Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans

Domina el rol estratègic de la il·lustració en l'estructura de difusió i promoció de projectes, i desenvolupa professionalment les teves habilitats en un dels mitjans més eficaços en la transmissió d'idees i conceptes.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 9a
 • Període lectiu: del 3 d'octubre de 2024 al 30 de juny de 2025. Presentació TFM: juny de 2025
 • Horari: Dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 (complet)
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 4.760 €
 • Titulació: Diploma de Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 30 ECTS

Presentació

L'evolució i els canvis constants en les tecnologies de la informació i de la comunicació originen nous hàbits de comportament, de consum i una nova interacció amb els productes. En aquest context, la il·lustració es posiciona com un element estratègic important de l'estructura de difusió i promoció de projectes.

El programa del postgrau s'ocupa de la il·lustració realitzada i aplicada en l'entorn contemporani i tecnològic, i forma a professionals amb capacitats estratègiques per establir processos dinàmics de comunicació visual.

El pla d'estudis està orientat a les necessitats de professionals emprenedors que facin projectes d'il·lustració digital amb metodologies de planificació, desenvolupament, tècniques i recursos. El programa s'articula en vuit mòduls, que inclouen eines digitals, creativitat i aplicacions pràctiques, i acaba amb un projecte final d'estudis que es presenta davant d’un tribunal.

Els projectes que els alumnes duen a terme al llarg del postgrau segueixen mètodes i mitjans de producció digitals, en els quals hauran de definir estils i tendències que donen resposta a les necessitats d'aquest mercat exponencial.

Pla d'estudis

El postgrau s’articula en 8 mòduls i conclou amb un Projecte Final d’Estudis.

Mòdul 1 - Edició gràfica 

Mòdul 2 - Fonaments i aplicacions 

Mòdul 3 - Conceptualització 

Mòdul 4 - Il·lustració d’eBooks 

Mòdul 5 - Intel·ligència Artificial, Realitats Esteses i Web3 

Mòdul 6 - Comunicació transmèdia 

Mòdul 7 - Il·lustració aplicada al producte 

Mòdul 8 - Metodologia dels projectes

Programa

Mòdul 1 - Edició gràfica

Aquest mòdul introdueix continguts tècnics al voltant dels principals programes d'edició, a partir del disseny i el desenvolupament d'una portada editorial en línia. L'objectiu és adquirir les bases necessàries en planificació i gestió per usar correctament les eines i els formats (gràfics vectorials, tramatge i maquetació).

El mòdul aporta fonaments pràctics per saber desenvolupar correctament els exercicis que planteja el postgrau, així com l'aplicació dels principals programes d'edició gràfica (Illustrator, Photoshop i InDesign).

 • Creació i modificació des d'un original analògic.
 • Eines d'aplicació del color.
 • Maquetació, disseny tipogràfic i animació.
 • Adaptació del disseny interactiu a tablets i smartphones.
 • Adaptació de la imatge al packaging (Mockup).

Mòdul 2 - Fonaments i aplicacions

Els continguts d'aquest mòdul expliquen els suports i les plataformes per aplicar la il·lustració i la producció gràfica. Conèixer-los, és un important punt de partida per saber fer futures planificacions de promoció i de disseny de projectes en funció dels objectius individuals de l’alumne. L'anàlisi dels mitjans també serveix per introduir l'estudi d'elements multimèdia i de l'exposició de tècniques relacionades amb la interacció, l'animació i altres recursos.

 • Adequació de la il·lustració manual a la digital.
 • Creació d'esbossos animats.
 • Disseny de productes interactius, interfícies i usabilitat.
 • Sprites, Texture Atlas, Frame by Frame i altres formats per desenvolupar aplicacions digitals.
 • Eines d'interacció i animació per a videojocs i aplicacions.

Mòdul 3 - Conceptualització

En aquest mòdul l’alumne fa una sèrie d'exercicis i exposicions de continguts per desenvolupar estratègies i recursos de comunicació visual. El principal objectiu és adquirir habilitats en els processos de creativitat i de transmissió de missatges.

El mòdul es duu a terme en forma de taller orientat al desenvolupament conceptual en el qual intervenen l'experiència individual, cultural i social. Les pràctiques i els continguts teòrics aplicats durant el postgrau aporten una base important per a l'execució i el desenvolupament de futures propostes, i ajuden a l'estudiant a familiaritzar-se amb els processos habituals del llenguatge artístic i publicitari.

 • Teoria de la imatge.
 • Recursos visuals i maneres de representació.
 • Significació plàstica.
 • Creació icònica.
 • Conceptualització i percepció.
 • Síntesi formal i conceptual.

Mòdul 4 - Il·lustració d’eBooks

En gairebé tots els projectes en què intervé la il·lustració hi ha imatges com a representació visual d'un text o d’un concepte. En aquest mòdul, els alumnes hauran de crear imatges per estudiar els processos metodològics per transmetre els missatges i adaptar-los a llenguatges en funció dels diferents públics. Paral·lelament, i després de l'estudi detallat dels formats, hauran de treballar els procediments tècnics per adaptar il·lustracions animades a dispositius electrònics.

 • Metodologies en planificació de processos de producció gràfica.
 • Formats i suports d'aplicació de la imatge.
 • Proposta d'il·lustracions adequades per als eBooks.
 • Anàlisi d'estils, gèneres i canals de difusió.
 • Desenvolupament i creació d'elements i personatges.
 • Adaptació de la il·lustració a formats digitals.
 • Formats d'arxiu i aplicació.

Mòdul 5 - Intel·ligència Artificial, Realitats Esteses i Web3

Mitjançant continguts i exercicis, aquest mòdul s'ocupa de l'estudi i l'aplicació de noves tecnologies que aporten valor diferencial i avantatges competitius als nostres projectes d'il·lustració. Tecnologies esteses (realitat virtual, realitat augmentada i realitats mixtes), la Web3 i la Intel·ligència Artificial.

 • Les Realitats Esteses com a noves plataformes de creació i visualització de continguts
 • Realitat Virtual (RV), Realitat Augmentada (RA) i Realitat Mixta (RM)
 • Exploració de la creació de continguts específics per a Realitats Esteses
 • Web3 i Blockchain: Les seves utilitats presents i futures dins del món de la il·lustració
 • Intel·ligència Artificial (AI): Definició, origen, evolució i usos
 • Aplicació de la Intel·ligència Artificial a projectes d'il·lustració

Mòdul 6 - Comunicació transmèdia

A partir de la proposta d'una campanya de promoció, analitzarem algunes de les tendències i de les eines aplicades en màrqueting digital, així com la importància dels continguts i la interacció de l'usuari potencial, que solen ser components decisius per fer una difusió adequada. La narrativa transmèdia és una de les estratègies més utilitzades en la publicitat aplicada als nous mitjans. Aquest mòdul inclou pràctiques en múltiples formats per poder desenvolupar un projecte que estudia els processos de planificació i les aplicacions tècniques.

 • Narratives transmèdia.
 • Planificació i viabilitat de campanyes gràfiques.
 • Estratègies i recursos per desenvolupar campanyes de promoció.
 • Desenvolupaments narratius en campanyes de promoció.
 • Multiplataforma i crossmedia.
 • Creativitat transmèdia i planificació de mitjans.
 • Anàlisi i ús de recursos d'interacció.
 • Aplicació d'elements multimèdia.

Mòdul 7 - Il·lustració aplicada al producte

La imatge és un element determinant del branding, intervé en la captació d'un públic determinat i defineix aspectes de percepció i interacció amb el producte. Aquest mòdul tracta aspectes relacionats amb la funcionalitat, la identitat, els suports, la innovació o la diferenciació de la imatge per saber aplicar-la. En funció d’objectius concrets i individuals, el mòdul analitza l'adaptabilitat i la integració de la il·lustració digital aplicada al producte.

 • Proposta d'il·lustracions aplicades al producte.
 • Creació d'una capsule collection.
 • Aplicació al disseny industrial.
 • Estudi i adaptació de la imatge al producte.
 • Recursos i tècniques de producció.

Mòdul 8 - Metodologia dels projectes

Aquest mòdul s'ocupa de la promoció i l’orientació professional d’acord amb processos de planificació de metodologies i estratègies. El principal objectiu és dissenyar una proposta d'autopromoció, tenint en compte els diversos apartats que donen suport metodològic al projecte mitjançant la formulació d'objectius generals i específics, des del procés de recerca i anàlisi, fins a la seva aplicació i exposició.

 • Planificació i gestió de projectes.
 • Estratègies de promoció.
 • Obtenció de recursos.
 • Selecció de continguts.
 • Construcció, planificació, descripció i exposició.
 • Anàlisi dels canals de difusió i promoció.
Veure tots els projectes

Professorat

Sito Mújica, Artista plàstic.
Guillem Casino, Especialista en software per al disseny

Guillem Casino

Especialista en software per al disseny

Andrés Requena, Dissenyador gràfic, director d'art.

Andrés Requena

Dissenyador gràfic, director d'art.

Xavi Ramiro, Il·lustrador freelance.

Xavi Ramiro

Il·lustrador freelance.

Mercè Iglesias, Especialitzada en il·lustració tècnica.

Mercè Iglesias

Especialitzada en il·lustració tècnica.

Chuso Ordi, Artista multidisciplinari.

Chuso Ordi

Artista multidisciplinari.

Javier Jaén, Dissenyador gràfic i il·lustrador

Javier Jaén

Dissenyador gràfic i il·lustrador

Javi Royo, Il·lustrador i dissenyador gràfic.

Javi Royo

Il·lustrador i dissenyador gràfic.

Martín Tognola, Il·lustrador - Premsa / Editorial

Martín Tognola

Il·lustrador - Premsa / Editorial

Rubén Bernal, Especialista en innovació i creativitat tecnològica

Rubén Bernal

Especialista en innovació i creativitat tecnològica

Sortides professionals

 • Il·lustració aplicada a mitjans digitals.
 • Il·lustració aplicada al producte.
 • Il·lustració publicitària.
 • Il·lustració corporativa.
 • Il·lustració per a la premsa.
 • Direcció d'art en les edicions digitals.
 • Gestió de projectes de comunicació digital.
 • Gestió de projectes promocionals multimèdia.

Cost

Cost total del curs: 4.760 €

El cost total inclou un import de 200 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
 • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 200 € corresponents a les taxes universitàries
 • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes
 • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans.