Grau en Disseny

Laura Tordera

Llicenciada en Arquitectura. Comunicació. Llenguatge de representació

Titulacions i formació acadèmica

Llicenciada en Arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya.

Activitat i/o trajectòria professional

Va iniciar la trajectòria professional des de l'arquitectura i el disseny d'espais, però els seus interessos es van anar redibuixant cap a tot allò que té relació amb l'ésser humà i les seves sensacions. La manera en què l'espai interior que habitem afecta l'exterior més formal i matèric, més visible des de les mirades educades. Organitza grups de treball i sistematitza la part tècnica per poder sumar capes de complexitat i profunditat i treballar la part atmosfèrica.

Recerca

Investiga contínuament tot allò que té relació amb l'educació, l'aprenentatge, la transmissió de coneixements, l'assimilació i la comprensió. La creativitat com a capacitat d'adaptació a l'entorn i l'espai com a fil conductor que acompanya qualsevol experiència vital. L'espai que habitem i l'espai que ens habita. Fa recerca sobre diferents llenguatges que li permetin apropar-se als processos d'aprenentatge des d'altres angles, busca camins alternatius per ampliar mirades i comprendre l'essència d'allò que veu.