Tornar a Màster Universitari en Design Research

Projectes de Màster Universitari en Design Research

Desplegando el mantel. Encarnando un cuidado interespecie

per María José Escobar

Desplegando el mantel. Encarnando un cuidado interespecie Desplegando el mantel. Encarnando un cuidado interespecie Desplegando el mantel. Encarnando un cuidado interespecie Desplegando el mantel. Encarnando un cuidado interespecie Desplegando el mantel. Encarnando un cuidado interespecie Desplegando el mantel. Encarnando un cuidado interespecie

Aquesta investigació proposa acostar una reflexió, obrir preguntes i explorar camins al voltant de les relacions, els vincles i la convivència entre els humans i les altres espècies, en concret les abelles. Es tracta d’una investigació en disseny basada en pràctiques, que desplega episistemes sensibles en què la matèria, el cos i els sentits vehiculen els sabers. A través del desenvolupament d’una sèrie de prototipatges i objectes, s’intenta vivenciar i aconseguir una aproximació curosa a les abelles. L’experimentació i investigació es desenvolupa a Barcelona, al barri del Guinardó i al Parc Natural de la Serra de Collserola, però pretén interpel·lar altres contextos que poden ser similars, tant a nivell local com global.

22 Bloques

per Pau Ruiz

22 Bloques 22 Bloques 22 Bloques 22 Bloques 22 Bloques 22 Bloques

A partir d’un context i una situació molt específica com és la relació entre el 22@ i el barri del Poblenou a Barcelona, el projecte 22 Bloques pretén visibilitzar i convidar a reflexionar sobre l’impacte del sistema econòmic actual en la crisi climàtica. Situar la pràctica al Poblenou i el 22@ permet tractar una problemàtica d’escala global, com és la situació d’emergència climàtica, en un marc d’actuació determinat molt més accessible.

La pràctica se centra a establir vincles entre les friccions del sistema, allò que es rebutja, amb metodologies que permetin aprofitar-lo. L’experimentació material s’enfoca a la recuperació del guix provinent dels residus de “Pladur”, un material amb un gran poder simbòlic dins del procés de transformació que viu el Poblenou, a causa de les seves propietats particulars de temporalitat, impacte mediambiental i cost. A través del disseny es pot modificar allò que causa un impacte negatiu sobre el planeta en un nou procés o artefacte que pugui aportar valor.

Las Pilares de la cocina: Intimidades, cuidados y saberes colectivos

per Santi Benítez

Las Pilares de la cocina: Intimidades, cuidados y saberes colectivos Las Pilares de la cocina: Intimidades, cuidados y saberes colectivos Las Pilares de la cocina: Intimidades, cuidados y saberes colectivos Las Pilares de la cocina: Intimidades, cuidados y saberes colectivos Las Pilares de la cocina: Intimidades, cuidados y saberes colectivos Las Pilares de la cocina: Intimidades, cuidados y saberes colectivos

Aquesta investigació explora les tensions que es generen al voltant de l’elaboració de receptes a les llars, espais de cuina i intimitat. Pren com a referència els sabers col·lectius i el treball reproductiu, com es teixeixen les xarxes de cures i la importància que perdurin i es transmetin entre generacions. Aprofundeix en el hype que utilitza la indústria alimentària i la cuina professional sobre el marc d’una economia global capitalista. Reflexiona sobre el valor i la petjada que envolta tot allò que gira al voltant de la producció i el consum d’aliments, com un regal que cal cuidar i saber retornar al món per generar equilibris entre ecosistemes.

El Jardín de Elementos Botánicos Permanentes de Barcelona

per Blanca Fernández

El Jardín de Elementos Botánicos Permanentes de Barcelona El Jardín de Elementos Botánicos Permanentes de Barcelona El Jardín de Elementos Botánicos Permanentes de Barcelona El Jardín de Elementos Botánicos Permanentes de Barcelona El Jardín de Elementos Botánicos Permanentes de Barcelona El Jardín de Elementos Botánicos Permanentes de Barcelona

Asignatura: Diseño, Poder y Sociedad

Proyecto de investigación que cuestiona la relación de poder y los vínculos de intimidad entre lo humano y lo no-humano a través de elementos botánicos artificiales, haciendo uso de códigos e imaginarios que surgen de la relación humano y planta natural.

La investigación parte de la idea de poner en cuestión nuestra relación con las plantas artificiales dentro de los espacios domésticos. A partir de un ejercicio de diseño especulativo, la estudiante desarrolla el Jardín de Elementos Botánicos Permanentes de Barcelona. Con él quiere poner al alcance del visitante un pequeño recorrido que atraviesa diferentes miradas sobre la vegetación artificial que conforma, actualmente, el paisaje de los espacios domésticos y cotidianos de la ciudad de Barcelona. La función del Jardín es la de preservar y dar a conocer colecciones de plantas permanentes de todo el mundo. Entre sus objetivos principales destacan la conservación y documentación del patrimonio artifical de Barcelona, actuar como elemento difusor de la cultura botánica permanente y los vínculos íntimos generados con los humanos, promover el conocimiento y el respeto por los orígenes naturales de cada uno los elementos del jardín y los procesos de composición material, producción y distribución a lo que son sometidos.

 

Pasta Fría. Cocinas, residuos e impresión 3D

per Ana Otero

Pasta Fría. Cocinas, residuos e impresión 3D Pasta Fría. Cocinas, residuos e impresión 3D Pasta Fría. Cocinas, residuos e impresión 3D Pasta Fría. Cocinas, residuos e impresión 3D Pasta Fría. Cocinas, residuos e impresión 3D Pasta Fría. Cocinas, residuos e impresión 3D Pasta Fría. Cocinas, residuos e impresión 3D

Àmbit del projecte: Finalitat experimental
Metodologia d’investigació utilitzada: Experimentació material
Tutora: Carla Boserman

Objectius/Implicacions: 
El canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, l'esgotament dels recursos i l'acumulació desmesurada de residus són alguns dels nocius efectes de la vida moderna. Toca enfrontar-nos al repte de reimaginar i redissenyar un sistema polític-econòmic basat en la sobreexplotació de recursos i la generació de residus, però també de reimaginar la nostra relació amb els sistemes naturals. En aquest context, el disseny ha d'exercir d'agent de canvi i ajudar en la construcció d'un model alternatiu que permeti un progrés sostenible. La crisi ecològica exigeix, doncs, més atenció en els marcs politicoeconòmics en els que es basa el sistema actual, però també en els materials, en els processos de fabricació. Es pot entendre la pràctica del disseny com un procés d'activisme polític? I el cuinar? I si exercim la nostra pràctica com a dissenyadors partint de relacions d'interdependència i de cures? Quines són les forces afectives i les capacitats agencials generades pels vincles amb allò material? I si canviem l'estudi o el laboratori per la cuina?

Abstract:
Pasta Freda aposta per una concepció expandida de materialitat a partir d'un enfocament de disseny sostenible, per contribuir en l'exploració de materials DIY que busquen canviar la manera de produir i de consumir. Per a això, s'ha desenvolupat una investigació i experimentació material des d'una perspectiva circular i d'autoproducció que reutilitza residus d'aliments, en concret closques de musclo i closques d'ou, per crear un biomaterial per a la impressió 3D. L'experimentació es situa a la cuina, convertida en un laboratori circular experimental, i busca posar en valor el procés i els seus temps. El resultat és una recepta funcional per 'cuinar' un biomaterial per a impressores 3D de ceràmica a partir de closques d'ou i un additiu alimentari d'ús habitual en gastronomia.

Paraules clau:
Biomaterials / Cuines / Experimentació material / Impressió 3D / Residus

Descàrrega la memòria del TFM

Conservando la guerra

per Santi Lunares

Conservando la guerra Conservando la guerra Conservando la guerra Conservando la guerra

Muchos de los objetos cotidianos que nos rodean tienen un origen militar o han sido creados con fines relacionados con el poder y las guerras. Uno de ellos es la lata de conservas, invento para preservar los alimentos creado con el fin de mantener a los ejércitos más tiempo en el campo de batalla y lograr así una expansión más eficaz. Fue Napoleón, en su afán de poder, quien ofreció 12.000 francos de la época a aquél que idease un sistema capaz de conservar alimentos largo tiempo, si bien existen indicios de que a mediados del s. XVIII ya se empezaron a usar métodos de almacenamiento.

La investigación realizada sobre las latas de conserva creadas con un afán de poder y convertidas en símbolo de abundancia del sistema capitalista, lleva al estudiante a proponer una instalación compuesta por una colección de 36 latas de salsa de tomate en conserva, divididas en 3 grandes “sabores”, siglos XIX, XX y XXI, en los que se engloba una selección de 12 conflictos bélicos por época. A través de ella, el estudiante se pregunta si podríamos entender la sociedad contemporánea sin la lata de conserva.

Asignatura: Diseño, Poder y Sociedad 

Lolas. Teticentrismo

per Marina Gil (noquedatinte)

Lolas. Teticentrismo Lolas. Teticentrismo Lolas. Teticentrismo Lolas. Teticentrismo

Diseño ficción, crítico y especulativo

El diseño especulativo nos permite trabajar sobre unos futuros probables, posibles y deseables. De esta forma, el diseño juega un papel experimental y pasa a ser un escenario en el que se resuelven problemas y donde se formulan nuevas preguntas. 

A través de la ficción, se desarrolla esta propuesta de descentramiento humano, que sitúa a el pecho como centro y medida de todas las cosas.El proyecto pretende realizar un diseño especulativo que gira en torno a la idea de crear una serie de gatches que empoderen al pecho y lo doten de la capacidad (o no) de modificar su propio ser. Hacer que pueda tener el poder de decisión sobre su condición intrínseca como pecho. ¿Qué pasa si un pecho quiere dejar de ser maternal y si no quiere ser redondo?, ¿qué pasa si quiere ser cuadrado?, ¿podría pasar desapecibido?, ¿y decidir sobre el número de pezones que quiere tener?

Los artesanos mecánicos

per Xènia Dols

Los artesanos mecánicos Los artesanos mecánicos Los artesanos mecánicos Los artesanos mecánicos Los artesanos mecánicos Los artesanos mecánicos

Asignatura: Fabricación y prototipado

Con el fin de generar objetos absurdos como crítica al capitalismo y al solucionismo tecnológico, la estudiante decide investigar el origen de los materiales, la sostenibilidad y, sobre todo, entrar en contanste conflicto con la máquina como forma de aprender, y no sólo de generar frustración por no conseguir un resultado óptimo, en el entorno de un FabLab.

La investigación parte de la intención de simular materiales cotidianos y conseguir la manera de traducir métodos artesanales a un formato digital. Partiendo de la definición de artesano que realiza Richard Sennett (The Craftsman), según la cual artesano es aquel que tiene una perfecta conexión entre su mente y la mano para poder llegar a realizar una réplica exacta de la imagen que habita en su cabeza, la estudiante investiga la agencia de una impresora 3D, tratándola como una nueva forma de entender la artesanía: el artesano mecánico. Por ello, reproduce diferentes objetos del imaginario colectivo del ámbito de la artesanía, con sus correspondientes materiales (cerámica, mimbre, cristal, madera), con el objetivo de generar una investigación focalizada en la relación entre el objeto, su materialización y la impresora 3D. Finalmente, acaba generando nuevos objetos cotidianos de un nuevo imaginario en el ámbito de la artesanía mecánica.

4D Programmable bioplastic

per Shanna Lancian

4D Programmable bioplastic 4D Programmable bioplastic 4D Programmable bioplastic 4D Programmable bioplastic 4D Programmable bioplastic 4D Programmable bioplastic 4D Programmable bioplastic

Asignatura: Fabricación y Prototipado

En el contexto sociopolítico contemporáneo, el plástico sigue siendo uno de los residuos más contaminantes, siendo los países desarrollados los que más contribuyen a esta crisis. La supresión del plástico sigue siendo un gran reto, por lo que científicos, diseñadores, ingenieros, entre otros, buscan constantemente soluciones alternativas a su producción masiva.

Por ello, la estudiante Shanna Lancian, consciente de la importancia de actuar aunque sea a pequeña escala, decide experimentar con la fabricación de bioplástico a partir de pequeñas, sencillas y variadas recetas, que pueden modificarse infinitamente, disponibles como material de código abierto. El objetivo principal: conseguir un bioplástico de calidad y fácil de usar en la fabricación digital y, con ello, poder crear envases biodegradables.

En su experimentación consigue llevar el bioplástico a su máxima expresión; la alianza entre el fablab y la mate­rialidad le permite pasar de una simple receta disponible en «código abierto» a la creación de un recipiente, en concreto, de un cubo.

Exploraciones circulares

per Pau Ruiz

Exploraciones circulares Exploraciones circulares Exploraciones circulares Exploraciones circulares Exploraciones circulares Exploraciones circulares

Asignatura: Fabricación y Prototipado 

Exploraciones Circulares surge de un proceso de experimentación material que pretende investigar sobre la accesibilidad de los procesos de diseño gracias a las herramientas de fabricación digital y la información que se encuentra en abierto. En concreto, pone el foco en la sostenibilidad y la circularidad de los procesos, tra-bajando con materiales que provienen de residuos orgánicos y que ellos mismos definen y alternan las propiedades del prototipo final.

Es un proyecto de investigación basado en la experimentación material, en el que se analiza la atemporalidad de los productos, la importancia de la selección de los materiales y pone en crisis la metodología de diseño clásica que afirma que la forma debe seguir la función. Mediante este proyecto se cambia la metodología de trabajo bajo la premisa de experimentar sin pensar en el resultado final; de esta manera las propiedades del material definen el objeto final, invirtiendo el proceso de diseño. Para poder ser sostenibles, es importante diseñar para el material y con la sostenibilidad en mente desde el inicio.

 

1 cm de costura

per Josep Pagà

1 cm de costura 1 cm de costura 1 cm de costura 1 cm de costura 1 cm de costura 1 cm de costura

Àmbit del projecte: Finalitat experimental
Metodologia d’investigació utilitzada: Experimentació material
Tutora: Camila René Maggi

Objectius/Implicacions: 
Investigar amb pràctiques experimentals i mobilitzar materialitats al voltant del disseny de moda per qüestionar els seus límits, llenguatges i sistemes de producció derivats.

Abstract:
És veritablement complex i difícil actuar des d'una posició que intenti generar objectes duradors en el temps. Són diversos els exemples d'objectes i productes que ho han intentat i han fracassat, com és el cas de les bombetes, les mitges o les maquinetes d'afaitar. No obstant això, el plantejament que es llança a través d'aquesta investigació és que l'alteració de l'ordre establert per la indústria -en termes de producció de roba- sigui capaç d'alterar també la concepció de l'obsolescència de les peces. Hi ha un factor important dins el cicle de vida útil del producte com és la garantia, considerada com aquell contracte social i polític que s'estableix entre productor i consumidor on el productor assegura al consumidor la durada mínima de vida del producte. Mitjançant la present investigació material envers els sistemes utilitzats per protegir i garantir l'estat d'un objecte / producte, es proposen objectes sonda que situen la relació entre subjecte i objecte en un estat híbrid. La recerca de les tècniques i materialitats per desenvolupar els objectes sonda tensionen el propi sistema de producció de la roba, apropant la mirada a petits gestos i detalls com la màquina de cosir i de quina manera aquesta performa el saber, el cos i l'ofici del dissenyador de roba.

Descàrrega la memòria del TFM