Albert Burzon

Especialista en projectes d'estratègia virtual

Activitat i / o trajectòria professional

Investiga les noves dimensions del disseny, de l'art i de la tecnologia mitjançant entorns immersius i / o interactius utilitzant tècniques com la realitat virtual, l'Vídeo Mapping i els Serious Games. Desenvolupa les possibilitats que ofereix la dimensió digital amb un alt grau d'exigència en la qualitat gràfica i audiovisual. Especialista en restitució virtual de patrimoni cultural.

    Professor associat / professora associada a: