Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Postgrau en Il·lustració

Domina i especialitza't en les tècniques i camps específics de la il·lustració per a trobar i desenvolupar el teu propi llenguatge expressiu.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 15a
 • Període lectiu: del 2 d'octubre de 2024 al 30 de juny de 2025. Presentació TFM: juny de 2025
 • Horari: Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 4.760 €
 • Titulació: Diploma de Postgrau en Il·lustració atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 30 ECTS

Presentació

El postgrau aborda i aprofundeix en la il·lustració com un element rellevant en la comunicació visual contemporània. La seva presència en els mitjans de comunicació es diversifica en diferents àmbits i colonitza nous suports.

La il·lustració també és un valuós mitjà d'expressió artística i un llenguatge universal per a la difusió d'idees amb múltiples aplicacions i funcions: de l'ornamentació a l'opinió i la informació, i de la inducció a la lectura.

L'àmbit professional en el qual un il·lustrador desenvoluparà la seva activitat professional comprèn diferents àrees de la comunicació: publicitat, premsa, literatura, disseny, aplicació a producte i nous formats audiovisuals.

Durant el postgrau, l’alumne aprofundirà en les funcions de la il·lustració i els seus principals àmbits i aplicacions, així com en la figura de l’il·lustrador i la funció del seu treball com a proveïdor d'informació, generador de tendències, crític, historiador o testimoni gràfic que deixa constància dels fets que succeeixen en un determinat moment.

Pla d'estudis

El postgrau s'articula en vuit mòduls que descriuen les diferents categories i funcions de la il·lustració, i conclou amb un Projecte Final d'Estudis. Els mòduls desenvolupen continguts teòrics i pràctics amb la realització d'il·lustracions per als diferents àmbits de la professió.

Els mòduls els imparteixen professionals amb visibilitat en el panorama de la il·lustració que també es dediquen a la docència, i que proposaran exercicis a partir de l’experiència adquirida en els seus sectors: narrativa, tendències, nous suports, producte, premsa, còmic, etc.

Els temaris dels mòduls es completen amb intervencions, conferències i xerrades que donaran, puntualment i al llarg del curs, il·lustradors en actiu especialitzats en els diferents sectors de la il·lustració.

Mòdul 1 – Il·lustració a la premsa

Mòdul 2 – Il·lustració de tendències

Mòdul 3 – Il·lustració infantil / juvenil. Narrativa i literatura

Mòdul 4 – Publicitat. Campanya gràfica

Mòdul 5 – Il·lustració científica

Mòdul 6 – Packaging

Mòdul 7 – Nous suports i formats

Mòdul 8 – El mercat laboral

Programa

Mòdul 1 – Il·lustració a la premsa

La il·lustració ha constituït els continguts gràfics de revistes i diaris, des de la seva aparició el segle XIX fins a la dècada dels 50. L’alumne estudiarà les diferents aplicacions del treball de l’il·lustrador en aquest àmbit, i analitzarà la funció de la il·lustració a la premsa i les revistes, així com les seves principals manifestacions contemporànies.

 • Il·lustracions en l'àmbit de la premsa diària.
 • Il·lustracions per a un article en premsa de tendències.
 • La tira còmica.
 • Anàlisi i comprensió d'un text.
 • Desenvolupament i gestació d'idees gràfiques.
 • Referents del passat i actuals: visionament d'imatges.

Mòdul 2 – Il·lustració de tendències

La il·lustració, pel seu caràcter costumista, ha estat el principal mitjà per descriure els estils de vida i la indumentària des del segle XVIII fins a l'actualitat. Desvinculat dels grans temes de la pintura, el treball de l’il·lustrador observa i recrea com s'actua i la manera de viure mitjançant l'anàlisi de les tendències en diversos àmbits quotidians. Les il·lustracions han nodrit els continguts gràfics de les revistes de moda fins a la irrupció de la fotografia, tot i que el fenomen es manté vigent.

 • L'àmbit de la premsa de tendències.
 • Una col·lecció de moda: recreació i descripció.
 • Il·lustracions d’un article per a la premsa de tendències.
 • Il·lustració per a l’aplicació tèxtil.
 • La figura humana: comprensió i representació mitjançant diferents processos tècnics i conceptuals.
 • Breu història de la il·lustració de la moda.

Mòdul 3 – Il·lustració infantil / juvenil. Narrativa i literatura

El segle XIX, perfeccionant les tècniques de reproducció a Anglaterra, va començar l'auge de la literatura il·lustrada. Escriptors i il·lustradors van treballar junts per cohesionar els seus treballs, i la il·lustració ornamentaria va donar una nova dimensió al llibre com a article de consum i mitjà de difusió d'idees. Actualment, el llibre il·lustrat és una eina imprescindible, tant didàctica com lúdica, i un dels principals vehicles d'expressió de l’il·lustrador.

 • Les il·lustracions en l'àmbit de la narrativa adulta i infantil.
 • Processos tècnics i conceptuals en el desenvolupament d'il·lustracions.
 • El llibre il·lustrat: composició i diagramació. Il·lustracions i portada d'un llibre il·lustrat.
 • La representació psicològica i formal dels personatges d'una obra narrativa: creació de personatge.
 • La novel·la gràfica i la narrativa seqüencial.
 • La narrativa del segle XX: principals il·lustradors.

Mòdul 4 – Publicitat. Campanya gràfica

La il·lustració s'ha encarregat, des del segle XIX, de promocionar productes, ornamentar envasos i recrear la filosofia i l’univers de marques comercials. Els avenços de les tècniques litogràfiques van impulsar el cartell com a un dels grans mitjans d'expressió artística, i van assentar les bases de la comunicació visual orientades a grans audiències. En l'àmbit de la publicitat, el treball de l’il·lustrador ha generat idealitzacions de la realitat i ha materialitzat l'esperit de productes i marques comercials que han convertit la il·lustració en una important forma de persuasió i en un vehicle d'expressió i comunicació. La campanya publicitària ha difós el treball d'artistes sense precedents.

Els alumnes hauran de desenvolupar una sèrie d'il·lustracions per als continguts gràfics d'una campanya a partir d'un hipotètic briefing.

 • Briefing: anàlisi i comprensió.
 • Estratègia de comunicació: procés.
 • La campanya: desenvolupament gràfic.
 • Múltiples suports: aplicació.
 • El pressupost.
 • Breu història de les campanyes gràfiques.

Mòdul 5 – Il·lustració científica

Aquest mòdul analitza l'aplicació més tècnica de la il·lustració. Els pintors renaixentistes es van interessar en la representació analítica de la naturalesa, i van convertir els estudis anatòmics i botànics en una de les principals manifestacions artístiques. Durant el segle XIX, l'auge científic va exigir una infinitat de descripcions exhaustives com a instrument per a la recerca i la comprensió en diferents àrees. Avui, a la medicina la biologia o l’enginyeria els cal el treball de l’il·lustrador per al desenvolupament tècnic. En aquest marc, els processos infogràfics són les principals eines de l’il·lustrador, que dota el dibuix científic de més rigor descriptiu i analític.

 • Desenvolupament de la capacitat analítica.
 • Eines infogràfiques.
 • Il·lustració sobre un tema botànic / zoològic.
 • Eines pictòriques.
 • Introducció a llenguatges hiperrealistes.

Mòdul 6 – Packaging

En aquest mòdul l’alumne estudiarà la manera en què la revolució de les tècniques d'impressió i la producció industrial de mercaderia generaran un nou mercat per a dissenyadors i il·lustradors d'importància capital al segle XX. De retruc, l'envàs es converteix en un dels principals formats per a la comunicació visual. L'ornamentació de l'envàs revolucionarà la cultura popular i eleva el producte a un referent cultural que envaeix l'imaginari popular d'una infinitat d'icones, de tal manera que els productes adquireixen molta càrrega emotiva i una nova dimensió.

 • La relació entre producte i imatge.
 • Disseny i il·lustració del digipack d'un CD.
 • Recursos gràfics no figuratius.
 • Introducció al tractament tipogràfic / cal·ligràfic.

Mòdul 7 – Nous suports i formats

En els últims anys la comunicació gràfica s'ha caracteritzat per la inquietud en la recerca de nous formats i estratègies, i la il·lustració ha trobat el seu lloc en una infinitat de nous suports. Les noves tècniques reprogràfiques han permès que la il·lustració s'apliqui a molts i diferents materials, gràcies als quals l’il·lustrador ha pogut fer una extensa difusió de la seva obra. Aquest ha diversificat l'aplicació del seu treball sobre una infinitat de productes i ha aconseguit obrir un mercat cada vegada més extens.

El mòdul compta amb intervencions puntuals per part d'experts que mostraran el seu treball aplicat a les últimes tendències de formats i suports.

Mòdul 8 – El mercat laboral

L'accés a l'àmbit laboral és complex. Necessitem informació i domini, tant de les xarxes socials com de les plataformes que donaran visibilitat al treball de l’il·lustrador.

Intervenció de Gemma Cortabitarte, gerent de l’APIC (Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya).

Veure tots els projectes

Professorat

Sito Mújica, Artista plàstic.

Sito Mújica

Artista plàstic.

Xavi Ramiro, Il·lustrador freelance.

Xavi Ramiro

Il·lustrador freelance.

Chidy Wayne, Dissenyador i il·lustrador

Chidy Wayne

Dissenyador i il·lustrador

Mamen Morillas, Il·lustradora

Mamen Morillas

Il·lustradora

José Luis Merino, Il·lustrador especialitzat en premsa

José Luis Merino

Il·lustrador especialitzat en premsa

Carmen Segovia, Il·lustradora especialitzada en narrativa i premsa

Carmen Segovia

Il·lustradora especialitzada en narrativa i premsa

Sonia Pulido, Il·lustradora. Dibuixant d'historietes

Sonia Pulido

Il·lustradora. Dibuixant d'historietes

Joan Miquel Bennassar, Il·lustrador

Joan Miquel Bennassar

Il·lustrador

Gemma Cortabitarte, Especialista en publicacions digitals i drets d'autor.

Gemma Cortabitarte

Especialista en publicacions digitals i drets d'autor.

Sortides professionals

Il·lustrador en diferents àmbits:

 • Premsa, narrativa i literatura.
 • Tècnica i científica.
 • Moda i tendències.
 • Packaging i publicitat.

Cost

Cost total del curs: 4.760 €

El cost total inclou un import de 200 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
 • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 200 € corresponents a les taxes universitàries
 • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes
 • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Postgrau en Il·lustració.