Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies

Recerca

La recerca en disseny contribueix a crear un món millor.

BAU i la recerca

L'àrea de recerca de BAU neix amb l'objectiu d'acompanyar i fomentar la curiositat de les persones que creiem que el disseny pot contribuir a crear un món millor. Sorgeix des de la certesa de la creixent importància de la recerca en disseny com a forma de pensar i crear mons. Neix sabent que els reptes contemporanis que hem d'encarar són cada vegada més complexos i han de ser abordats des de metodologies de recerca híbrides, crítiques i creatives. Per aquest motiu, des del centre impulsem la recerca com un espai d'exploració, amb mètodes experimentals i inventius, que sigui capaç d'unir la tecnologia amb l'estètica, d'aprofundir en allò que és epistèmic sense deixar de banda la preocupació per millorar les condicions materials de la vida de les persones.

D'aquesta manera, promovem formes de recerca que se situen en la intersecció entre l’art, la ciència i el disseny, que busquen evidenciar i erradicar formes de discriminació inscrites en els objectes materials quotidians, que són conscients dels reptes per a la salut per culpa d’un món cada vegada més contaminat que s'enfronta a una crisi climàtica sense precedents. Formes de recerca rigoroses i, alhora, temptatives, ancorades en la necessitat de fomentar la justícia social sense perdre, en cap moment, l'ambició per explorar estètiques inusitades. Recerques capaces d'interpel·lar la indústria sense perdre l’interès pel vessant social i per les pràctiques crítiques i especulatives. Així, s'ha donat peu a projectes de recerca caracteritzats per la preocupació per entendre el paper dels cossos en un món cada vegada més tecnologitzat, per indisciplinar les pedagogies i les formes d'entendre la realitat, per aprofundir en el paper de la imatge i la seva capacitat performativa, per la capacitat que pot tenir el disseny per millorar la vida de les comunitats que viuen en risc d'exclusió, o per atendre, des d'una òptica feminista i decolonial, el treball de dissenyadores invisibilitzades els treballs de les quals havien estat desatesos.

Per aconseguir-ho, BAU promou i impulsa:

  • La creació d'un grup de recerca GREDITS (Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social), reconegut per la SGR com a grup consolidat.
  • La posada en marxa de la Unitat de Recerca reconeguda pel mateix centre, l'Institut de Materialitats Polítiques.
  • La creació del segell BAU Edicions des del qual s'editen i es publiquen actes de congressos, llibres i materials didàctics.
  • L'establiment de la revista científica Immaterial. Disseny, Art i Societat.
  • La creació d’una Unitat de Doctorat per impulsar un nou Programa de Doctorat en Disseny i Comunicació.

Amb tot això, BAU s'ha dotat d'un robust mecanisme destinat a fomentar, potenciar i consolidar la recerca com un dels eixos estratègics del centre.

Grups i Unitats de Recerca

GREDITS - Grup de Recerca en Dissseny i Transformació Social

www.gredits.org

Partint de l'ideari de BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona, i de la preocupació i els interessos compartits pel seu equip docent investigador, l'any 2010 neix GREDITS (Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social), sota l'incansable impuls de la Teresa Martínez Figuerola. Format per un grup multidisciplinari de professors i professores del Grau en Disseny, GREDITS té com a finalitat crear un espai col·lectiu de recerca per analitzar la manera en què els canvis socials i tècnics incideixen en la forma, el concepte i la funció de l'art i el disseny.

Les recerques del grup s’han anat manifestant al llarg d'aquests anys a través de diferents formats (publicacions, congressos, exposicions, projectes i contractes d'R+D+I) amb la voluntat, en tot moment, de transferir obertament i pública els resultats dins i fora la comunitat de BAU, i en diàleg permanent amb altres prestigioses comunitats acadèmiques i creatives nacionals i internacionals.

GREDITS fou reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup de recerca emergent en la convocatòria de suport als grups de recerca l'any 2014 (SGR, 2014-2016). Finalment, en la subsegüent convocatòria (SGR 2017-2019), fou reconegut com a Grup de recerca consolidat.

Línies de recerca

Actualment, el grup compta amb tres les línies de recerca (Memòria històrica i construcció cultural de l'art i el disseny; Pedagogia i disseny; Disseny i gènere), que estan sent redefinides gràcies a les constants sinergies entre els temes d'estudi i la contrastada potencialitat dels membres del grup.

Memòria històrica i construcció cultural de l'art i el disseny (Iconologies)

Coordinador de la línia: Dr. Jorge Luis Marzo

Línia que neix de l'interès historiogràfic d'entroncar el disseny, l'art i la producció visual en una genealogia de la recerca d'una identitat cultural en un món globalitzat i tècnicament integrat, la qual cosa facilita que el disseny i l'art —en totes les seves variants— es tornin cada vegada més transitoris, dinàmics i canviants, hibridant identitats culturals, però també qüestionant potencials diversitats. D'altra banda, les transformacions en el sistema comunicacional contemporani, que fomenten cada vegada més els llenguatges iconogràfics, conviden a noves formes d'exploració dels fenòmens comunicatius amb evidents efectes polítics, socials i creatius en termes de memòria i productivitat visual. En aquest sentit, està previst que la línia passi a denominar-se Iconologies, i reunirà els objectes d'estudi del grup en relació a la memòria, teoria, història i crítica de la comunicació visual i la creativitat.

Gènere i disseny

Coordinadora de la línia: Dra. Sílvia Rosés

Aquesta línia reuneix els marcats interessos de GREDITS en ocupar-se de la història, la teoria i la crítica feminista dels fenòmens creatius en art, moda i disseny, amb especial atenció a la influència que la sensibilitat i les polítiques feministes tenen en tots els ordres de la vida social, cultural i productiva, i en els precaritzats entorns ecològics, laborals i sexuals. Els estudis de gènere investiguen, des del seu espectre més ampli, la identitat de gènere i la seva representació com a constructe social taxonòmic capaç de generar paradigmes de la condició humana. A partir d'aquest plantejament, aquesta línia de recerca es planteja investigar i aprofundir sobre les noves formes de pensament i de la creativitat feministes en el disseny com a factor de canvi en el tradicional sistema heteropatriarcal.

Pedagogia i disseny

Coordinadora de la línia: Dra. Mariona Genís

La línia se situa en el context de la incorporació progressiva de metodologies actives en els estudis universitaris de disseny. En aquest context, la línia investiga els processos d'ensenyament i aprenentatge del disseny amb una mirada crítica que permet aprofundir en els límits, les tensions i les oportunitats que es presenten en aquests àmbits.

Partint de les interseccions entre els aprenentatges del disseny històric, contemporani i futur, la línia explora, en primer lloc, la manera en què nous contextos i eines heterogènies d'aprenentatge poden connectar i hibridar el disseny amb altres àmbits, disciplines i sabers per afrontar escenaris de transformació constant. En segon lloc, també s'interessa per la manera en què aquests nous contextos, eines i metodologies es poden desplaçar, mitjançant recursos inventius i pràctiques experimentals, cap a tots els àmbits i etapes del procés educatiu. L'objectiu, en aquest cas, és analitzar quins són i on són els límits d'aquest desplaçament des del disseny d'objectes, espais, dispositius i entorns d'aprenentatge en contextos educatius diversos.

Coordinador

Dr. Jorge Luis Marzo Pérez

Membres

Dra. Maria Àngels Fortea
Dra. Mariona Genís
Dra. Rebecca Mutell
Dra. Paloma González Díaz
Dra. Mara Martínez Morant
Dra. María Fernanda Moscoso
Dr. Ramon Rispoli
Dra. Silvia Rosés

Investigadors/es col·laboradors/es

Matteo Guidi
Joan Maroto
Dra. Maria Pagès
Dra. Sílvia Ventosa

Col·laboració tècnica

Jaume Pujagut
Glòria Deumal

 

GREDITS

 

Institut de Materialitats Polítiques

L'Institut de Materialitats Polítiques (IMP), és un espai nascut per acollir i promoure la recerca i l’experimentació en el marc del disseny. És una iniciativa pensada per acompanyar les comunitats de pràctiques que exploren els límits i els encreuaments entre el disseny, la pedagogia, l'art, la política, les ciències i el pensament contemporani. Aglutina materialitats heterogènies i pràctiques dissemblants. Matèries digitals i artefactes discursius. Tecnologies incipients, pràctiques exploratòries i teories temptatives. L'Institut de Materialitats Polítiques és un grup de recerca, un espai de reflexió, una màquina de transferència de sabers, una institució indeterminada i un projecte crític amb les formes estandarditzades de validació i d’acreditació de la recerca acadèmica.

Coordinació

Dra. Marta Camps
Francisco Díaz
Camila René Maggi

Publicacions

Revistes científiques

Inmaterial

Inmaterial és una revista científica adreçada a investigadors, professionals i docents que s'ocupen de l'art i del disseny des dels seus diferents vessants teoricopràctics. Això no obstant, l'objectiu de la revista és sobrepassar les fronteres tradicionals d'aquestes disciplines per posar les seves reflexions a l'abast d'un públic el és ampli possible.

Inmaterial vol proporcionar un espai de reflexió i de debat rigorós, i alhora àgil i dinàmic, sobre temes relacionats amb l'art, el disseny i amb la seva capacitat de transformació social.

Coordinació editorial: Mara Martínez Morant i Ernesto Ramón Rispoli
Publicació digital: www.inmaterialdesign.com
Contacte: info@inmaterialdesign.com
Publicació protegida sota llicència Creative Commons.

El diseño en intersección con el mundo (Vol. 5 - Núm. 9)

El diseño en intersección con el mundo (Vol. 5 - Núm. 9)

 

Actes i comunicacions de jornades

BAU Design Forum

Aquestes publicacions recullen les contribucions dels ponents del BAU Design Forum, jornades interdisciplinàries de disseny i comunicació organitzades anualment per BAU. Coordinació científica del BAU Design Forum: Dr. Ramon Rispoli.

bodies_perception_design

Comunicacions de les jornades bodies_perceptions_design_ organitzades per BAU.

*Consulta totes les publicacions de BAU a BAU Edicions

Unitat de Doctorat

La Unitat de Doctorat de BAU, organitza la gestió acadèmica i administrativa de les activitats pròpies dels estudis de doctorat. Neix amb l'objectiu d'acompanyar i impulsar les diferents tesis doctorals que s'estan desenvolupant en el marc del centre. És un espai nascut per a fomentar la investigació, facilitar l'intercanvi de sabers i impulsar la cooperació entre la comunitat investigadora del centre.

Per això s'organitzen de manera periòdica tallers i seminaris de formació doctoral. S'ofereix assessorament i tutela per a les tesis doctorals en marxa. S'organitzen comissions de seguiment i avaluació dels diferents projectes, i es treballa de manera activa per a vincular a la comunitat doctoral amb projectes d'investigació i de transferència de coneixement.

+ Informació

BAU Research Bulletin

El BAU Research Bulletin neix per donar a conèixer les novetats i notícies relacionades amb l’area de recerca de BAU. De manera assídua ofereix informació sobre el programa de doctorat, els grups i unitats de recerca, les publicacions i els projectes impulsats pel centre. Així mateix, serveix per informar sobre convocatòries, ajudes, beques i programes de recerca que puguin ser rellevants per a la comunitat investigadora del centre.

Si tens notícies, informació o necessitats que vulguis compartir, pots fer-ho enviant un correu a recerca@bau.cat i es compartiran en el següent butlletí.

 

Apunta't al BAU Research Bulletin