Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en Disseny Gràfic

Impulsa la teva carrera amb el Màster en Disseny Gràfic. Formació integral en àrees com a identitat corporativa, disseny editorial i web. Domina eines clau i tècniques avançades en un programa multidisciplinari. Dirigit a graduats i professionals, prepara't per liderar en disseny amb un sòlid fonament conceptual i pràctic.

 

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 13a
 • Període lectiu: del 2 d'octubre de 2024 al 30 de juny de 2025. Presentació TFM: juny de 2025
 • Horari: de dilluns a dijous de 15:45 a 18:45
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 9.320 €
 • Titulació: Títol de Màster en Disseny Gràfic atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

El Màster en Disseny Gràfic de BAU ofereix una formació integral i completa per especialitzar-se professionalment en el disseny gràfic i la comunicació visual. Amb un esperit multidisciplinari, el programa abasta diverses branques del disseny, incloent identitat corporativa, publicitat, disseny editorial, packaging i disseny web, a més de disciplines comunes com tipografia, fotografia, il·lustració, història del disseny i software de disseny.

El programa s’estructura en set mòduls que s’imparteixen de manera simultània al llarg de l’any acadèmic, complementant-se entre si per proporcionar una formació cohesiva. En finalitzar el màster, els estudiants tindran una base sòlida tant en la conceptualització i desenvolupament de projectes diversos com en l’ús d’eines digitals i analògiques necessàries per dur a terme qualsevol tipus de projecte.

Amb un enfocament eminentment pràctic, l’objectiu del màster és dotar els estudiants de tots els coneixements necessaris per afrontar qualsevol encàrrec de disseny gràfic i comunicació en un entorn professional.

El màster està dirigit tant a graduats (de graus universitaris o cicles formatius) en publicitat, disseny industrial, periodisme, belles arts, fotografia, il·lustració, disseny d’interiors, audiovisuals i arts aplicades a la indumentària, com a professionals del sector sense titulació específica que desitgin actualitzar els seus coneixements i competències creatives, tecnològiques i metodològiques. L’accés al curs està subjecte a un procés de selecció que garanteix l’adequació del perfil de l’estudiant al programa.

Pla d'estudis

Mòdul 1 - Iniciació als projectes de disseny

Mòdul 2 – Il·lustració

Mòdul 3 - Història del disseny gràfic

Mòdul 4 – Tipografia

Mòdul 5 – Fotografia

Mòdul 6 – Projectes

Mòdul 7 - Eines digitals

Programa

Mòdul 1 - Iniciació projectes de disseny

L'objectiu d'aquest mòdul és ensenyar a l'estudiant començar a desenvolupar un criteri i un estil propi de comunicació. Acompanyat de continguts teòrics com l'estudi del signe i la percepció visual, l'estudiant haurà de fer exercicis pràctics centrant-se en la relació entre la tipografia i la imatge.

Teoria
 • Definir el disseny gràfic.
 • Àmbits i tipologies del disseny gràfic.
 • Percepció visual.
 • Teoria de la Gestalt.
 • El significat del signe.
 • Síntesi formal i síntesi cromàtica.
Pràctica
 • Bitllet de Transport.
 • Invitació a una exposició.
 • Ex Libris.
 • L’estampat d’una samarreta.

Mòdul 2 – Il·lustració

Aquest mòdul planteja la il·lustració aplicada a la premsa i a les revistes, les editorials, els interiors, a la il·lustració de moda i la infantil. Ofereix als estudiants la possibilitat d'experimentar amb materials i estils, i els introdueix a un ampli panorama de la millor il·lustració contemporània.

 • El grafit 1. Projecció i anàlisi dels grafits i realització dels esbossos.
 • El grafit 2. Preparació de l’stencil i aplicació de sprays.
 • El grafit 3. Grafit a partir del dibuix. Projecció i anàlisi i elaboració d’esbossos.
 • El grafit 4. Realització de l’stencil i aplicació de sprays a partir del dibuix.
 • Il·lustració infantil. Anàlisi i realització.
 • Il·lustració d’opinió a partir d’un article o notícia. Anàlisi i realització.
 • El collage. Anàlisi i realització.
 • La Il·lustració de moda. Anàlisi i realització.

Mòdul 3 - Història del disseny gràfic

El principal objectiu d’aquest mòdul és donar a l’estudiant una visió general sobre la història del disseny gràfic i els seus grans temes. El repàs comença a l’antiguitat i la invenció de l'escriptura, i acaba amb la gràfica contemporània per a la qual donarem una importància especial a l'origen i la consolidació del moviment modern (s. XX).

 • Introducció a la història del disseny gràfic. Des de l’origen de l’escriptura fins a l’època daurada de la tipografia.
 • Inicis del segle XX. Les avantguardes artístiques: origen del moviment modern.
 • La Bauhaus (Alemanya, 1919-1933). Consolidació del moviment modern i de la pedagogia del disseny.
 • EUA Els pioners del disseny gràfic nord-americà.
 • Europa, anys 50: disseny racional/funcional. L’Escola Tipogràfica Internacional (l’Escola suïssa).
 • EUA EUA, anys 60: l’expressivitat gràfica. L’Escola de Nova York.
 • Europa més enllà de la gràfica funcional. L’Escola polonesa de cartells.
 • De la postmodernitat a la gràfica contemporània.

Mòdul 4 – Tipografia

Aquest bloc introdueix l’alumne a l’estudi i l’aplicació de la lletra. La seva història (des de l’origen de l’escriptura capital romana fins als nostres dies), els seus conceptes (formals i funcionals) i les diferents solucions i aplicacions en el panorama gràfic. En acabar el curs, l’estudiant podrà jutjar i realitzar un treball tipogràfic tot aplicant el criteri de llegibilitat, l’ús de l’espai, les jerarquies, l’organització i la sensibilitat a l’hora de triar un alfabet.

Tipografia I
 • Introducció històrica a la tipografia.
 • Distinció tipogràfica.
 • El llenguatge tipogràfic.
 • Espaiat i alineació.
 • El disseny tipogràfic a partir de la mateixa cal·ligrafia.
 • Llegibilitat i facilitat de lectura.
Tipografia II
 • Apunts de tipografia i història.
 • La lletra: construcció.
 • La línia: conducció.
 • El bloc: narració.
 • La columna: lectura.
 • L’anunci: impacte.
 • El titular: atenció.

Mòdul 5 – Fotografia

Aquest mòdul ofereix els coneixements bàsics necessaris per controlar adequadament la càmera fotogràfica i els seus accessoris. L’estudiant veurà la importància dels dispositius fotogràfics, els processos i la utilització de la llum, com a elements fonamentals a l'hora de generar una imatge.

 • El dispositiu. Traductor de l’imaginari visual.
 • La càmera, el procés i la llum.
 • L’atenció. Exercitar l’observació.

Mòdul 6 – Projectes

El mòdul de Projectes pren com a punt de partida un encàrrec concret. A través de les diferents assignatures, els tutors aniran guiant els estudiants en l’aprenentatge de les diferents disciplines del disseny. Aquest mòdul és especialment important, atès que el conjunt dels exercicis conforma el Treball Final de Màster.

L'objectiu que han d'assolir els alumnes és ser capaços de desenvolupar un projecte de més envergadura tot fent èmfasi en les competències d'anàlisi i síntesi, a més de la capacitat d'organitzar i planificar.

Identitat corporativa

L’assignatura d'identitat corporativa tracta la marca com a element identificador bàsic, i aprofundeix en el manual com a eina de control de l'aplicació de la marca.

 • Teoria de la marca.
 • Creació d’una marca.
 • Estudi del mercat.
 • Naming.
 • Disseny del logotip / símbol / tipografia.
 • Manual de la marca.
Publicitat

En l'assignatura de Publicitat, l'estudiant haurà d'aprendre el sentit i els objectius d'una campanya de publicitat en el marc de la comunicació i el marketing. Coneixerà les diferents figures i les relacions que s'estableixen entre client i agència. I, finalment, serà capaç de desenvolupar una campanya completa, per a la qual haurà d’adaptar un mateix concepte a les diferents peces de què es compon.

 • Introducció al briefing.
 • Posicionament i benchmark.
 • Briefing creatiu i insight.
 • Moodboard.
 • La idea. Concepte d’una marca i “campanyabilitat”.
 • La creativitat.
 • La publicitat i l’agència de publicitat.
 • Nous mitjans de comunicació.
Packaging

El packaging es caracteritza perquè té una relació directa amb l'usuari i perquè serveix, al seu torn, de mostrari de les últimes tendències en disseny. Aquesta assignatura analitza els aspectes que conformen el disseny del packaging perquè l'alumne pugui desenvolupar-se amb seguretat en el llenguatge d'aquesta disciplina.

 • El packaging sostenible. L'impacte ambiental, econòmic i social.
 • La caixa d'embalatge. Encuny i distribució de textos.
 • Eines Jerarquies de la informació. Ús de la fotografia o il·lustració.
 • Cosmètica. Creació d'un concepte. Naming i disseny de volum.
 • Alimentació Gamma de productes per al TFM. Agència versus boutique.
Disseny editorial

Els alumnes abordaran, al llarg de les sessions teòriques i pràctiques, aspectes sobre el disseny editorial, des dels més pragmàtics (com la construcció i desenvolupament de les retícules i les seves pautes), fins als més evocadors (com les connotacions narratives de les imatges, o el paper clau de les revistes com a element cultural de la societat contemporània). El projecte editorial que han de desenvolupar els alumnes consta de les peces següents:

 • Portada.
 • Sumari.
 • Reportatge principal.
 • Reportatge secundari.
 • Pàgina de secció.
Disseny web

Aprenentatge de les bases necessàries per poder dissenyar i desenvolupar una web estàtica, senzilla, però completament funcional. L'estudiant haurà de ser capaç d'organitzar la informació, planificar la navegació, dissenyar el front-end i desenvolupar una pàgina web senzilla amb els llenguatges HTML i CSS.

 • Introducció: www, protocol HTTP, llenguatge HTML...
 • HTML: estructura semàntica del document, paràgrafs, capçaleres, enllaços i imatges.
 • HTML: llistes i taules.
 • HTML: formularis.
 • HTML: l'etiqueta HEAD. Metatags, DOCTYPE i codificació de caràcters.
 • CSS: selectors d’etiqueta, “id” i classes; les etiquetes DIV i SPAN.
 • CSS: atributs bàsics. Tipografia i blocs de text.
 • CSS: maquetació amb caixes.
 • CSS: posicionament, selectors múltiples, descendents i media-queries.
 • Estructura de la informació i arquitectura d’un lloc web.
 • Usabilitat: l’arbre del lloc web.
 • L’experiència d’usuari, planificació mitjançant model de filferros (wireframes).
 • Disseny gràfic, formats i resolució: responsive design. Tipografia.
 • Breu introducció al JavaScript i al framework JQuery.

Mòdul 7 - Eines digitals

Espai teòrico-pràctic en el qual s’ensenyarà l’ús de les eines per al disseny, la maquetació i l’edició fotogràfica. L’objectiu d’aquest mòdul és que l’alumne sigui capaç de conèixer tres dels programaris més populars en disseny gràfic, gràcies als quals podrà desenvolupar les disciplines abordades en el màster.

Illustrator
 • Mapa de bits versus sistema vectorial, espai de treball, taules de treball coordenades i transformacions, guies intel·ligents.
 • Creació de formes bàsiques, atributs d’objecte, geometria, farciments, color i alineacions automàtiques.
 • Creació d’elements complexos amb unions i divisions per formes avançades.
 • Control de la il·lustració amb la paleta, capes, calc d’elements, agrupacions i capes de tall, treball amb ploma.
 • Tipografia: caixes de text, columnes i creuers, gestió de fonts, interlletratge (kerning) i interlletratge sistemàtic (tracking), vectoritzar text.
 • Degradats, modes de color: RGB, CMYK, treballar amb dues tintes, color global, tintes planes, gestió del PDF.
 • Posar imatges, mida i resolució, mode de color, escala de grisos, CMYK, traçats de tall, plomes i fons transparents.
Photoshop
 • Resolució i grandària d’imatge, l’escàner, la càmera digital, reproducció de la imatge amb qualitat, formats d’arxiu.
 • Paletes de color, treball amb pinzells i eines de selecció.
 • Fotomuntatge bàsic amb capes, modes de fusió, visualització, composició bàsica.
 • Creació de grups de capes, estils de capes, utilització de les ombres i textures.
 • Mida del llenç, copiar fons, eines de clonació i restauració.
 • Gestió tipogràfica, capes de text, transformacions i fusions, perfeccionar seleccions, guardar traçats.
 • Anàlisi del bridge, composició avançada amb capes, retallar imatges, anàlisi de la paleta, historial.
InDesign
 • Presentació de la interfície del programa. Diagramació. Arquitectura gràfica (plantejament de l’estructura reticular). Aplicació de les pautes.
 • Conceptualització de la tasca a realitzar. Pàgines mestres. Capes. Construcció de la retícula. Quadrícula base. Encapçalaments i constants, numeració automàtica.
 • Importar i exportar text i gràfics. Retallar gràfics i efectes de gràfics. Moure’s pel document. Utilitat del programa com a processador de textos. Diccionari ortogràfic.
 • Les mostres de color en els documents. Crear mostres mixtes. Preparació de mostres i la seva aplicació.
 • Importar pàgines mestres, estils de paràgraf, caràcter i objectes. Crear plantilles.
 • Col·locació i manipulació d’imatges. Element de text gràfic. Possibilitats de treball vectorial al programa.
 • Preimpressió comercial. Creació de PDF interactius. Creació de PDF (tipus).
 • Impressió, correcció d’errors. Preparació del document per filmar.
Final Cut
 • Bases de funcionament en l'ús d’eines d’edició i de composició audiovisual.
 • Captura, edició i exportació de formats de vídeo i àudio digital.
 • Integració d'imatge i so.
 • Resolució de problemes tècnics en el procés de producció i d’edició audiovisual.
 • Aprofundiment en l'ús d’eines d’edició i de composició audiovisual.
Veure tots els projectes

Professorat

Andrés Salvarezza, Dissenyador gràfic i fotògraf. Coordinador del Màster en Disseny Gràfic. Coordinador del Diploma en Disseny Gràfic
Sandra Bosch, Especialista en Brand Strategy, Service Design i Customer Experience
Guillem Casino, Especialista en software per al disseny

Guillem Casino

Especialista en software per al disseny

Isabel del Río, Llicenciada en Belles arts. Historiadora del disseny.

Isabel del Río

Llicenciada en Belles arts. Historiadora del disseny.

Miriam Torrell, Dissenyadora gràfica

Miriam Torrell

Dissenyadora gràfica

Núria Garuz, Doctoranda. Directora d'Art especialitzada en conceptes creatius

Núria Garuz

Doctoranda. Directora d'Art especialitzada en conceptes creatius

Mònica Roselló, Llicenciada en Belles arts. Fotògrafa i artista

Mònica Roselló

Llicenciada en Belles arts. Fotògrafa i artista

Laura P. Vernetti, Llicenciada en Belles ArtsLlicenciada en Belles arts. Il·lustradora, autora de còmics i conferenciant

Laura P. Vernetti

Llicenciada en Belles ArtsLlicenciada en Belles arts. Il·lustradora, autora de còmics i conferenciant

Oscar Núñez, Edició. Animació. Postproducció audiovisual 2D/3D

Oscar Núñez

Edició. Animació. Postproducció audiovisual 2D/3D

David Martín, Graduat en Disseny Gràfic. Recerca en Art i Disseny

David Martín

Graduat en Disseny Gràfic. Recerca en Art i Disseny

Clara Pousa, Dissenyadora gràfica especialitzada en tipografia.

Clara Pousa

Dissenyadora gràfica especialitzada en tipografia.

Natalia Galbán, Llicenciada en Belles arts. Experta en tractament digital de la imatge

Natalia Galbán

Llicenciada en Belles arts. Experta en tractament digital de la imatge

Rocío Hidalgo, Grau en Disseny. Disseny Editorial. Direcció d'Art

Rocío Hidalgo

Grau en Disseny. Disseny Editorial. Direcció d'Art

Lucía Segurajáuregui, Dissenyadora i artista multidisciplinar

Lucía Segurajáuregui

Dissenyadora i artista multidisciplinar

Sortides professionals

 • Estudis de disseny.
 • Agències de branding i packaging.
 • Departaments de disseny del sector editorial.
 • Agències de publicitat.
 • Dissenyador gràfic independent (freelance).
 • Agències de comunicació.
 • Departaments de comunicació i disseny en empreses de qualsevol sector.

Cost

Cost total del curs: 9.320 €

El cost total inclou un import de 200 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic

 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:

  • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 200 € corresponents a les taxes universitàries

  • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes

  • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster en Disseny Gràfic.