Beca BAU Design Research Talent

BAU ofereix dues beques del 50% de l'import total del Màster en Design Research per al curs académic 2024-25. Aquestes aportacions tenen la intenció d'impulsar, premiar i dotar d'oportunitats dissenyadores i dissenyadors que vulguin obrir-se a l'experimentació i investigació en l'àmbit del disseny.

La sol·licitud de la beca BAU Design Research Talent consta de dues fases:

Fase 1

Avaluació dels prerequisits i requisits de participació a la convocatòria:

Prerequisits

Posseir una titulació oficial prèvia pertanyent a les disciplines del Disseny, les Belles Arts o l'Arquitectura (també es valorarà titulació oficial prèvia en Humanitats, Sociologia i Antropologia, acreditant idoneïtat d'experiència en relació amb el disseny i la investigació en disseny mitjançant un portafolis).

Requisits
  • Nota mitjana de l'expedient de grau. Aquesta documentació l'haurà d'haver expedit oficialment la secretaria de la universitat on hagis cursat els estudis de grau. No s'admetran fotocòpies ni documents que no estiguin degudament signats i segellats.
  • Carta de motivació.

En la primera fase de la convocatòria, el comitè científic del Màster Universitari en Design Research avaluarà totes les sol·licituds presentades i seleccionarà les cinc candidatures que passaran a la segona fase.

Fase 2

Avaluació de les cinc candidatures seleccionades:

  • Portafolis
  • Entrevista amb la coordinadora del màster

En la segona fase de la convocatòria, el comitè científic del Màster Universitari en Design Research avaluarà les cinc candidatures presentades i seleccionarà les dues candidatures beneficiàries de les beques.

Terminis de presentació i resolució

  • Presentació de candidatures: Participació oberta de l'1 de març al 30 d'abril de 2024.
  • Per sol·licitar la beca, caldrà enviar la documentació a aga@bau.cat amb l'assumpte 'BAU Design Research Talent'

BAU es posarà en contacte amb les candidates i candidats seleccionats per passar a la segona fase.