Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies

Termes i condicions

  1. La realització d’aquests cursos queda subjecta a la inscripció del nombre mínim d’establert de 12 alumnes. En cas que el curs no es realitzi, es retornarà l’import abonat.
  2. És necessari adjuntar fotocòpia del DNI o passaport.
  3. En cas de no tenir un dels documents, la matrícula no serà vàlida.
  4. La sol·licitud de baixa no comportarà la devolució dels diners de la matrícula. Únicament es retornarà en cas que la direcció de BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny decideixi anul·lar el curs.
  5. S'entén per alumne de BAU-UVic aquell que està matriculat en el curs acadèmic actual als estudis de Grau, Graduat Superior, Diplomatura, Llicenciatura i/o Màster (no Postgrau).
  6. S'entén per exalumne de BAU-UVic aquell que no estant matriculat en el curs acadèmic actual ha finalitzat els estudis de Grau, Graduat Superior, Diplomatura, Llicenciatura i/o Màster (no Postgrau).
  7. Segons la Llei Orgànica 15/1999 referent a la confidencialitat i protecció de dades, les seves dades de caràcter personal que estan en coneixement de BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny seran introduïdes als arxius i fitxers de gestió acadèmica de la Secretaria amb la finalitat de registre i seguiment dels estudis i serveis que ofereix als seus alumnes, organització de la docència, exercici de la resta de funcions pròpies del servei d'educació superior i per a finalitats informatives. Els alumnes matriculats en estudis de la Universitat de Vic consenten expressament la cessió de les seves dades a la Universitat de Vic. Així mateix, l'informem que les dades identificatives que ens facilita podran ser comunicades a l'empresa responsable de la Comunicació de BAU en cada moment. De la mateixa manera, li fem saber que, com a conseqüència de la pròpia activitat de BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny, tant les imatges preses com a alumnes de la mateixa com els treballs realitzats com a estudiant (amb el corresponent reconeixement de l'autoria), poden aparèixer en fotografies, vídeos o qualsevol altre suport audiovisual corresponent a les activitats lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a l'espai web o en altres mitjans impresos o audiovisuals. L'informem també que les seves dades podran mantenir-se als arxius un cop hagi abandonat el centre o finalitzat els seus estudis. El titular de les dades es compromet a comunicar per escrit a BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades mentre estigui vinculat al centre. Finalment, li fem saber que en qualsevol moment podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/499, dirigint-se per a això a BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny al Carrer Pujades, 118, 08005 de Barcelona.