Màster en Innovació Audiovisual i Entorns Interactius

Daniel Gallardo

Doctor. Enginyeria de projectes

Titulacions i formació acadèmica

Doctor en Tecnologies de la Informació per la Universitat Pompeu Fabra

Activitat i / o trajectòria professional

Cofundador de l'empresa ProtoPixel SL., va centrar la seva recerca en l'exploració i desenvolupament d'interfícies tangibles on va desenvolupar diversos prototips a nivell de programari i hardware. Actualment, desenvolupa solucions per al control lumínic i dirigeix l'enginyeria dels projectes a ProtoPixel.