Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en Motion Graphics Design

Aporta als teus projectes gràfics de llenguatges audiovisuals en moviment i en 3D amb les tècniques més avançades en Motion Graphics Design.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 20a
 • Període lectiu: del 2 d'octubre de 2024 al 30 de juny de 2025. Presentació TFM: juny de 2025
 • Horari: de dilluns a dijous de 18:00 a 21:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 9.500 €
 • Titulació: Títol de Màster en Motion Graphics Design atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

El creador audiovisual ha de conèixer i dominar les eines que li permetin representar les seves idees. Unes eines amb les quals ha de dur a terme projectes capaços de captar l'atenció de l'espectador i de construir missatges memorables. El 3D motion i la gràfica animada es configuren com dues de les solucions més atractives i operatives a l'hora de construir el discurs de les noves finestres digitals.

El Màster en Motion Graphics Design ofereix una formació completa que permet el domini de les eines i les tècniques, a més del coneixement dels mitjans, els suports i el desenvolupament de la capacitat analítica, la idealització i la formalització. Amb un plantejament eminentment pràctic que consten en exercicis i projectes tutoritzats per professors especialitzats, aquest màster aplica metodologies projectuals com el Design thinking i l’Agile development, a més de recursos i processos de gestió i producció professional.   

El títol de Màster en Motion Graphics Design de 60 ECTS, s'obté cursant conjuntament els programes dels postgraus en Motion Design i en Motion 3D, de 30 ECTS cadascun. Així mateix, cada postgrau es pot cursar de manera independent (veure secció postgraus).

Pla d'estudis

Postgrau en Motion Design

Mòdul 1 – Tecnologies

Mòdul 2 – Cultura audiovisual

Mòdul 3 – Taller de metàfora

Mòdul 4 – Taller de narrativa

Mòdul 5 – Taller d'àudio

Mòdul 6 – Treball Final de Postgrau

Postgrau en Motion 3D

Mòdul 1 – Tecnologies

Mòdul 2 – Cultura audiovisual

Mòdul 3 – Taller d'animació

Mòdul 4 – Taller de tipografia a l'espai / temps

Mòdul 5 – Taller de creació i tècniques de realització

Mòdul 6 – Projectes i Treball Final de Postgrau

Programa

Postgrau en Motion Design

Mòdul 1 – Tecnologies

En el primer mòdul del curs, l’alumne desenvolupa i aprofundeix el coneixement i el maneig de les eines de composició i edició —After Effects i Final Cut—, i s’entrena en l'ús i el domini de les mateixes com a suport fonamental de la construcció de la narrativa audiovisual.

 • Bases de funcionament.
 • Captura, edició i exportació de formats.
 • Composició i animació de textos, imatges i efectes.
 • Integració d'imatge i so.
 • Disseny i resolució del procés de producció.
 • Aprofundiment en l'ús d’eines i recursos avançats.

Mòdul 2 – Cultura audiovisual

En aquest mòdul, els alumnes analitzen els principals referents de la cultura audiovisual: des dels precedents generals en la història de l'art contemporani, fins als referents específics en el camp del disseny, el cinema, la televisió i els new-medias, i estudien les tendències i com s’apliquen a l’hora de desenvolupar projectes.

 • Del paper a la pantalla: de les avantguardes a bass.
 • Els títols de crèdit: cinema, TV i nous formats.
 • Principis fonamentals de la tipografia a la pantalla.
 • Principis fonamentals del llenguatge audiovisual.

Mòdul 3 – Taller de metàfora

L’objectiu principal d’aquest taller és conèixer i analitzar diferents figures metafòriques, així com entrenar-se en l’ús i el domini com a recurs narratiu i de representació en exercicis de gràfica animada.

 • La metàfora a la història de l'art i la comunicació.
 • Recursos plàstics i narratius: metàfores i trucs visuals.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta de gràfica animada que haurà de fer èmfasi en l'ús i el domini de la metàfora.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 4 – Taller de narrativa

L'objectiu d'aquest bloc és analitzar diferents estils narratius, entrenar-se en l'ús i el domini de les seves estructures i en la seva aplicació a través d'exercicis de gràfica animada.

 • Principis fonamentals de narrativa audiovisual.
 • Recursos i estructures narratives.
 • Ritme i edició.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta de gràfica animada que haurà de fer èmfasi en l'ús i el domini de l'estructura narrativa.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 5 – Taller d'àudio

Aquest taller aprofundeix en el coneixement del so, i entrena l’alumne a usar i dominar dels seus components —música, locucions i efectes— com a part essencial de la construcció de la narrativa audiovisual.

 • El so i la narrativa: relació entre significant i significat.
 • La banda d'àudio: música, locucions i efectes.
 • Recursos tècnics: micròfons, taula de mescles i la sala d'efectes.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta de gràfica animada que haurà de fer èmfasi en l'ús i el domini del so.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 6 – Treball Final de Postgrau

Com a Treball Final de Postgrau, i a partir de la sol·licitud d'un "client convidat" —empresa o entitat col·laboradora— l'alumne desenvolupa un projecte que, a manera d'encàrrec real, té com a objecte enfrontar-se a un procés de creació i producció professional. El TFP es duu a terme seguint el model de disseny iteratiu, de cara a obtenir conclusions i resultats reals que assoleixin els objectius establerts.

Fases de desenvolupament
 • Recerca.
 • Definició.
 • Ideació.
 • Formalització.
 • Comunicació.

Postgrau en Motion 3D

Mòdul 1 – Tecnologies

En aquest mòdul l’alumne treballarà i desenvoluparà el coneixement i el maneig de les eines de modelatge i animació 3D —Cinema 4D—, i aprofundirà en l'ús i el domini de l'edició i la composició digital com a suport fonamental per construir la narrativa i l’experiència audiovisual.

 • Bases de funcionament.
 • Modelatge i animació.
 • Texturitzat i renderitzat.
 • Integració en la composició digital.
 • Disseny i resolució del procés de producció.
 • Aprofundiment en l'ús de l'eina i recursos avançats.

Mòdul 2 - Cultura audiovisual

En aquest mòdul l'estudiant examinarà els principals referents de la cultura audiovisual contemporània a partir del nou espai digital, n’analitzarà els estils i les tendències, i l'aplicació del 3D motion en el desenvolupament de nous projectes.

 • Contingut a demanda vs. cinema / TV tradicional.
 • De la narrativa lineal a la fragmentació del missatge.
 • Interactivitat i continguts seqüencials.
 • Els nous formats immersius: RA / RV.

Mòdul 3 - Taller d'animació

A partir de l'anàlisi dels conceptes bàsics de l'animació, aquest taller té com a principal objectiu treballar en la creació i el desenvolupament d'una peça amb del tipus stop-motion que ajudi a prendre consciència tant de l'espai i la llum en tres dimensions com de les bases de l'animació.

 • Principis bàsics de l'animació.
 • Referents i recursos.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta gràfica animada en la qual cal fer èmfasi en l'ús i el domini de l'animació stop-motion.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 4 - Taller de tipografia a l'espai / temps

Un taller per conèixer les tipografies de referència en l'àmbit audiovisual i com es comporten a l'espai / temps. Analitzarem referències i estils a través d'obres i aplicacions per a la multipantalla.

 • Tipografia a la pantalla: aspectes funcionals i emocionals.
 • Tipografia cinètica: el relat tipogràfic en el cinema, el vídeo musical, el videojoc, la televisió, la publicitat, els esdeveniments i festivals, la didàctica i l'experimentació gràfica.
 • Els usos del motion graphics en el disseny tipogràfic.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta de gràfica animada que haurà de fer èmfasi en l'ús i el domini de la tipografia a l'espai / temps.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 5 - Taller de creació i tècniques de realització

Aquest mòdul té un doble objectiu. D'una banda, la construcció imaginativa d'un discurs atractiu i persuasiu per desenvolupar una peça de creació personal. De l'altra, resoldre els problemes de realització amb imatge real en el plató, i la seva integració digital amb representació 2D i 3D i el croma com a requisit tècnic.

 • Construcció d'un relat.
 • Conceptualització i formalització audiovisual.
 • Bases i usos del vídeo professional.
 • Bases i usos de la il·luminació en el plató amb fons croma.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta de gràfica animada que haurà de fer èmfasi en la imatge real i la seva integració digital al costat d'elements 2D i 3D.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 6 - Projectes i Treball Final de Postgrau

Taller dedicat a la creació i producció de projectes de promoció audiovisual per a pantalles new-media i nous formats immersius, pels quals l’alumne haurà de fer servir tècniques de representació 3D.

Com a Treball Final de Postgrau, i a partir de la sol·licitud d'un “client convidat” —empresa o entitat col·laboradora— l'alumne desenvolupa un projecte que, a manera d'encàrrec real, té com a objecte enfrontar-se a un procés de creació i producció professional. El TFP es duu a terme seguint el model de disseny iteratiu, de cara a obtenir conclusions i resultats reals que assoleixin els objectius establerts.

Fases de desenvolupament:
 • Recerca.
 • Definició.
 • Ideació.
 • Formalització.
 • Comunicació.
Veure tots els projectes

Professorat

Magí del Campo, Dissenyador i productor audiovisual
Andreu Balius, Tipògraf i dissenyador de tipografia

Andreu Balius

Tipògraf i dissenyador de tipografia

Nico Juárez, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Nico Juárez

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Oscar Núñez, Edició. Animació. Postproducció audiovisual 2D/3D

Oscar Núñez

Edició. Animació. Postproducció audiovisual 2D/3D

Natxo Nogueras, Tècnic de So, estudi i directe.

Natxo Nogueras

Tècnic de So, estudi i directe.

Marina Salazar, Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Marina Salazar

Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Josep Maria Rocamora, Doctorand. Realitzador audiovisual i expert en títols de crèdit.

Josep Maria Rocamora

Doctorand. Realitzador audiovisual i expert en títols de crèdit.

Lalo García, Director/realitzador i dissenyador de formats audiovisuals

Lalo García

Director/realitzador i dissenyador de formats audiovisuals

Sortides professionals

 • Productores audiovisuals de cinema, televisió i nous formats.
 • Estudis creatius i agències de publicitat.
 • Empreses i institucions amb departaments propis de producció audiovisual.

Cost

Cost total del curs: 9.500 €

El cost total inclou un import de 200 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic

 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:

  • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 200 € corresponents a les taxes universitàries

  • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes

  • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster en Motion Graphics Design.