Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en Infografia i Visualització de Dades

Aprèn a convertir grans quantitats d'informació útil en narratives creatives per a diferents suports i mitjans que transmeten conceptes complexos de manera ràpida i directa.

 • Edició: 4a
 • Període lectiu: Del 6 d'octubre de 2020 a juny 2021. Presentació TFM: juny de 2021
 • Horari: De dilluns a dijous de 19:00 a 22:00.
 • Modalitat: Online
 • Idioma: Espanyol
 • Preu: 8.040 €
 • Titulació: Títol de Màster en Infografia i Visualització de Dades atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

Les dades han esdevingut una part fonamental de la nostra societat i, no obstant això, són difícils d'entendre llevat que sapiguem què extreure'n. En aquest màster, l'estudiant aprendrà a organitzar-les, a analitzar-les i visualitzar-les per treure conclusions i facilitar la presa de decisions.

El Màster en Infografia i Visualització de Dades és un programa transversal enfocat a la recerca, la interpretació i la representació gràfica de la informació, que proporciona als estudiants procedents de diferents àrees de coneixement (ciència, història, disseny, periodisme, enginyeria, belles arts, etc.) la capacitat necessària per sintetitzar i estructurar informació per transformar-la en contingut visual que una gran audiència pugui entendre.  

Els vincles del màster amb professionals, mitjans i empreses líders en el sector com Jaume Serra, Ferdio, Domestic Data streamers, El Periódico, La Vanguardia, Bestiari, OneTandem, Playground, T-Systems i Visual.ly, brinden a l'alumne l'oportunitat d’emprar les eines i els mètodes de treball utilitzats en la pràctica professional.

Estructurat en set mòduls, els dos primers proporcionen a l'estudiant els coneixements necessaris per abordar qualsevol projecte de visualització de la informació amb un sentit crític, precisió i claredat gràfica. En els mòduls següents, que mostren les particularitats de cada mitjà, els alumnes desenvoluparan projectes amb briefings reals, guiats per professionals en actiu. En finalitzar el màster, l'estudiant serà capaç d'afrontar projectes de visualització de la informació per a qualsevol suport, mitjà i plataforma. A més, hi haurà masterclass puntuals amb experts i activitats fora de l'aula que completaran la formació. 

El Màster en Infografia i Visualització de Dades va dirigit a dissenyadors gràfics; dissenyadors digitals; dissenyadors UX; periodistes; científics de diferents àmbits; experts en marketing, publicitat i negocis; biòlegs amb inquietuds divulgatives; copywritters i redactors de contingut; investigadors en ciències socials; cartògrafs i especialistes en geografia, enginyers informàtics i programadors. 

Pla d'estudis

Mòdul 1 - Història i referents. 

Mòdul 2 - Fonaments de la infografia i visualització de dades 

Mòdul 3 - Infografia periodística. Mitjans impresos i digitals. 

Mòdul 4 - Infografia creativa per a marques i motion graphics a les xarxes socials 

Mòdul 5 - Presentacions visuals. De les dades a l'storytelling 

Mòdul 6 - Visualització interactiva de dades 

Mòdul 7 - Instal·lacions. Les dades com a experiències 

Programa

Mòdul 1 - Història i referents

Anàlisi dels antecedents que van establir les bases d'aquesta disciplina: la cartografia, l’estadística i l'esquemàtica. Recorregut històric de la visualització de la informació des dels seus orígens fins a l'actualitat. L'estudi de la història de la infografia i la visualització de dades ofereix el background necessari per entendre els referents i la rellevància que aquesta disciplina ha tingut al llarg dels segles. 

 • L'origen dels mapes i sistemes de projecció cartogràfica. 
 • Les coordenades cartesianes de René Descartes. 
 • L'origen dels gràfics estadístics: William Playfair. 
 • Un llenguatge universal de comunicació: els pictogrames d’Otl Aicher. 
 • Les infografies i les visualitzacions de dades més influents de la història, des de la marxa napoleònica de Charles Minard fins al mapa del metro de Londres de Harry Beck.

 

Mòdul 2 - Fonaments de la infografia i visualització de dades 

Aquest mòdul recull els coneixements teòrics fonamentals per a la comprensió en profunditat d'aquesta disciplina. En paral·lel, els tallers tècnics permeten explorar i experimentar amb eines i software començant pel processament de dades fins a la creació d'infografies vectorials. En acabar el mòdul, l'estudiant haurà adquirit una àmplia gamma d'habilitats digitals i analògiques, recolzades per un marc teòric i crític que et permetran afrontar qualsevol projecte d'infografia i visualització de dades. 

 • Teoria de la percepció visual i cognició. 
 • Arquitectura de la informació. Tècniques per organitzar grans quantitats d'informació desestructurada.
 • Mostra, comparar, classificar i correlacionar dades. 
 • Exploració i anàlisi de dades. 
 • De la base de dades a la visualització. 
 • Entendre i identificar bones i males pràctiques. 
 • Fotografia de producte aplicada a la infografia i visualització de dades. 
 • Il·lustració vectorial, icones i síntesi gràfica. 
 • Convencions i codis gràfics. 
 • Tipografia per al disseny d'informació. Llegibilitat, versatilitat, i equilibri. 
 • Recerca. Com i d'on obtenir informació. Referenciar informació. 
 • Masterclass: Dialograma. Creació d'un diagrama a partir d'un intangible. La dialèctica d'un grup d'individus.

 

 

Mòdul 3 - Infografia periodística. Mitjans impresos i digitals

Els mitjans utilitzen infografies i visualitzacions de dades per explicar assumptes d'actualitat amb precisió i veracitat. En aquest mòdul, l’alumne aprofundirà en les diferents tipologies d'infografies i tècniques de visualització per a premsa tant en paper com digitals. El rigor informatiu constituirà un aspecte clau, així com l'accés a fonts d'informació fiables i la seva anàlisi. 

Mitjans impresos 
 • Tipologies de gràfics publicats a la premsa. 
 • Anàlisi dels llibres d'estil de diferents capçaleres. 
 • El rigor informatiu. Fonts, contrast i revisió de la informació. 
 • Redactar els textos d’una infografia. 
 • Temps de producció de la infografia als diaris. 
 • El llibre d'estil i pautes de treball. 
 • Coherència visual en tots els gràfics d'una mateixa publicació. 
 • La il·lustració com a element informatiu. 
 • Ritmes, composició i retícula d'un diari. 
 • Tipografia periodística. Tendències internacionals actuals. 
 • La paleta tipogràfica de la premsa espanyola i dels seus gràfics informatius. 
 • Taller: Inici i acabat d'un gràfic a partir de teletips en temps real. 
 • Masterclass: Emotivitat a la infografia periodística. 
 • Masterclass: Il·lustració per a la infografia. Diagrames il·lustrats hiperrealistes.
Mitjans digitals 
 • La transformació digital dels mitjans impresos. 
 • Anàlisi d'infografies i visualitzacions interactives en mitjans digitals. 
 • El consum de continguts a Internet. 
 • Usabilitat i experiència d'usuari. 
 • Estructura i navegació. 
 • Disseny d'interfície en infografies i visualitzacions. 
 • Patrons de disseny interactiu. 
 • Tipografia per a pantalles. Hinting i antialiasingWebfonts
 • Disseny responsive i layout flexible. 
 • Adaptació de continguts del paper al mitjà digital. Píxels, mida i resolució. 
 • Animació interactiva en HTML.

 

Mòdul 4 - Infografia creativa per a marques i motion graphics a les xarxes socials 

El marketing de continguts és una peça essencial de comunicació entre les marques i les seves audiències. S’escapa del marketing tradicional, es basa a crear i distribuir contingut rellevant per a potencials clients amb l'objectiu d'establir un vincle durador. 

En aquest mòdul, l’alumne aprendrà a crear infografies i visualitzacions de dades estàtiques i animades amb continguts interessants i atractius per als usuaris. L’alumne entendrà com funcionen els motors de cerca i les particularitats de cada xarxa social per distribuir el teu projecte de forma viral. 

Infografies i visualitzacions creatives per a marques 
 • Marketing de continguts. Outbound marketing vs. inbound marketing
 • Hàbits de l'usuari a Internet i xarxes socials. 
 • Anàlisi de la marca i la seva audiència. Missatge, consistència, emoció i públic. 
 • Tipus d'infografies i visualitzacions que funcionen a Internet. 
 • La il·lustració vectorial com a eina essencial per a visualitzar informació. 
 • Microcontingut. Estratègies de publicació de contingut a les xarxes socials. 
 • Anàlisi del fenomen viral. Per què algunes infografies són vistes per milions de persones i altres no. 
 • Recursos pràctics per viralitzar una infografia o visualització a Internet. 
 • Masterclass: Posicionament SEO/SEM/ASO i promoció d'infografies i visualitzacions. Casos d'estudi: Dear Data, Tesla i Vans. 
 • Masterclass: Models de negoci a la infografia i visualització de dades per a marques. 
Motion graphics per a xarxes socials 
 • El vídeo com a format estrella a les xarxes socials. 
 • Fonaments bàsics de l'animació. 
 • Planificació d'una infografia o visualització animada. 
 • Storyboard, esquemes i estructura narrativa. 
 • Tècniques d'animació en línia de temps. 
 • De la infografia o visualització estàtica al contingut animat en 2D. 
 • Metodologies per treballar de forma ràpida i eficient. 
 • Adequació d'un motion graphic per a les diferents xarxes socials. 
 • Formats de vídeo: MP4 vs. GIF.

 

Mòdul 5 - Presentacions visuals. De les dades a l'storytelling 

Les empreses s'exposen a un alt risc a l'hora de presentar idees, dades, productes i serveis davant de noves audiències i potencials inversors. En aquestes presentacions, no n'hi ha prou amb mostrar les diapositives i llegir els textos que les acompanyen. En aquest mòdul aprendràs a sintetitzar i a ordenar la informació i les dades amb l'objectiu de crear una presentació memorable, convincent i persuasiva. 

 • La presentació. Classes. Dificultats, desafiaments i solucions. 
 • Per què avorreixen les presentacions? 
 • Adequar al receptor: contingut i audiència. 
 • Presentar amb storytelling. La història al voltant de l'empresa. 
 • Estructura i continguts de la presentació. Ritme i consistència. 
 • Evitar l'excés d'informació. 
 • Ús correcte de la visualització de dades en presentacions. 
 • Jerarquies i grandària tipogràfica. 
 • Contrast de colors segons el projector i la llum de la sala. 

 

Mòdul 6 - Visualització interactiva de dades 

Empreses de diferents àmbits, de la banca fins al sector salut, passant per organitzacions polítiques i governamentals es beneficien de la claredat i la precisió que obtenen de la visualització de dades per extreure conclusions i prendre decisions estratègiques. En finalitzar aquest mòdul, l'estudiant serà capaç d'analitzar, sintetitzar i ordenar qualsevol dataset amb milers de dades per a transformar-les en una visualització interactiva. 

 • El procés de visualització de dades. 
 • Diferències entre visualitzacions interactives i exploratives. 
 • Definició d'objectius i regles bàsiques. 
 • Recollida i anàlisi de dades. 
 • Principis estadístics per a la visualització de dades. 
 • Codificació visual en funció de les dades disponibles. 
 • Scraping, neteja i processament de dades. 
 • Representació gràfica de dades. 
 • Creació de dashboards i storytelling de dades. 
 •  Representació visual de les dades. Funció i estètica. 
 • Interactivitat: profunditat, exploració i detalls. 
 • Masterclass: Visualització de dades i de dashboards en el sector empresarial. 
 • Masterclass: Dades i veritats (a tothom li agrada parlar de 'la meva').

 

Mòdul 7 - Instal·lacions. Les dades com a experiències 

La visualització de dades és una eina que s'utilitza també com a matèria primera en àmbits més artístics i experimentals. En aquest mòdul, l’alumne treballarà per dur les dades més enllà de representacions visuals i convertir-les en una instal·lació amb la qual l'usuari connectar. 

 • Les dades com a experiències. 
 • Project management d'un projecte experiencial. 
 • Recerca i desenvolupament conceptual. 
 • Disseny d'experiències de captació de dades. 
 • Sistemes d'interacció amb usuaris. 
 • Valoració del cost del muntatge. 
 • Temps i optimització de recursos. 
 • Comunicació de resultats. 
 • Masterclass: La infografia no pot ser art, però l'art sí que pot ser infografia.

Sortides professionals

 • Diaris impresos i digitals. 
 • Estudis de disseny i comunicació. 
 • Agències de marketing i publicitat. 
 • Startups, pimes i empreses. 
 • Multinacionals de qualsevol sector. 
 • Organitzacions governamentals. 
 • Agències d'estratègia digital. 

Cost

Cost total del curs: 8.040 €

Modalitats de pagament

S’ofereix diferents modalitats de pagament de l'import del curs:

 • Pagament únic: descompte del 3%
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
  • 1r pagament del 40% de l’import del curs que es realitza en formalitzar la matrícula
  • 2n pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de novembre
  • 3r pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de gener

Els ex estudiants de BAU es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos. S'entén per ex estudiant de BAU aquell que, no estant matriculat en el curs acadèmic actual, hagi superat el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o BAU Nit, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

 

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

 

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster en Infografia i Visualització de Dades.