Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en disseny gràfic

El disseny gràfic és una disciplina que té la finalitat d'idear i projectar missatges a través de la imatge. Per això, té una base comuna amb moltes altres disciplines de l'art i la comunicació.

 • Edició: 8a
 • Període lectiu: Del 15 d'octubre de 2019 a maig 2020. Presentació TFM: juny de 2020
 • Horari: Dilluns a dijous de 15:45 a 18:45 h
 • Modalitat: Presencial
 • Idioma: Espanyol
 • Preu: 7.800 €
 • Titulació: Títol de Màster en Disseny Gràfic atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

A causa de l' augment dels canals de comunicació i l'intercanvi d'informació, la demanda de dissenyadors gràfics ha crescut de forma exponencial. El disseny gràfic és una disciplina que té la finalitat d'idear i projectar missatges a través de la imatge. Per això, té una base comuna amb moltes altres disciplines de l'art i la comunicació, però requereix d'una formació específica que permeti l'ús de les eines pròpies del disseny gràfic i la transformació del missatge en un concepte i una composició gràfica que doni resposta a un encàrrec.

Aquest màster ofereix la formació bàsica necessària per a ser dissenyador gràfic. Amb un esperit multidisciplinari i no d'especialització, es tracten les diferents branques del disseny ( imatge corporativa, publicitat, disseny editorial, packaging i disseny web) igual que les eines comunes a totes elles ( tipografia, fotografia, il·lustració, història de l'art i infografia).

Objectius

Aportar una base sòlida tant en la conceptualització de la idea i desenvolupament de projectes de diferent índole com en l'aprenentatge de les eines necessàries per dur a terme aquests projectes.

Amb un enfocament eminentment pràctic, basat en principis teòrics i anàlisi de casos, l'objectiu final del màster és oferir tots els coneixements necessaris per poder afrontar un encàrrec de disseny gràfic.

Pla d'estudis

El curs s’estructura en 7 mòduls que s’imparteixen de forma simultània l’any acadèmic i que es complementen, i acaba amb un Projecte Final d’Estudis. Els mòduls VI i VII tenen diverses assignatures.

Módulo I – Iniciació als projectes de Disseny

Módulo II – Il·lustració

Módulo III – Història del Disseny Gràfic

Módulo IV – Tipografia

Módulo V – Fotografia

Módulo VI – Projectes

Módulo VII – Tecnologies 

Programa

Mòdul I – Iniciació als projectes de Disseny

El bloc de continguts està dividit en teoria i pràctica. Ambdues seccions utilitzen l’anàlisi per explicar els projectes.

S’adquiriran els fonaments teòrics que permetin l’apropament conscient al projecte mitjançant l’apropiació d’una sèrie de metodologies. Es desenvoluparà la intuïció per estimular la creativitat, a més de bases raonades per adquirir el sentit crític i autocrític per tal d’argumentar els treballs propis i els aliens. S’implementarà la formalització gràfica adequada i es capacitarà a l’estudiant perquè pugui coordinar solucions que resolguin de manera eficaç el missatge de l’enunciat. S’aprendrà a aplicar els procediments tècnics adequats i les habilitats manuals necessàries per a la correcta planificació i presentació dels exercicis i els projectes.

Teoria:
 • Definir el disseny gràfic.
 • Àmbits i tipologies del disseny gràfic.
 • Percepció visual.
 • Teoria de la Gestalt.
 • El significat del signe.
 • Síntesi formal y síntesi cromàtica.
Pràctica:
 • Bitllet de Transport.
 • Invitació a una Exposició.
 • Ex Libris.
 • Estampat d'una samarreta.

Mòdul II – Il·lustració

Breu repàs introductori a diferents tècniques d’il·lustració manual per dotar l’alumne d’un rang d’eines gràfiques, estilístiques, de dibuix i pictòriques per complementar i ampliar el coneixement de la il·lustració. Aquest mòdul permetrà a l’estudiant experimentar amb materials i estils i se li donarà a conèixer un ampli panorama de la millor il·lustració contemporània.

 • El Grafit 1. Projecció i anàlisi dels grafits i realització dels esbossos.
 • El Grafit 2. Preparació de l’estèncil i aplicació d’esprais.
 • El Grafit 3. Grafit a partir del dibuix. Projecció i anàlisi i elaboració d’esbossos.
 • El Grafit 4. Realització de l’estèncil i aplicació d’esprais a partir del dibuix.
 • Il·lustració infantil. Anàlisi i realització.
 • Il·lustració d’opinió a partir d’un article o notícia. Anàlisi i realització.
 • El Collage. Anàlisi i realització.
 • La Il·lustració de Moda. Anàlisi i realització.

Mòdul III – Història del Disseny Gràfic

Mòdul teòric d’exposició dels moviments clau en la història del disseny gràfic que acaba amb un treball de l’estudiant per aprofundir en els continguts i poder obtenir una metodologia de treball analític.

Aquest mòdul dotarà l’estudiant d’una visió general sobre la història del disseny gràfic i els seus grans temes. S’oferirà un repàs als assumptes clau que defineixen la història del disseny gràfic, des de l’antiguitat fins a l’era digital. Aquests temes clau es presentaran en unitats temàtiques que es corresponen amb els diferents períodes històrics.

 • Introducció a la història del disseny gràfic. Des de l’origen de l’escriptura fins a l’època daurada de la tipografia.
 • Inicis del segle XX. Les avantguardes artístiques: origen del Moviment Modern.
 • La Bauhaus (Alemanya, 1919-1933). Consolidació del Moviment Modern i de la pedagogia del Disseny.
 • EUA. Els pioners del disseny gràfic nord-americà.
 • Europa, anys 50: disseny racional/funcional. L’Escola Tipogràfica Internacional (l’escola suïssa).
 • EUA, anys 60: l’expressivitat gràfica. L’Escola de Nova York.
 • Europa més enllà de la gràfica funcional. L’escola polonesa de cartells.
 • De la postmodernitat a la gràfica contemporània.

Mòdul IV - Tipografia

Sobre una base teòrica, s’ensenya a l’estudiant a treballar de forma pràctica un dels components bàsics del disseny gràfic gràcies al qual podrà resoldre els diferents encàrrecs dels mòduls I i VI.

S’introdueix a l’alumne a l’estudi i aplicació de la lletra. La seva història (des de l’origen de l’escriptura capital romana fins als nostres dies), els seus conceptes (formals i funcionals) i les diferents solucions i aplicacions en el panorama gràfic. En acabar el curs, l’estudiant podrà jutjar i realitzar un treball tipogràfic tot aplicant el criteri de llegibilitat, l’ús de l’espai, les jerarquies, l’organització i la sensibilitat a l’hora de triar un alfabet.

Tipografia I:
 • Introducció històrica a la tipografia.
 • Distinció tipogràfica.
 • El llenguatge tipogràfic.
 • Espaiat i alineació.
 • El disseny tipogràfic a partir de la mateixa cal·ligrafia.
 • Llegibilitat i facilitat de lectura.
Tipografia II:
 • Apunts de tipografia i història.
 • La lletra: construcció.
 • La línia: conducció.
 • El Bloc: narració.
 • La Columna: lectura.
 • L’Anunci: impacte.
 • El Titular: atenció.

Mòdul V – Fotografia

Dominar els principis tècnics de la fotografia per poder fer ús d’ella com a eina bàsica. S’orienta a l’estudiant en la construcció i crítica de les imatges. Es presentaran les diferents possibilitats del llenguatge narratiu aplicat al mitjà fotogràfic per desenvolupar una metodologia de treball entre la fotografia i el disseny gràfic.

Bloc I:
 • El Dispositiu. Traductor de l’imaginari visual.
 • La càmera, el procés i la llum.
Bloc II:
 • L’atenció. Exercitar l’observació.

Mòdul VI – Projectes

El mòdul de Projectes pren com a punt de partida un encàrrec concret. A través de les diferents assignatures, els tutors aniran guiant a l’estudiant en l’aprenentatge de les diferents disciplines del disseny. Aquest mòdul té una importància especial atès que els exercicis realitzats en el mateix conformaran el Projecte Final d’Estudis (PFE).

L’estudiant podrà posar en pràctica i resoldre un encàrrec a través de les principals àrees de disseny. D’aquesta manera s’aprendran els principis bàsics de cadascuna de les diferents àrees a través de l’execució pràctica d’un projecte.

Imatge Corporativa
 • Teoria de la marca.
 • Creació d’una marca.
 • Estudi del mercat.
 • Creació de nom (naming).
 • Disseny del logotip / símbol / tipografia.
 • Manual de la marca.
Publicitat
 • Introducció al brífing.
 • Posicionament i Benchmark.
 • Brífing creatiu i insight.
 • Moodboard.
 • La idea. Concepte d’una marca i campanyabilitat.
 • Relat de marca.
 • La creativitat.
 • La publicitat i l’agència de publicitat.
 • Nous mitjans de comunicació.
Diseny Editorial

En un context teòric, es farà un recorregut per tots els aspectes fonamentals que pertanyen a l’àmbit del disseny editorial, des del més pragmàtic (com la construcció i el desenvolupament de les retícules i les seves pautes o el recorregut de les publicacions impreses al llarg de la història) fins al més evocador (com les connotacions visuals de cada tipologia de projecte o el paper clau de les revistes com a element cultural en la societat contemporània).

Packaging

Matrius. Jerarquies de la informació. Distribució de textos. L’ús de Fotografia i Il·lustració. Anàlisi de marca. Saber llegir a la competència. El flaix promocional. Codis de color per categoria. Volum. Disseny web.

Diseny web
 • Introducció al WWW, protocol HTTP, llenguatge HTML.
 • HTML: estructura semàntica del document, paràgrafs, capçaleres, enllaços i imatges. Llistes i taules. Formularis. L’etiqueta HEAD: metaetiquetes, el DOCTYPE i la codificació de caràcters.
 • CSS: selectors d’etiqueta, ids i classes, les etiquetes DIV i SPAN. Atributs bàsics: tipografia i blocs de text. Maquetació amb caixes. Posicionament, selectors múltiples, descendents i media queries.
 • Estructura de la informació i arquitectura d’un lloc web.
 • Usabilitat: l’arbre del lloc web. L’experiència d’usuari, planificació mitjançant model de filferros (wireframes).
 • Disseny gràfic: formats i resolució: responsive design. Tipografia.
 • Breu introducció a Javascript i al framework JQuery.

Módulo VII – Tecnologies 

Espai teòric / pràctic on s’ensenyarà l’ús de les eines per al disseny, la maquetació i l’edició fotogràfica. L’objectiu d’aquest mòdul és que l’estudiant sigui capaç de conèixer tres dels programaris més populars en disseny gràfic que li permetran desenvolupar les disciplines abordades en el màster.

Illustrator
 • Mapa de bits versus sistema vectorial, espai de treball, taules de treball coordenades i transformacions, guies intel·ligents.
 • Creació de formes bàsiques, atributs d’objecte, geometria, farciments, color i alineacions automàtiques.
 • Creació d’elements complexos amb unions i divisions per formes avançades.
 • Control de la il·lustració amb la paleta, capes, calc d’elements, agrupacions i capes de tall, treball amb ploma.
 • Tipografia: caixes de text, columnes i creuers, gestió de fonts, interlletratge (kerning) i interlletratge sistemàtic (tracking), vectoritzar text.
 • Degradats, modes de color: RGB, CMYK, treballar amb dues tintes, color global, tintes planes, gestió del PDF.
 • Posar imatges, mida i resolució, mode de color, escala de grisos, CMYK, traçats de tall, plomes i fons transparents.
Photoshop
 • Resolució i grandària d’imatge, l’escàner, la càmera digital, reproducció de la imatge amb qualitat, formats d’arxiu.
 • Paletes de color, treball amb pinzells i eines de selecció, guardar màscares i recuperar-les.
 • Fotomuntatge bàsic amb capes, modes de fusió, visualització, composició bàsica.
 • Creació de grups de capes, estils de capes, utilització de les ombres i textures.
 • Mida del llenç, copiar fons, eines de clonació i restauració.
 • Gestió tipogràfica, capes de text, transformacions i fusions, perfeccionar seleccions, guardar traçats.
 • Anàlisi del bridge, composició avançada amb capes, retallar imatges, anàlisi de la paleta, historial.
In-Design
 • Presentació de la interfície del programa. Diagramació. Arquitectura gràfica (plantejament de l’estructura reticular). Aplicació de les pautes de compaginació (presentant eines i menús). Preparar pàgines.
 • Conceptualització de la tasca a realitzar. Pàgines mestres. Capes. Construcció de la retícula. Quadrícula base. Encapçalaments i constants, numeració automàtica.
 • Importar i exportar text i gràfics. Retallar gràfics i efectes de gràfics. Moure’s pel document. Utilitat del programa com a processador de textos. Diccionari ortogràfic. Separació de síl·labes. Recerca i substitució. Tabulacions. Estils de paràgrafs, caràcters, objectes, cel·les i taules. Creació i modificació. Indexació, notes i taules de continguts. Referències creuades. Capitulars i estils niats.
 • Les mostres de color en els documents. Crear mostres mixtes. Preparació de mostres i la seva aplicació.
 • Importar pàgines mestres, estils de paràgraf, caràcter i objectes. Crear plantilles.
 • Col·locació i manipulació d’imatges. Element de text gràfic. Possibilitats de treball vectorial al programa.
 • Preimpressió comercial. Creació de PDF interactius. Creació de PDF (tipus).
 • Impressió, correcció d’errors. Preparació del document per filmar.

Sortides professionals

 • Estudis de disseny.
 • Dissenyador gràfic independent (freelance).
 • Departaments de disseny en el sector editorial.
 • Agències de publicitat.
 • Agències de comunicació.
 • Departaments de comunicació i disseny en empreses de qualsevol sector.

Cost

Cost total del curs: 7.800 €

Modalitats de pagament

S’ofereix diferents modalitats de pagament de l'import del curs:

 • Pagament únic: descompte del 3%
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
  • 1er pagament del 40% de l’import del curs que es realitza en formalitzar la matrícula
  • 2on pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de novembre
  • 3er pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de gener

Els ex estudiants de BAU es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos. S'entén per ex estudiant de BAU aquell que, no estant matriculat en el curs acadèmic actual, hagi superat el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o BAU Nit, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Sol·licita informació

Envia'ns un missatge i ens posarem en contacte amb com més aviat millor.