Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies

FAQ COVID-19 - Màsters

Davant la situació actual de possible emergència sanitària relacionada amb la COVID-19, BAU es compromet a complir amb totes les normes de protecció oficials amb la finalitat de garantir la seguretat de tota la comunitat BAU, així com el desenvolupament de la docència i de la seva qualitat pedagògica.

Inici del curs acadèmic 2020/21

BAU té previst iniciar el curs 2020/21 amb total normalitat a partir d'Octubre – veure calendari específic de cada Màster o Postgrau-, oferint una formació eminentment presencial i amb totes les garanties de seguretat i qualitat universitària mitjançant grups reduïts i espais adequats i higienitzats complint tots els protocols de prevenció que estableixen les autoritats sanitàries competents. BAU garanteix el correcte desenvolupament de la docència i l'adquisició de les competències establides en cada formació.

Informació addicional sobre la docència del curs 2020/21 (COVID-19)

El Sistema Universitari Català estableix un període d'excepcionalitat durant el curs 2020/21 a conseqüència de la pandèmia de COVID-19. En aquest context, els estudis impartits per BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona, centre adscrit a la UVic-UCC, seguiran un model de docència presencial reforçada per sessions sincròniques i suport online mitjançant la plataforma d'aprenentatge del campus virtual. En el cas d'una nova emergència sanitària que impliqui no poder accedir a les instal·lacions universitàries temporalment, la docència es traslladaria a la virtualitat íntegrament.

Pràctiques externes en empreses

Tots els estudiants que cursen un Màster o Postgrau en BAU poden sol·licitar i realitzar pràctiques extracurriculars en empreses. En el marc de la pandèmia de la COVID-19, les pràctiques externes, com que no són obligatòries en la formació de Màsters i Postgraus, es desenvoluparan segons els criteris establerts per la normativa en vigor i en funció de les directrius de l'empresa en les quals es realitzen. En alguns casos, i en funció de les condicions que ofereixin les empreses contractants, es podran realitzar pràctiques en modalitat de teletreball.

Què passa si no puc iniciar el curs de manera presencial en BAU per motius de mobilitat restringida generats per la COVID-19?

Si un alumne/a no pot iniciar presencialment un Màster o Postgrau en BAU per causes oficials derivades de la COVID-19, i sempre que pugui presentar una certificació oficial que ho demostri, se li oferirà iniciar el programa de manera online seguint les sessions a través de la plataforma virtual fins a la seva reincorporació al curs presencialment.

En el cas que les autoritats no permeten iniciar la formació presencial a l'octubre i obliguen al confinament temporal, la formació i l'ús de les instal·lacions de BAU s'adaptarà a la tipologia de confinament decretat per les autoritats.

Recomanacions tecnològiques

Davant una possible nova situació de confinament, serà recomanable disposar al llarg del curs de:

  • Ordinador amb capacitat suficient (en funció de la formació a cursar)
  • Connexió a internet

Nota: en el cas d'un confinament, BAU proporcionarà, en la mesura que sigui possible, connexions en remot i facilitats per a l'accés als softwares necessaris.

Com es desenvoluparia la formació mitjançant la plataforma virtual?

En el cas d'un nou confinament, la formació s'impartiria mitjançant sessions online al Campus Virtual en temps real amb l'equip docent, en el mateix horari que les classes presencials mantenint el calendari acadèmic. Si la situació sanitària ho permet, les classes pràctiques (tallers, visites, etc.) es podran realitzar de manera presencial reservant espais i mantenint les normes sanitàries.

Podria suspendre's la impartició d'una formació de Màster o Postgrau al llarg del curs?

En cap cas, per motius de confinament, se suspendrà la implantació d'una titulació que ja hagi començat tant en format presencial com online, i el programa establert es realitzarà íntegrament, tot i els calendaris de la docència i dels lliuraments (TFM inclòs) podrien veure's modificats.

Què passa si un alumne o professor està obligat a confinar-se per COVID-19?

En aquest cas, BAU oferiria una formació online sincrònica mitjançant connexió audiovisual a l'aula presencial i amb seguiment online mitjançant la plataforma virtual.