FAQ - Màsters i Postgraus

Abans d'iniciar el procés de preinscripció, segur que encara tens alguns dubtes. Aquí trobaràs algunes respostes a les preguntes freqüents que ens feu. Si aquí no trobes la teva resposta, demana una cita o envia'ns un correu.

Preinscripció i matrícula

Haig d’acreditar el meu nivell de coneixements de l’idioma en què s’imparteixen els estudis?

No, BAU no sol·licita cap acreditació d’idioma per accedir a un màster o postgrau propi. L’idioma d’impartició està especificat a la pàgina web dels estudis i és responsabilitat de l’estudiant dominar l’idioma. Hauràs de tenir el nivell oral i de lectura, comprensió i escriptura necessari per al bon aprofitament del curs.

On puc trobar informació sobre beques i ajudes?

Trobaràs informació sobre beques i ajudes a Estudiants de Màsters i Postgraus (títols propis). Per a més informació sobre les beques i ajudes d’entitats externes, hauràs de contactar directament amb l’organisme que les ofereix.

D’altra banda, oferim un servei d’Inserció Laboral per realitzar pràctiques en empresa mentre estiguis estudiant a BAU.

Un cop formalitzada la matrícula, haig de fer algun tràmit addicional abans de l’inici de curs?

Després d’haver-nos enviat una còpia de la matrícula firmada, només quedarà pendent que entreguis presencialment a secretaria de BAU els documents acreditatius dels teus estudis universitaris previs (data límit per a l’entrega: 30 d’octubre).

Si la resolució de la meva admissió és negativa, puc preinscriure’m a un altre màster o postgrau mantenint el pagament de 150€ que vaig realitzar per a la primera preinscripció?

Sí. Només hauràs d’indicar-nos quin altre màster o postgrau dels que t’oferim t’interessa i t’informarem de com procedir per iniciar la nova preinscripció mantenint el pagament dels 150€.

Acreditació d’estudis universitaris previs

Què és una còpia compulsada?

Una còpia compulsada és una fotocòpia amb un segell original de compulsa que confirma que la fotocòpia és una còpia fidel del document original. És el que s’anomena “donar testimoni” que la fotocòpia coincideix amb l’original.

On puc compulsar els meus documents?

En principi, totes les notaries poden compulsar documents. També es pot realitzar la compulsa a la secretaria de la mateixa universitat que va expedir el document.

On es pot fer una traducció jurada?

Pots obtenir una traducció jurada per una de les següents vies:

  • Traductor jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
  • Qualsevol representant diplomàtic o consular d’Espanya a l’estranger.
  • La representació diplomàtica o consular a Espanya del país on resideixi la persona que fa la sol·licitud o del país de procedència del document.

Què és el Certificat Acadèmic Personal?

El Certificat Acadèmic Personal és un document expedit pel centre d’estudis on consten totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d’hores o crèdits i les corresponents qualificacions. En el cas dels estudis cursats a l’estranger, el document ha d’especificar també el sistema de qualificacions aplicat. Opcionalment, aquest document pot ser substituït pel Suplement Europeu al Títol.

Aquest document també és conegut en diferents països com expedient acadèmic, transcript, analític, kàrdex, record de notes, històric acadèmic, etc.

Visat d’estudiant

Haig de tramitar el visat per a la meva estada a Espanya mentre estigui estudiant?

Sí, hauràs de tramitar el visat d’estudiant. Posa’t en contacte amb l’ambaixada o el consolat de la teva ciutat per obtenir més informació sobre els terminis de temps i la documentació que hauràs d’aportar.

On haig de sol·licitar el visat d’estudiant?

Has de sol·licitar el visat d’estudiant a l’ambaixada o consolat de la teva ciutat.

Quina documentació necessitaré per sol·licitar el visat d’estudiant?

Per part de BAU, necessitaràs presentar la carta d’admissió i el programa del curs que rebràs un cop hagis formalitzat la teva matrícula. Per informar-te sobre la resta de documentació que hauràs d’aportar, posa’t en contacte amb l’ambaixada o el consolat de la teva ciutat.

Podré treballar amb el visat d’estudiant?

Es poden compaginar activitats laborals i acadèmiques amb el visat d’estudiant, però per saber les condicions hauràs de realitzar la consulta al consolat o ambaixada de la teva ciutat.

D’altra banda, el visat d’estudiant permet realitzar pràctiques en empresa. Oferim un servei d’inserció laboral per realitzar pràctiques en empresa mentre estiguis estudiant a BAU. Trobaràs informació sobre aquest servei a Inserció Laboral. Per a consultes específiques sobre aquest servei, escriu-nos a insercio.laboral@bau.cat.

Haig de contractar una assegurança de salut addicional que em cobreixi durant la meva estada a Espanya?

Sí, un dels requisits per poder sol·licitar el visat d’estudiant és comptar amb una assegurança pública o privada de malaltia concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.

Quina cobertura té l’assegurança de salut inclosa en la matrícula?

La matrícula del curs inclou una assegurança escolar que et cobrirà únicament l’assistència mèdica si, dins de l’horari acadèmic i realitzant alguna activitat acadèmica, tens algun accident que requereixi atenció sanitària.

Altres preguntes freqüents

Quan se’m facilitarà el calendari acadèmic del màster o postgrau?

El calendari específic de cada màster o postgrau amb la planificació de les classes, dies festius i no lectius el faciliten els coordinadors el primer dia de classe.

Haig de venir presencialment al centre abans del dia d’inici de les classes?

Un o dos dies abans de l’inici de les classes organitzem un acte de benvinguda per als nous estudiants. El setembre rebràs un comunicat amb la invitació i la data i hora exactes de l’esdeveniment.

Es realitzaran pràctiques en empresa en el marc del màster o postgrau?

Per als estudiants de màsters i postgraus (titulacions pròpies), les pràctiques són extracurriculars, ja que no formen part del pla d’estudis. Oferim un servei d’Inserció Laboral per realitzar pràctiques en empresa mentre estiguis estudiant a BAU.