Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en Pensament Crític Contemporani

Alça la veu i participa activament en els debats actuals del pensament contemporani. 

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 1a
 • Període lectiu: del 4 d’octubre de 2023 al 30 de juny de 2024. Presentació TFM: juny de 2024
 • Horari: de dilluns a dijous de 16:00 a 19:00
 • Modalitat: presnecial
 • Idioma: espanyol
 • Preu: 8.730 €
 • Titulació: Títol de Màster en Pensament Crític Contemporani, atorgat per la UVic-UCC.
 • Crèdits: 60

Presentació

El Màster en Pensament Crític Contemporani té com a objectiu oferir eines teòriques d’anàlisi per reflexionar i participar dels debats actuals del pensament contemporani. Articulant la teoria crítica amb projectes d’art i disseny, entenent la cultura contemporània com un possible espai de creació de nous imaginaris, formes de vida i relacions socials.

El Màster forma l'estudiantat en alguns dels principals corrents contemporanis del pensament radical lligats a l'ecologia política, l'antropologia filosòfica, les teories crítiques sobre el treball o el pensament decolonial. Dins aquesta formació tenen una importància especial els continguts lligats a la teoria crítica feminista i els estudis queer o als diàlegs entre els estudis de gènere i la psicoanàlisi a l'hora de pensar l'art i la cultura i la seva relació amb la diferència sexual.

L'objectiu és dotar l'estudiantat d'una consciència més gran per reconèixer les possibilitats de reproduir les normativitats i les mirades hegemòniques sobre la nostra realitat social o bé qüestionar-les i ampliar-les. Fer-lo més capaç d'identificar les funcions ideològiques que la cultura pot tenir, però també les seves potencialitats transformadores.

El màster dota a l'estudiantat d'eines per comprendre l'estat actual dels debats plantejats des de la teoria crítica contemporània. Es tracta de vincular el pensament radical del nostre present i les pràctiques culturals per aproximar-nos a qüestions actuals –com els usos de la tecnologia, les formes del treball, la mercantilització de les relacions socials, la relació amb la naturalesa i els animals, el pes de la identitat o les maneres d'entendre el sexe i la sexualitat- des de l'exercici del disseny i l'art, la moda o la producció audiovisual.

El màster està destinat a graduats en Disseny, Belles Arts, Arquitectura, Estudis Culturals, Humanitats, Filosofia o Comunicació. Està pensat tant per aquells qui desenvolupin la seva feina en àmbits com l’art o el disseny, la crítica artística i l’anàlisi de la cultura, així com per qui treballen en el terreny del pensament, les ciències socials i les humanitats. Persones amb curiositat intel·lectual i rigor acadèmic que vulguin ampliar els seus coneixements i dotar la seva mirada de noves eines per afrontar els reptes de la cultura contemporània.

Pla d'estudis

 • Mòdul 1 - Paper de la identitat a les nostres societats i teories crítiques antiidentitàries
 • Mòdul 2 - Gènere i diferència sexual
 • Mòdul 3 - Estudis crítics sobre Estat, mercat i societat
 • Mòdul 4 - Debats i discursos contemporanis sobre la sexualitat
 • Mòdul 5 - Reimaginar futurs: ecologismes i altres pràctiques en temps de crisi
 • Mòdul 6 - Treball final de Màster

Programa

Mòdul 1 – El paper de la identitat a les nostres societats i teories crítiques antiidentitàries

Quin paper té la identitat a les nostres societats actuals? És possible la política més enllà de la identitat? Requereixen les lluites polítiques subjectes identitaris? Hi pot haver art dins de la lògica de la identitat? Quin món i quines relacions socials cal imaginar dins un paradigma no identitari?

El mòdul es vertebrarà a través de totes aquestes preguntes a què s'enfronten els activismes contemporanis i l'estudi teòric d'algunes de les objeccions a la identitat platejades dins la teoria de l'art, la teoria política, el feminisme, l'antiracisme o les teories queer.

Mòdul 2 – Gènere i diferència sexual

Com construeixen les nostres societats la diferència sexual i mitjançant quines institucions i pràctiques es reprodueix la desigualtat entre homes i dones? Com es pot pensar el sistema de gènere i els seus mecanismes hegemònics de reproducció? Què és la masculinitat i quins són els seus usos, les seves funcions i les seves (altres) possibilitats a la nostra societat?

En aquest mòdul s'aborden algunes de les contribucions dels principals corrents actuals al terreny dels feminismes, el pensament queer i les contemporànies reflexions al voltant de les masculinitats per dotar l'estudiantat d'eines d'anàlisi crítica. Es tracta de reflexionar sobre les representacions contemporànies de la feminitat, la relació entre el sexe i el gènere, les interseccions entre el gènere, la classe o la raça o el paper de la tecnologia -o bé com a reproductora de la desigualtat de gènere o bé com a possible promesa emancipadora-. Així mateix s'abordarà la masculinitat com a construcció social i les seves relacions amb el neoliberalisme i la cultura del treball al capitalisme.

S'involucrarà l'estudiantat en l'exploració d'aquestes qüestions a través del disseny tecnològic i digital, el disseny de moda, d'espais, gràfic, el còmic, la il·lustració, el relat fantàstic, el cinema i la producció audiovisual com a àmbits des dels quals imaginar utopies i distòpies feministes, analitzar les figures contemporànies de la masculinitat en l'art i el cinema o performar críticament el gènere dins els imaginaris de la cultura drag.

Mòdul 3 – Estudis crítics sobre Estat, mercat i societat

Quins són els límits de l'Estat? Fins on ha penetrat el mercat? Es pot legislar tota esfera de la vida social? Quin paper tenen les pràctiques culturals en la construcció d'enllaços socials i d'una vida comuna més enllà del que és estatal i mercantil? Quines són les teories crítiques contemporànies a la ideologia del treball? Aquest mòdul abordarà alguns dels debats actuals al voltant de l'Estat i el seu paper a les societats contemporànies, el punitivisme i els límits de la llei, les formes modernes i contemporànies de treball o el problema del control i la mercantilització de la societat que plantegen la tecnificació i virtualització de les nostres vides.

Dins aquest mòdul es convidarà l'estudiantat a fer una doble feina. D'una banda, es tractarà d'investigar sobre les pràctiques culturals existents que hagin estat capaces de crear institucions i formes concretes de relació social. D'altra banda, es convidarà l'estudiantat a imaginar de quina manera l'art i la cultura -concretament a través del disseny gràfic, el disseny audiovisual o industrial, l'arquitectura o el disseny d'interiors- poden contribuir a fer possibles formes de vincular-nos, de col·laborar, d'habitar espais comuns i de posar en marxa pràctiques comunes més enllà de la regulació estatal, les lògiques mercantils o els límits actuals de les nostres societats del treball.

Mòdul 4 - Debats i discursos contemporanis sobre la sexualitat

Com pensar la sexualitat, el desig, l'amor o l'erotisme a les nostres societats contemporànies? Caminem cap a una progressiva mercantilització del cos i els afectes? Suposa la cosificació i sexualització dels cossos una pèrdua del nostre estatut de subjectes?

Aquest mòdul pretén introduir els debats contemporanis que els feminismes han mantingut i continuen mantenint a l'hora de pensar el sexe i la relació sexual, amb l'objectiu de dotar l'estudiantat d'eines crítiques amb què pensar la sexualitat al nostre present i els debats que s'obren en el terreny del consentiment, la pornografia, el treball sexual, els límits de la violència, les concepcions sobre l'amor o els efectes que té la tecnologia i les eines online sobre les nostres formes de relacionar-nos.

En aquesta assignatura s'analitzarà críticament la distinció subjecte/objecte a través de representacions a l'àmbit de la fotografia, la direcció d'art, la publicitat o la producció audiovisual i convidarà l'estudiantat a explorar de forma creativa i reflexiva tant els límits ètics com les potències subversives de la representació dels cossos, l'erotisme i la representació de la violència.

Mòdul 5 – Reimaginar futurs: ecologismes i altres pràctiques en temps de crisi

La crisi climàtica i l'esgotament dels recursos naturals ens situa davant d'escenaris on pensar allò social, les desigualtats de gènere i les relacions d'allò humà amb la naturalesa o les màquines esdevé encara més necessari i urgent.

En aquest darrer mòdul es reprendran problemàtiques socials i preguntes formulades al llarg del curs per plantejar, sobretot, la qüestió dels futurs possibles.

La lògica capitalista de l'expansió econòmica accelerada i del consum il·limitat i la lògica bèl·lica del colonialisme extractivista ens enfronten amb urgència a la pregunta antropològica sobre quines possibles formes de vida futures serem capaces de posar en marxa a temps. Com imaginar pràctiques culturals dins aquest horitzó i com ampliar la capacitat d'imaginar un futur sostenible i ecològic des de l'art i el disseny?

En aquest mòdul es convidarà l'estudiantat a explorar formes de disseny ecològic, així com pràctiques i formes d'art i cultura que obrin imaginaris de futur en el context de la crisi climàtica i els canvis econòmics i socials necessaris que els límits del planeta impliquen.

Mòdul 6 –Treball final de Màster

El Treball Final de Màster tindrà per objectiu comprovar que els continguts teòrics i les eines d’anàlisi i reflexió poden ser materialitzats per l’estudiantat en les seves pròpies produccions culturals.

L’estudiantat acordarà amb el professorat els termes del TFM a partir d’una proposta pròpia de treball creatiu que estigui travessat per algunes de les temàtiques i qüestions actuals del pensament crític contemporani plantejades al Màster.

Sortides Professionals

 • Comissariat i curadoria d’exposicions
 • Crítica cultural i anàlisi de la cultura contemporània
 • Periodisme cultural
 • Artista contemporani
 • Disseny crític
 • Comunicació
 • Ensenyament

Cost

Cost total del curs: 8.730 €

El cost total inclou un import de 150 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic:amb un descompte del 3% sobre el cost total del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 150 € de les taxes universitàries
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
  • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 150 € corresponents a les taxes universitàries
  • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes
  • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Professorat

Clara Serra, Coordinadora de Màster
Emilio Santiago Muiño, Doctor en Antropologia social

Emilio Santiago Muiño

Doctor en Antropologia social

Julio Martínez-Cava, Doctor en Sociologia

Julio Martínez-Cava

Doctor en Sociologia

Miquel Missé, Sociòleg, expert en gènere, sexualitat i polítiques LGTBI

Miquel Missé

Sociòleg, expert en gènere, sexualitat i polítiques LGTBI

Santiago Alba, Assagista i escriptor

Santiago Alba

Assagista i escriptor

Tatiana Llaguno, Doctora i investigadora especialitzada en filosofia social i política

Tatiana Llaguno

Doctora i investigadora especialitzada en filosofia social i política

Alicia Valdés, Politòloga especialitzada en filosofia política i psicoanàlisi

Alicia Valdés

Politòloga especialitzada en filosofia política i psicoanàlisi

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster en Pensament Crític Contemporani.