Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en Project Management BIM en Espais Sostenibles

Aquest Màster ONLINE proporciona una visió completa de la indústria BIM des d'una perspectiva sostenible i de gestió de projectes col·laboratius impulsant el desenvolupament professional de dissenyadors/es i arquitectes en un entorn cada vegada més global i digital.

 • Edició: 2a
 • Període lectiu: Del 6 d'octubre de 2021 a juliol 2022
 • Horari: Online
 • Modalitat: Online
 • Idioma: Espanyol
 • Preu: 5.190 €
 • Titulació: Títol de Màster en Project Management BIM en Espais Sostenibles atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

El BIM (Building information Modeling) és una eina digital l'objectiu bàsic de la qual és donar resposta articulada a un enfocament complex de tots els processos, estadis i actors que participen en els processos de l'edificació: disseny, materialització, ús i enderroc/reciclatge. El BIM també és una metodologia que permet operar de forma multidisciplinària, en xarxa i en temps real, seguint criteris de sostenibilitat. 

El Màster en Project Management BIM en Espais Sostenibles, és l'únic màster BIM de direcció de projectes sostenibles. S'articula en tres àrees de coneixement dins la disciplina del Disseny amb l'objectiu de proporcionar una formació transversal i innovadora que doni resposta a requeriments professionals contemporanis: BIM, project management i sostenibilitat

Promou una formació transversal gràcies a la qual els dissenyadors disposaran d’eines de producció d'informació compartida i multidisciplinària digital (BIM), així com per gestionar i coordinar els processos materials, tècnics i socials que operen amb aquesta informació (project management) amb el focus en la sostenibilitat (mediambiental, social i econòmica) com a dimensió contemporània intrínseca dels processos de disseny en entorns professionals.

El màster segueix una metodologia de formació virtual desenvolupada per professionals experts en nous sistemes d'aprenentatge que ofereixen tutories personalitzades i grupals per a un millor seguiment individualitzat dels estudiants. És un sistema educatiu basat en la innovació pel canvi que permet l'estudi teoricopràctic d'anàlisi i recerca compartida des de qualsevol lloc del món les 24 hores del dia. A més, de forma complementària, està prevista la realització de workshops amb emissió en streaming en cada un dels postgraus que conformen aquest màster. 

El programa ofereix els coneixements necessaris per superar els exàmens i obtenir els certificats Autodesk Certified (AC) i la Certificació PMP® (Project Management Professional) atorgada pel Project Management Institute (PMI) sobre la base de la guia PMBOK. 

L'alumne tindrà accés als programes informàtics més importants del sector, com tot l'entorn Autodesk, i als plugins relacionats que permetin un treball col·laboratiu (BIM 360) per poder abordar els objectius de sostenibilitat en el desenvolupament, gestió i direcció de projectes. 

Els estudiants, al llarg de la seva formació, tindran la possibilitat de revisar i daccedir a les revistes científiques del sector BIM, project management i sostenibilitat presents en l'indicador de qualitat JCR (Journal Citation Reports). Així mateix, si ho desitgen, tindran accés a el curs opcional de REVIT i RIM - un cop inscrits al Máster- i podran formar part de la borsa de treball i rebre ofertes interessants del sector. 

El Projecte Final de Màster (PFM) serà d’aplicació pràctica o de recerca, amb l'objectiu que sigui una pràctica professional en el sector per tal que els alumnes puguin millorar la seva trajectòria professional. 

El títol de Màster en Project Management BIM en Espais Sostenibles, de 60 ECTS, s'obté cursant conjuntament els programes dels postgraus en BIM en Espais Sostenibles i en Project Management BIM, de 30 ECTS cadascun. Així mateix, cada postgrau es pot cursar de manera independent (veure secció postgraus).

Pla d'estudis

Postgrau en BIM en Espais Sostenibles

Mòdul 1 - BIM i les dimensions de sostenibilitat. Creació d'espais

Mòdul 2 - Dimensió social: famílies BIM i disseny d'autor 

Mòdul 3 - Dimensió ambiental: eficiència energètica i instal·lacions BIM

Mòdul 4 - Dimensió econòmica: mesuraments i pressupostos BIM

Mòdul 5 - Confort i virtualització BIM de l'espai sostenible

Mòdul 6 - Treball Final de Postgrau

 

Postgrau en Project Management BIM

Mòdul 1 - BIM i LEAN. Gestió sostenible del disseny d'espais

Mòdul 2 - Definició estratègica sostenible i planificació BIM

Mòdul 3 - Metodologies col·laboratives per al disseny d'espais en BIM

Mòdul 4 - Direcció de l'empresa en l’entorn BIM

Mòdul 5 - Innovació en marketing i comunicació en el disseny d'espais

Mòdul 6 - Treball Final de Postgrau

Programa

Postgrau en BIM en Espais Sostenibles

Mòdul 1 - BIM i les dimensions de sostenibilitat. Creació d'espais  

Presentació de la metodologia BIM i els softwares relacionats per al disseny i el modelatge d'espais, de l'habitatge a espais comercials, tant d'àmbit privat com públic, atenent els criteris i la normativa de sostenibilitat internacional (impacte ambiental, econòmic i social). Presentació dels nivells, LODs i dimensions.

 • Metodologia BIM i sostenibilitat. Normatives BIM. Building smart. 
 • Sostenibilitat BIM i estàndards de treball. 
 • Nivells i dimensions. LODs. Metodologia de treball. 
 • Aproximació BIM. Creació de projecte i definició d'elements constructius. 

 

Mòdul 2 - Dimensió social: famílies BIM i disseny d'autor 

Els alumnes veuran les eines BIM necessàries per al desenvolupament dels elements clau en el disseny d'espais atenent a la dimensió social de la sostenibilitat. Aplicaran els conceptes d'ergonomia i antropometria (impacte social) com a vector director del bloc.  

 • Definició de la dimensió social en el BIM.
 • Definició i creació de famílies i components. Elecció de materials.
 • Procés de disseny d'autor mitjançant l’entorn BIM.
 • Exportació i importació de dissenys.

 

Mòdul 3 - Dimensió ambiental: eficiència energètica i instal·lacions BIM 

En aquest mòdul aprendran la part tècnica del sistema de funcionament de les instal·lacions i el rendiment en eficiència energètica treballant amb els softwares de metodologia BIM. Coneixeran les normatives mediambientals i la certificació no obligatòria.  

 • Dimensió ambiental. Normativa i definicions. 
 • Instal·lacions BIM en l’entorn Autodesk.  
 • Processos de sistemes de càlcul i eficiència energètica (sistemes passius i actius).  
 • Certificacions mediambientals i energètiques nacionals i internacionals.

 

Mòdul 4 - Dimensió econòmica: mesuraments i pressupostos BIM

Aquí els alumnes aprendran les eines necessàries per al desenvolupament i la realització de models BIM als espais. Desenvolupament de mesuraments i pressupost del projecte a partir de criteris d'impacte econòmic.  

 • Definició de la dimensió econòmica.  
 • Anotacions, estils i dades. 
 • Control de pressupost i dimensionament. Càlcul d'àrees.  
 • Topografia i plataformes.

 

Mòdul 5 - Confort i virtualització BIM de l'espai sostenible

Realització d’estudis d'il·luminació (segons normativa i formalització final) amb criteris lumínics sostenibles per a projectes de disseny d'espais mitjançant la metodologia BIM. Aprenentatge d'eines de visualització i digitalització dels espais i ús de les noves tecnologies com RA/RV, 3D scanner amb anàlisi de núvols de punts i impressió 3D.  

 • Confort lumínic interior i exterior (il·luminació natural i artificial). 
 • Anàlisi lumínica en un entorn BIM. 
 • Visualització del projecte. Imatge digital 3D. 
 • Digitalització dels espais. Noves tecnologies BIM.

 

Mòdul 6 - Treball Final de Postgrau

Desenvolupament d'un projecte final de postgrau (podrà realitzar-se el seguiment i el desenvolupament de la pràctica transversal del propi postgrau o desenvolupar un tema nou).

 

Postgrau en Project Management BIM

Mòdul 1 - BIM i LEAN. Gestió sostenible del disseny d'espais

BIM i LEAN redissenyen la manera de pensar i analitzar millorant el procés constructiu, optimitzant el sistema i el projecte com un tot. Des del project management s’utilitzen dades reals aplicades amb mètodes científics per tractar totes les parts i els procediments inclosos en el desenvolupament d'un projecte. S'aborda la sostenibilitat en el disseny d'espais, tant en la part material, ètica com social i la seva aplicació mitjançant BIM. 

 • Gestió sostenible del disseny d'espais.  
 • Definició estratègica sostenible en coordinació de projectes (stakeholders management).  
 • Lean Bim Construction, metodologia i eina de treball. Norma ISO 19650 en disseny d'espais.  

 

Mòdul 2 - Definició estratègica sostenible i planificació BIM 

El dissenyador com a agent de transformació social i empresarial defineix l'estratègia per a la gestió de projectes en el disseny d'espais mitjançant projectes col·laboratius en economia circular. S'estructura amb l'aprenentatge de la gestió de projectes, coneixent i aplicant les diferents fases d'anàlisi de l'estratègia de planificació i coordinació d'un projecte de disseny d'espais amb una direcció integrada de les diferents fases del projecte, la temporització i la gestió dels equips de treball. Des del BIM es coordinen i es planifiquen els mesuraments, i es calculen els pressupostos per poder-los incloure correctament en els projectes.

 • Pensament de sistemes i gestió del canvi. Plataformes de planificació i gestió. Gestió de riscos.  
 • Coordinació BIM i disseny sostenible. BIM AsBuilt. Models de validació i preparació del model.  
 • Economia circular aplicada a projectes col·laboratius. Gestió de costos i anàlisi d'inversions.  
 • Planificació en BIM de mesurament i pressupostos.  

 

Mòdul 3 - Metodologies col·laboratives per al disseny d'espais en BIM

L’alumne aprendrà a gestionar mitjançant metodologies de gestió i recerca per al desenvolupament de projectes en BIM. Des de l'avaluació financera (mètodes de recerca quantitativa i qualitativa), gestió de costos i anàlisi d'inversions en economia circular aplicada a projectes col·laboratius, fins a la gestió de projectes multidisciplinaris amb metodologies àgils per als projectes de disseny d'espais i la correcta inclusió dels projectes. També adquirirà coneixements instrumentals i de caràcter estratègic, tècnic i humà per establir una nova manera de treballar més eficient i sostenible.

 • Metodologies col·laboratives a BIM. Metodologies i recerca per al desenvolupament de projectes amb design thinking.  
 • Gestió de projectes Agile. Scrum.  
 • Coordinació i planificació en equips multidisciplinaris. Design for all. Disseny i coordinació d'equips (BIM 360). BIM i projectes col·laboratius. BIM Execution Plan (BEP). 

 

Mòdul 4 - Direcció de l'empresa en l’entorn BIM

El gran repte de segle XX és la gestió empresarial sostenible com habilitat directiva a partir dels nous patrons de models de negoci basats en l'usuari amb l’User Centered Design (UCD). L'alumne aprendrà a coordinar equips col·laboratius definint les àrees implicades dins l'empresa per saber gestionar projectes que comptin amb equips de treball —petits a grans— mitjançant un entorn BIM. Treballarà els nous processos empresarials com a catalitzador d'innovació tenint en compte procediments ètics i l’RSC.  

 • Habilitats directives en la gestió empresarial sostenible RSC (responsabilitat social corporativa).  
 • Gestió i direcció de l'empresa i projectes en entorn BIM (PMBOK. Certificació PMP).  
 • Lean star-up. Nous models empresarials. UCD (UserCenteredDesign).  
 • Avaluació financera de projectes. IPD (Integrated Project Delivery).   

 

Mòdul 5 - Innovació en marketing i comunicació en el disseny d'espais 

L’alumne treballarà en mètodes de recopilació, anàlisi i interpretació de dades per posar-los en pràctica des de diferents sistemes de marketing i comunicació dels projectes de disseny d'espais per promocionar-se cap als clients i les empreses. S'activaran mecanismes de màrqueting experiencial i de vida comunitària cap a una forma ètica i responsable de l'ús del marketing i la comunicació.  

 • Context, ecosistema i anàlisi de mercat.  
 • Comunicació creativa en el disseny d'espais. Branding.  
 • Marketing estratègic  
 • Smart thinking per afrontar projectes i empresa. 

 

Mòdul 6 - Treball Final de Postgrau

Desenvolupament d'un projecte final de postgrau (podrà realitzar-se el seguiment i el desenvolupament de la pràctica transversal del propi postgrau o desenvolupar un tema nou).

Metodologia ONLINE

La metodologia d’impartició del Postgrau ONLINE combina l’estudi teòric-pràctic d’anàlisi amb sistemes metodològics virtuals adaptats als estudiants i basats en la interacció compartida.

Campus d’aprenentatge

 • Plataforma virtual on-line amb accés les 24h del dia des de qualsevol lloc del món
 • Metodologia d’aprenentatge SCORM
 • Accés des de qualsevol dispositiu informàtic
 • Tutor i tutories de seguiment personalitzades
 • Possibilitat d’adaptació acadèmica i de calendari

Metodologia

 • Classes online en directe setmanals
 • Learning vídeos d’aprenentatge
 • Conferències virtuals amb convidats experts en la temàtica
 • Pràctiques individuals i col·laboratives
 • Test d’autoaprenentatge
 • Projecte final de desenvolupament professional o de recerca
 • Workshops presencials i en streaming
 • Espai de debat compartit entre alumnes i professorat

Recursos

 • Biblioteca virtual amb llibres, publicacions i reportatges
 • Accés a revistes científiques i innovació tecnològica del sector
 • Noticies d’actualitat
 • Espai LAB, amb recursos de suport i programari de la formació
 • Open Aula, accés a la formació dos mesos després d’haver acabat

Sortides professionals

 • Dissenyador/a especialitzat en BIM, project management i sostenibilitat
 • Empreses de disseny d'espais, arquitectura, interiorisme, arquitectura efímera i paisatgisme
 • Creatiu en l’àmbit del disseny sostenible
 • Departaments d'R + D enfocats al disseny de producte
 • Investigador/a en disseny d'espais sostenibles
 • Gestor/a de projectes
 • Consultories i / o enginyeries
 • Gestor/a-coordinador/a de projectes col·laboratius
 • Docent en el camp del disseny, el BIM i la sostenibilitat
 • Arquitectes, interioristes, dissenyadors, enginyers, paisatgistes, professionals

Empresa vinculada

El Màster en Project Management BIM en Espais Sostenibles està estretament vinculat a Multidisciplinary Design, un equip de professionals i investigadors especialitzats en disseny, innovació educativa, sostenibilitat i entorns d’aprenentatge col·laboratius. Multidisciplinary Design ofereix casos d’estudi reals i assegura la implantació de metodologies i tecnologies que demanda el mercat amb l’objectiu de connectar les persones amb el sector professional.

 

Multidisciplinary Design

Cost

Cost total del curs: 5.190 €

Modalitats de pagament

S’ofereix diferents modalitats de pagament de l'import del curs:

- Pagament únic: descompte del 3%

- Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:

 • 1r pagament del 40% de l’import del curs que es realitza en formalitzar la matrícula
 • 2n pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de novembre
 • 3r pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de gener

Els ex estudiants de BAU es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos. S'entén per ex estudiant de BAU aquell que, no estant matriculat en el curs acadèmic actual, hagi superat el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o BAU Nit, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster en Project Management BIM en Espais Sostenibles.