà en l'estratègia, la conceptualització i el disseny d'una marca innovadora i amb voluntat de crear impacte positiu en la societat. Seguirà la metodologia i el procés creatiu que s’ha impartit durant el Postgrau en Brand Design i el defensarà davant d’un tribunal. L'estudiant, juntament amb el tutor, escollirà el punt de partida del projecte de la feina que desenvoluparà.

 • Estructura del TFP.
 • Tutories grupals i individuals de seguiment.
Veure tots els projectes

Professorat

Enric Batlle, CEO, Director creatiu de Batllegroup
Anna Muni, Directora d'estratègia i innovació a Batllegroup
Clara Pousa, Dissenyadora gràfica especialitzada en tipografia.

Clara Pousa

Dissenyadora gràfica especialitzada en tipografia.

Enric Jardí, Dissenyador gràfic

Enric Jardí

Dissenyador gràfic

Ivan Castro, Dissenyador gràfic especialitzat en tipografia, cal·ligrafia i lettering

Ivan Castro

Dissenyador gràfic especialitzat en tipografia, cal·ligrafia i lettering

Adriana Escrivá, Especialista en innovació i estratègia mobile.

Adriana Escrivá

Especialista en innovació i estratègia mobile.

Xavier Balsa, Estratègia i gestió de marca

Xavier Balsa

Estratègia i gestió de marca

Ingrid Toran, Dissenyadora Gràfica. Directora Creativa.

Ingrid Toran

Dissenyadora Gràfica. Directora Creativa.

Anna Muni, Directora d'estratègia i innovació a Batllegroup

Anna Muni

Directora d'estratègia i innovació a Batllegroup

Olga Morales, Client Services Director.

Olga Morales

Client Services Director.

Estela Ibarz, Dissenyadora gràfica, directora d'art i dissenyadora de tipografia

Estela Ibarz

Dissenyadora gràfica, directora d'art i dissenyadora de tipografia

Marga Oller, Directora d'art i dissenyadora gràfica

Marga Oller

Directora d'art i dissenyadora gràfica

Andrea Casas, Especialista en naming i identitat textual

Andrea Casas

Especialista en naming i identitat textual

Cristina Febrer, Periodista, consultora i docent

Cristina Febrer

Periodista, consultora i docent

Sortides professionals

Aquest postgrau vol capacitar l'estudiant per a un mercat laboral del qual cal entendre la creació de marques des d'una perspectiva àmplia és essencial. Les marques no són estàtiques, calen dissenyadors que sàpiguen escoltar, mirar, iterar, testar i crear una marca en constant evolució. 

 • Agències de branding.
 • Empreses que gestionin marques i productes i/o hagin internalitzat el disseny d’aquestes, siguin empreses fabricants o de distribució.
 • Empreses d’innovació i transformació digital.
 • Agències de marketing digital, disseny web i apps.
 • Estudis amb equips creatius.
 • Agències de comunicació.

Empresa vinculada

Des dels seus inicis, el Postgrau en Brand Design està vinculat a l’agència Batllegroup, referent en estratègia, innovació i disseny. Amb àmplia experiència en dissenyar marques que connecten amb les persones, Batllegroup ha creat algunes de les love brands més icòniques d’aquest país.

Batllegroup - Brnding & Packaging

Cost

Cost total del curs: 4.830 €

El cost total inclou un import de 150 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic: amb un descompte del 3% sobre el cost total del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 150 € de les taxes universitàries
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
 • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 150 € corresponents a les taxes universitàries
 • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes
 • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Postgrau en Brand Design.