FAQ COVID-19 - Màsters

Davant de la situació actual de mesures extraordinàries per fer front a la COVID-19, BAU es manté ferm en el seu compromís i defensa de la docència i l'experimentació presencials com a garantia d'un aprenentatge ple i satisfactori. BAU ha incrementat notablement la capacitat tecnològica del seu entorn físic i virtual per oferir i fomentar una docència adaptada a les circumstàncies actuals. En lloc de concebre la tecnologia com a eina de dispersió i aïllament, BAU la utilitza per reforçar la formació presencial, un repte en constant evolució.

Com s'està desenvolupant el curs 2021-22?

L'actual curs acadèmic està funcionant amb la normalitat prevista tenint en compte la situació de COVID-19, de manera que la totalitat de les classes de màster i postgrau tenen lloc de manera presencial.

BAU ha adoptat totes les mesures sanitàries seguint les normes i recomanacions de les autoritats competents: ús de mascaretes, desinfecció de mans, grups reduïts, espais adequats per complir amb la distància de seguretat, i desinfecció i ventilació de les aules, entre altres.

A més a més, el centre disposa d'un servei directe d'assessorament sobre la COVID-19 que atén personalment tots els casos a partir de les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries.

Què passa quan es produeix un cas de COVID-19 al centre?

Quan s'han produït casos puntuals de COVID-19, el Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) ha determinat que per la definició i tenint en compte l'aplicació estricta del pla de contingència del centre, l'alumnat, el professorat i el personal que han estat en contacte amb el positiu no compleixen les condicions perquè siguin contactes estrets, però sí contactes casuals.

Per aquest motiu, seguint les instruccions del SUVEC, l'alumnat, el professorat i el personal del centre, excepte la persona afectada, han pogut continuar amb la seva activitat habitual, extremant les mesures de protecció individual, minimitzant els contactes socials i amb atenció a qualsevol simptomatologia durant un període de deu dies.

Inici del curs acadèmic 2022-23

BAU té previst iniciar el curs 2022-23 amb total normalitat a partir d'octubre, oferint una formació eminentment presencial i amb totes les garanties de seguretat i qualitat universitària mitjançant grups reduïts i espais adequats i higienitzats, complint tots els protocols de prevenció que estableixen les autoritats sanitàries competents. BAU garanteix el correcte desenvolupament de la docència i l'adquisició de les competències establertes en cada formació.

Pràctiques externes en empreses

L'alumnat de màsters i postgraus de BAU pot sol·licitar i realitzar pràctiques extracurriculars en empreses. En el marc de la pandèmia de la COVID-19, les pràctiques externes, com que no són obligatòries en la formació de màsters i postgraus, es desenvoluparan segons els criteris establerts per la normativa en vigor i en funció de les directrius de l'empresa en les quals es realitzen. En alguns casos, i en funció de les condicions que ofereixin les empreses contractants, es podran realitzar pràctiques en modalitat de teletreball.