Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Veure tots els màsters i els postgraus

Postgrau en il·lustració digital i nous mitjans

La il·lustració realitzada aplicada en l'entorn contemporani i tecnològic, té com a objectiu formar professionals amb capacitats estratègiques per establir processos dinàmics de comunicació visual.

 • Edició: 4a
 • Període lectiu: Del 15 d'octubre de 2019 a maig 2020. Presentació TFP: juny de 2020
 • Grup A: Dimarts i dijous de 15:45 h a 18:45 h (COMPLET)
 • Grup B: Dimarts i dijous de 19 h a 22 h
 • Modalitat: Presencial
 • Idioma: Espanyol
 • Preu: 3.990 €
 • Titulació: Diploma de Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 30 ECTS

Presentació

Els canvis succeïts en les últimes dècades com a conseqüència de l'evolució en les tecnologies de la informació i la comunicació, originen nous hàbits de comportament, consum i interacció amb els productes.

La il·lustració es posiciona com un important element estratègic en l'estructura de difusió i promoció de projectes, convertint-se en un dels mitjans més eficaços en la transmissió d'idees i conceptes.

De la mateixa manera, la professió adquireix nous mètodes i mitjans de producció i les prestacions tècniques s'amplien notablement, definint estils i tendències associades a les necessitats d'aquest mercat exponencial.

El programa del postgrau, que s'ocupa de la il·lustració realitzada i aplicada en l'entorn contemporani i tecnològic, té com a objectiu formar professionals amb capacitats estratègiques per establir processos dinàmics de comunicació visual.

Objectius

Analitzar les necessitats laborals en l’àmbit de la il·lustració que requereix la indústria de les noves tecnologies i mitjans.

Familiaritzar-se amb les plataformes i els entorns integrats en el desenvolupament de projectes de comunicació digital.

Adquirir recursos i metodologies per al desenvolupament de projectes de comunicació visual. 

Pla d'estudis

El postgrau s’articula en 8 mòduls i conclou amb un Projecte Final d’Estudis.

Mòdul I - Edició gràfica

Mòdul II - Fonaments i aplicacions

Mòdul III - Conceptualització

Mòdul IV - Il·lustració dels llibres electrònics (eBooks)

Mòdul V - Planificació i presentació de campanyes multimèdia

Mòdul VI - Comunicació transmèdia

Mòdul VII - Il·lustració aplicada al producte

Mòdul VIII - Metodologia de projectes 

Programa

Mòdul I - Edició gràfica

A partir del disseny i el desenvolupament d’un projecte editorial en línia, s’introduiran continguts tècnics al voltant dels principals programes d’edició. L’objectiu del mòdul és adquirir les bases necessàries en planificació i gestió de publicacions que comporten un ús correcte i la relació de formats. Gràfics vectorials, tramats i maquetació.

S’aportaran fonaments pràctics per al correcte desenvolupament dels exercicis que planteja el postgrau, així com l’aplicació dels principals programes d’edició gràfica (Illustrator, Photoshop i InDesign).

A més s’adquiriran els coneixements necessaris en gràfics tramats, gràfics vectorials i maquetació, així com en l’estudi i la pràctica de mètodes d’edició i de publicació publicitària.

Per completar el mòdul, s’analitzaran els processos en gestió de projectes editorials i publicacions digitals. 

 • Proposta Editorial Digital.
 • Planificació i disseny d’un Projecte Editorial Digital.
 • Programes d’Edició.
 • Creació i modificació de la Imatge Digital.
 • Nous suports per a Publicacions Digitals. 

Mòdul II - Fonaments i aplicacions

Els continguts d’aquest mòdul s’ocupen dels suports i les plataformes per a l’aplicació de la il·lustració i la producció gràfica. El seu coneixement  és un important punt de partida per a futures planificacions de promoció i disseny de projectes amb relació a objectius individuals. Igualment, l’anàlisi de mitjans servirà d’introducció a l’estudi d’elements multimèdia, en què s’exposaran tècniques relacionades amb la interacció, l’animació i altres recursos.

S’identificaran suports i plataformes per a l’aplicació d’il·lustracions digitals i s’utilitzaran tècniques i eines digitals per crear elements multimèdia. Alhora, s’adquiriran coneixements en tecnologies de programari. 

 • Adequació de la il·lustració manual a la digital.
 • Creació d’esbossos animats.
 • Disseny de productes interactius, interfícies i usabilitat.
 • Sprites, Texture Atlas, Frame by Frame i altres formats per al desenvolupament d’aplicacions digitals.
 • Eines d’interacció i d’animació per a videojocs i apps.

Mòdul III - Conceptualització

En aquest mòdul es desenvoluparan estratègies i recursos de comunicació visual mitjançant una sèrie d’exercicis i l’exposició de continguts. L’objectiu principal és adquirir habilitats en els processos de creativitat i en la transmissió de missatges.

El mòdul es planteja com a un taller orientat al desenvolupament conceptual en el qual intervé l’experiència individual, cultural i social. Al llarg del postgrau, les pràctiques i els continguts teòrics aplicats aporten una base important en l’execució i el desenvolupament de futures propostes, i ajuden l’estudiant a familiaritzar-se amb processos habituals del llenguatge artístic i publicitari.

 • Desenvolupar les habilitats creatives.
 • Adquirir els coneixements en teoria de la imatge.
 • Adquirir coneixements en comunicació visual.
 • Comprendre i aplicar estratègies i recursos per a la transmissió de missatges.
 • Desenvolupar les pràctiques per agilitar els processos creatius i tècnics.
 • Teoria de la imatge.
 • Recursos visuals i tipus de representació.
 • Significació plàstica.
 • Creació icònica.
 • Conceptualització i percepció.
 • Síntesi formal i conceptual. 

Mòdul IV - Il·lustració a eBooks

La imatge, com a representació visual d’un text o concepte, la trobem en gairebé tots els projectes en què intervé la il·lustració. En aquest mòdul construirem les imatges a partir d’un text, i estudiarem els processos metodològics per a la transmissió dels missatges i la seva adaptació a llenguatges per a públics determinats i amb finalitats concretes.

Alhora, el mòdul també s’ocupa dels procediments tècnics per a l’adaptació d’il·lustracions a dispositius electrònics mitjançant l’estudi detallat dels formats.

 • Desenvolupar metodologies en planificació de processos de producció gràfica.
 • Analitzar i aplicar llenguatges i tècniques d’il·lustració digital.
 • Analitzar formats i suports d’aplicació de la imatge.
 • Proposta d’il·lustracions adequades als eBooks.
 • Construcció de la imatge a partir d’un text.
 • Anàlisi d’estils, gèneres i canals de difusió.
 • Desenvolupament i creació d’elements i personatges.
 • Adaptació de la il·lustració a formats digitals.
 • Formats d’arxiu i aplicació. 

Mòdul V - Planificació i presentació de campanyes multimèdia

La proposta ocupa desenvolupaments en disseny i planificació de campanyes de comunicació, estratègies de promoció multimèdia, formats per a la difusió i metodologia de presentacions. Durant el mòdul tindrem l’oportunitat de viure la planificació de processos i assistir a la presentació en projectes.

Els continguts es desenvoluparan al voltant d’una campanya de sensibilització urbana, de manera que la implicació amb el projecte s’estén a criteris ètics i personals.

 • Practicar processos de síntesi formal i conceptual.
 • Idear i practicar estratègies de difusió i comunicació de missatges.
 • Adquirir coneixements sobre la metodologia de campanyes de comunicació.
 • Adquirir coneixements sobre la metodologia de presentació de projectes.
 • Proposta d’una campanya d’orientació o de sensibilització relacionada amb temes urbanitat i el comportament social.
 • Disseny i planificació de campanyes multimèdia.
 • Anàlisi i pràctica de síntesi gràfica.
 • Suports i elements de comunicació digital.
 • Planificació i organització de presentació de projectes.

Mòdul VI - Comunicació transmèdia

A través d’aquest mòdul, que comença amb la proposta d’una campanya de promoció, s’analitzaran algunes de les tendències i eines aplicades en el màrqueting digital, així com la importància dels continguts i la interacció de l’usuari potencial, que solen ser components decisius per a una difusió adequada. La narrativa transmèdia és una de les estratègies més utilitzades en publicitat aplicada a nous mitjans. El mòdul també compren pràctiques en múltiples formats per desenvolupar un projecte que estudia processos de planificació i aplicacions tècniques.

 • Adquirir coneixements en narratives transmèdia.
 • Analitzar processos de planificació i viabilitat de campanyes gràfiques.
 • Comprendre i aplicar estratègies i recursos per al desenvolupament de campanyes promocionals.
 • Els desenvolupaments narratius en campanyes de promoció.
 • Multiplataforma i multisuport (crossmedia).
 • Creativitat transmèdia i planificació de mitjans.
 • Anàlisi i ús de recursos d’interacció.
 • Aplicació d’elements multimèdia. 

Mòdul VII - Il·lustració aplicada al producte

La imatge és un component determinant en la construcció de marca (branding) que participa, en gran mesura, en la captació d’un determinat públic i defineix aspectes de percepció i d’interacció amb el producte. Per a la seva aplicació s’estudiaran aspectes relacionats amb la funcionalitat, la identitat, els suports, la innovació o la diferenciació.

El mòdul analitza l’adaptabilitat i la integració de la il·lustració digital aplicada al producte d’acord amb uns objectius concrets que ens haurem marcat.

 • Adquirir coneixements en difusió i comunicació de missatges.
 • Analitzar processos d’adaptació i d’integració de la imatge aplicada al producte.
 • Desenvolupar pràctiques en descripció tècnica.
 • Adquirir coneixements en tècniques de reproducció.
 • Proposta d’il·lustracions aplicades al producte.
 • Il·lustració corporativa.
 • Aplicació al disseny industrial.
 • Estudi i adaptació de la imatge al producte.
 • Recursos i tècniques de producció.

Mòdul VIII - Metodologia de projectes

Aquest mòdul s’ocupa de la promoció i l’orientació professional de l’alumne d’acord amb els processos de planificació de metodologies i estratègies. El principal objectiu consisteix, doncs, a estructurar una proposta d’autopromoció en funció dels diversos apartats que donen suport al projecte des d’un punt de vista metodològic mitjançant la formulació d’objectius generals i específics, des del procés de recerca i anàlisi fins a la seva aplicació i exposició.

 • Adquirir coneixements en la planificació i gestió de projectes.
 • Analitzar i plantejar estratègies de promoció.
 • Aplicar metodologies d’elaboració i per a l’exposició d’un dossier d’aprenentatge (portfolio).
 • Obtenció de recursos.
 • Selecció de continguts.
 • Construcció, planificació, descripció i exposició.
 • Processos d’elaboració i exposició de dossiers d’aprenentatge.
 • Anàlisi de canals de difusió i promoció del dossier d’aprenentatge.

Sortides professionals

 • Il·lustració aplicada a mitjans digitals.
 • Il·lustració aplicada a producte.
 • Il·lustració publicitària.
 • Il·lustració corporativa.
 • Il·lustració en premsa.
 • Direcció d'art en edicions i publicacions digitals.
 • Gestió de projectes de comunicació digital i community manager.
 • Gestió de projectes promocionals multimèdia.

Cost

Cost total del curs: 3.990 €

Modalitats de pagament

S’ofereix diferents modalitats de pagament de l'import del curs:

 • Pagament únic: descompte del 3%
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
  • 1er pagament del 40% de l’import del curs que es realitza en formalitzar la matrícula
  • 2on pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de novembre
  • 3er pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de gener

Els ex estudiants de BAU es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos. S'entén per ex estudiant de BAU aquell que, no estant matriculat en el curs acadèmic actual, hagi superat el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o BAU Nit, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Sol·licita informació

Envia'ns un missatge i ens posarem en contacte amb com més aviat millor.