Play

Dota als teus projectes gràfics de llenguatges audiovisuals en moviment i en 3D amb les tècniques més avançades en Motion Graphics Design.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 13a
 • Període lectiu: del 3 d'octubre de 2024 al 30 de juny de 2025. Presentació TFM: juny de 2025
 • Horari: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 4.850 €
 • Titulació: Diploma de Postgrau en Motion 3D atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 30 ECTS

Presentació

La realització i la narrativa tradicional s’encaren amb una sèrie d’apassionants reptes per concebre a partir de nous paradigmes, de la narrativa lineal a la no-lineal i de la pantalla a la multipantalla i a l'espai.

El domini de les eines i les tècniques 3D, el coneixement dels mitjans i els suports és indispensable, però també ho és desenvolupar la capacitat analítica, la idealització i la formalització, a banda d’entendre el context per traduir els missatges en experiències memorables i dur a terme projectes en els quals la realització brilla amb llum pròpia.

Amb un plantejament eminentment pràctic que consten en exercicis i projectes tutoritzats per professors especialitzats, en el Postgrau en Motion 3D s'apliquen metodologies projectuals com el Design thinking i l’Agile development, a més de recursos i processos de gestió i producció professional.

El programa s'articula en sis mòduls que es desenvolupen en tallers, classes de tecnologia i càpsules de cultura audiovisual; i acaba amb un projecte final de postgrau que l'alumne haurà de presentar davant un tribunal.

Aquest postgrau va dirigit a graduats en Disseny, Comunicació audiovisual, Cinema, Publicitat i / o Belles Arts, i a professionals sense titulació específica que puguin acreditar experiència en algun d'aquests àmbits.

Pla d'estudis

Mòdul 1 – Tecnologies

Mòdul 2 - Cultura audiovisual

Mòdul 3 - Taller d'animació

Mòdul 4 - Taller de tipografia a l'espai / temps

Mòdul 5 - Taller de creació i tècniques de realització

Mòdul 6 - Projectes i Treball Final de Postgrau

Programa

Mòdul 1 – Tecnologies

En aquest mòdul l’alumne treballarà i desenvoluparà el coneixement i el maneig de les eines de modelatge i animació 3D —Cinema 4D—, i aprofundirà en l'ús i el domini de l'edició i la composició digital com a suport fonamental per construir la narrativa i l’experiència audiovisual.

 • Bases de funcionament.
 • Modelatge i animació.
 • Texturitzat i renderitzat.
 • Integració en la composició digital.
 • Disseny i resolució del procés de producció.
 • Aprofundiment en l'ús de l'eina i recursos avançats.

Mòdul 2 - Cultura audiovisual

En aquest mòdul l'estudiant examinarà els principals referents de la cultura audiovisual contemporània a partir del nou espai digital, n’analitzarà els estils i les tendències, i l'aplicació del 3D motion en el desenvolupament de nous projectes.

 • Contingut a demanda vs. cinema/TV tradicional.
 • De la narrativa lineal a la fragmentació del missatge.
 • Interactivitat i continguts seqüencials.
 • Els nous formats immersius: RA/RV.

Mòdul 3 - Taller d'animació

A partir de l'anàlisi dels conceptes bàsics de l'animació, aquest taller té com a principal objectiu treballar en la creació i el desenvolupament d'una peça amb del tipus stop-motion que ajudi a prendre consciència tant de l'espai i la llum en tres dimensions com de les bases de l'animació.

 • Principis bàsics de l'animació.
 • Referents i recursos.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta gràfica animada en la qual cal fer èmfasi en l'ús i el domini de l'animació stop-motion.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 4 - Taller de tipografia a l'espai/temps

Un taller per conèixer les tipografies de referència en l'àmbit audiovisual i com es comporten a l'espai / temps. Analitzarem referències i estils a través d'obres i aplicacions per a la multipantalla.

 • Tipografia a la pantalla: aspectes funcionals i emocionals.
 • Tipografia cinètica: el relat tipogràfic en el cinema, el vídeo musical, el videojoc, la televisió, la publicitat, els esdeveniments i festivals, la didàctica i l'experimentació gràfica.
 • Els usos del motion graphics en el disseny tipogràfic.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta de gràfica animada que haurà de fer èmfasi en l'ús i el domini de la tipografia a l'espai/temps.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 5 - Taller de creació i tècniques de realització

Aquest mòdul té un doble objectiu. D'una banda, la construcció imaginativa d'un discurs atractiu i persuasiu per desenvolupar una peça de creació personal. De l'altra, resoldre els problemes de realització amb imatge real en el plató, i la seva integració digital amb representació 2D i 3D i el croma com a requisit tècnic.

 • Construcció d'un relat.
 • Conceptualització i formalització audiovisual.
 • Bases i usos del vídeo professional.
 • Bases i usos de la il·luminació en el plató amb fons croma.
 • Creació i desenvolupament d'una proposta de gràfica animada que haurà de fer èmfasi en la imatge real i la seva integració digital al costat d'elements 2D i 3D.
 • Metodologia projectual i procés de producció.

Mòdul 6 - Projectes i Treball Final de Postgrau

Taller dedicat a la creació i producció de projectes de promoció audiovisual per a pantalles new-media i nous formats immersius, pels quals l’alumne haurà de fer servir tècniques de representació 3D.

Com a Treball Final de Postgrau, i a partir de la sol·licitud d'un “client convidat” —empresa o entitat col·laboradora— l'alumne desenvolupa un projecte que, a manera d'encàrrec real, té com a objecte enfrontar-se a un procés de creació i producció professional. El TFP es duu a terme seguint el model de disseny iteratiu, de cara a obtenir conclusions i resultats reals que assoleixin els objectius establerts.

Fases de desenvolupament:
 • Recerca.
 • Definició.
 • Ideació.
 • Formalització.
 • Comunicació.
Veure tots els projectes

Professorat

Magí del Campo, Dissenyador i productor audiovisual
Magí del Campo, Dissenyador i productor audiovisual

Magí del Campo

Dissenyador i productor audiovisual

Andreu Balius, Tipògraf i dissenyador de tipografia

Andreu Balius

Tipògraf i dissenyador de tipografia

Nico Juárez, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Nico Juárez

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Oscar Núñez, Edició. Animació. Postproducció audiovisual 2D/3D

Oscar Núñez

Edició. Animació. Postproducció audiovisual 2D/3D

Marina Salazar, Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Marina Salazar

Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Lalo García, Director/realitzador i dissenyador de formats audiovisuals

Lalo García

Director/realitzador i dissenyador de formats audiovisuals

Sortides professionals

 • Productores audiovisuals de cinema, televisió i nous formats.
 • Estudis creatius i agències de publicitat.
 • Empreses i institucions amb departaments propis de producció audiovisual.

Cost

Cost total del curs: 4.850 €

El cost total inclou un import de 200 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
 • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 200 € corresponents a les taxes universitàries
 • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes
 • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Postgrau en Motion 3D.