Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Postgrau en Motion Design

Dota als teus projectes gràfics de llenguatges audiovisuals en moviment  amb les tècniques més avançades en Motion Graphics Design.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 20a
 • Període lectiu: del 2 d'octubre de 2024 al 30 de juny de 2025. Presentació TFM: juny de 2025
 • Horari: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 4.850 €
 • Titulació: Diploma de Postgrau en Motion Design atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 30 ECTS

Presentació

La gràfica animada és una eina quotidiana per a tots els proveïdors de continguts. Navega entre les aigües de l'art i la tècnica, cap a la seducció i l'emoció, i representa un poderós mitjà per comunicar, informar i distreure.

I per què és tan atractiva? Per la seva efectivitat i capacitat de pregnància. El flux d'imatges en moviment, juntament amb el disseny del so adequat, crea una connexió única, un clima gairebé hipnòtic.

Els dissenyadors, a més de saber fer anar amb desimboltura les eines, han de conèixer els mitjans i dominar el llenguatge i els recursos audiovisuals per poder connectar amb èxit amb els exigents usuaris de segle XXI, àvids de noves propostes i continguts.

Amb un plantejament eminentment pràctic que consten en exercicis i projectes tutoritzats per professors especialitzats, en el Postgrau en Motion Design s'apliquen metodologies projectuals com el Design thinking i l’Agile development, a més de recursos i processos de gestió i producció professional.

El programa s'articula en sis mòduls que es desenvolupen en tallers, classes de tecnologia i càpsules de cultura audiovisual; i acaba amb un projecte final de postgrau que l'alumne haurà de presentar davant un tribunal format per professionals del sector. Els tallers són espais en què es desenvolupen exercicis pràctics sobre diferents temes específics, com ara la metàfora, la narrativa i l'àudio, i permeten anar sumant totes les habilitats necessàries, una rere l'altra, per assolir un bon resultat final.

Aquest postgrau va dirigit a graduats en Disseny, Comunicació audiovisual, Cinema, Publicitat i / o Belles Arts, i a professionals sense titulació específica que puguin acreditar experiència en algun d'aquests àmbits.

Pla d'estudi

Mòdul 1 – Tecnologies

Mòdul 2 - Cultura audiovisual

Mòdul 3 - Taller de metàfora

Mòdul 4 - Taller de narrativa

Mòdul 5 - Taller d'àudio

Mòdul 6– Treball Final de Postgrau

Programa

Mòdul 1 – Tecnologies

En el primer mòdul del curs, l’alumne desenvolupa i aprofundeix el coneixement i el maneig de les eines de composició i edició —After Effects i Final Cut—, i s’entrena en l'ús i el domini de les mateixes com a suport fonamental de la construcció de la narrativa audiovisual.

 • Bases de funcionament.
 • Captura, edició i exportació de formats.
 • Composició i animació de textos, imatges i efectes.
 • Integració d'imatge i so.
 • Disseny i resolució del procés de producció.
 • Aprofundiment en l'ús d’eines i recursos avançats.

Mòdul 2 – Cultura audiovisual

En aquest mòdul, els alumnes analitzen els principals referents de la cultura audiovisual: des dels precedents generals en la història de l'art contemporani, fins als referents específics en el camp del disseny, el cinema, la televisió i els new-medias, i estudien les tendències i com s’apliquen a l’hora de desenvolupar projectes.

 • Del paper a la pantalla: de les avantguardes a bass.
 • Els títols de crèdit: cinema, TV i nous formats.
 • Principis fonamentals de la tipografia a la pantalla.
 • Principis fonamentals del llenguatge audiovisual.

Mòdul 3 – Taller de metàfora

L’objectiu principal d’aquest taller és conèixer i analitzar diferents figures metafòriques, així com entrenar-se en l’ús i el domini com a recurs narratiu i de representació en exercicis de gràfica animada.

 • La metàfora a la història de l'art i la comunicació.
 • Recursos plàstics i narratius: metàfores i trucs visuals.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta de gràfica animada que haurà de fer èmfasi en l'ús i el domini de la metàfora.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 4 – Taller de narrativa

L'objectiu d'aquest bloc és analitzar diferents estils narratius, entrenar-se en l'ús i el domini de les seves estructures i en la seva aplicació a través d'exercicis de gràfica animada.

 • Principis fonamentals de narrativa audiovisual.
 • Recursos i estructures narratives.
 • Ritme i edició.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta de gràfica animada que haurà de fer èmfasi en l'ús i el domini de l'estructura narrativa.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 5 – Taller d'àudio

Aquest taller aprofundeix en el coneixement del so, i entrena l’alumne a usar i dominar dels seus components —música, locucions i efectes— com a part essencial de la construcció de la narrativa audiovisual.

 • El so i la narrativa: relació entre significant i significat.
 • La banda d'àudio: música, locucions i efectes.
 • Recursos tècnics: micròfons, taula de mescles i la sala d'efectes.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta de gràfica animada que haurà de fer èmfasi en l'ús i el domini del so.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 6 – Treball Final de Postgrau

Com a Treball Final de Postgrau, i a partir de la sol·licitud d'un "client convidat" —empresa o entitat col·laboradora— l'alumne desenvolupa un projecte que, a manera d'encàrrec real, té com a objecte enfrontar-se a un procés de creació i producció professional. El TFP es duu a terme seguint el model de disseny iteratiu, de cara a obtenir conclusions i resultats reals que assoleixin els objectius establerts.

Fases de desenvolupament
 • Recerca.
 • Definició.
 • Ideació.
 • Formalització.
 • Comunicació.
Veure tots els projectes

Professorat

Magí del Campo, Dissenyador i productor audiovisual
Magí del Campo, Dissenyador i productor audiovisual

Magí del Campo

Dissenyador i productor audiovisual

Andreu Balius, Tipògraf i dissenyador de tipografia

Andreu Balius

Tipògraf i dissenyador de tipografia

Nico Juárez, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Nico Juárez

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Oscar Núñez, Edició. Animació. Postproducció audiovisual 2D/3D

Oscar Núñez

Edició. Animació. Postproducció audiovisual 2D/3D

Natxo Nogueras, Tècnic de So, estudi i directe.

Natxo Nogueras

Tècnic de So, estudi i directe.

Josep Maria Rocamora, Doctorand. Realitzador audiovisual i expert en títols de crèdit.

Josep Maria Rocamora

Doctorand. Realitzador audiovisual i expert en títols de crèdit.

Sortides professionals

 • Productores audiovisuals de cinema, televisió i nous formats.
 • Estudis creatius i agències de publicitat.
 • Empreses i institucions amb departaments propis de producció audiovisual.

Cost

Cost total del curs: 4.850€

El cost total inclou un import de 200 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
 • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 200 € corresponents a les taxes universitàries
 • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes
 • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Postgrau en Motion Design.