Suports a l'estudi

Anglès

BAU ofereix la prova de diagnòstic lingüístic a tots els estudiants de primer curs de Grau. Aquesta prova permet diagnosticar el nivell de llengua anglesa a l’inici dels estudis. Més endavant, per tal que puguis millorar els teus coneixements d’anglès, BAU t’ofereix cursos i certificats oficials a través de l’Escola d’Idiomes UVic.

Nivell III (B1.2)

FITXA TÈCNICA

Crèdits: 6 ECTS

Període lectiu: d'octubre a juny

Horari Grup A: dilluns i dimecres de 13.00 a 15.00 h

Horari Grupo B: dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30 h

Modalitat: Presencial

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Durada: Anual

Hores: 100 presencials més 50 treball alumne/a (150 hores totals)

Proves de nivell: a partir del 3 d’octubre (cal haver realitzat la matrícula dels cursos)

Inici de curs: setmana 30 d'octubre

Fi de curs: setmana 11 de juny

Preu: 770 € (25% dte. alumnes de Bau i de UVic) (15% dte. exalumnes* de Bau i de UVic)

Requisits d’accés: Per accedir als cursos, l’alumne haurà de superar una prova de nivell o acreditar que té el nivell inferior.

*Exalumnes del Grau i Graduat Superior en Disseny i exalumnes de Màsters (no Postgraus) amb els estudis acabats.

Nivell IV (B2.1)

FITXA TÈCNICA

Crèdits: 6 ECTS

Període lectiu: d'octubre a juny

Horari Grup A: dilluns i dimecres de 13.00 a 15.00 h

Horari Grup B: dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30 h

Modalitat: Presencial

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Durada: Anual

Hores: 100 presencials més 50 treball alumne/a (150 hores totals)

Proves de nivell: a partir del 3 d’octubre (necessari haver realitzat la matrícula dels cursos)

Inici de curs: setmana 30 d'octubre

Fi de curs: setmana 11 de juny

Preu: 770 € (25% dte. alumnes de Bau i de UVic) (15% dte. exalumnes* de Bau i d'UVic)

Requisits d’accés: per accedir als cursos hauràs de fer una prova de nivell o acreditar que tens el nivell inferior.

*Exalumnes del Grau i Graduat Superior en Disseny i exalumnes de Màsters (no Postgraus) amb els estudis acabats.

Nivell V (B2.2)

FITXA TÈCNICA

Crèdits: 6 ECTS

Període lectiu: d'octubre a juny

Horari Grup A: Dimarts i dijous de 13.00 a 15.00 h

Horari Grup B: Dimarts i dijous de 13.30 a 15.30 h

Modalitat: Presencial

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Durada: Anual

Hores: 100 presencials més 50 treball alumne/a (150 hores totals)

Proves de nivell: a partir del 3 d’octubre (necessari haver realitzat la matrícula dels cursos)

Inici de curs: setmana 30 d'octubre

Fi de curs: setmana 28 de maig

Preu: 770 € (25% dte. alumnes de Bau i d'UVic) (15% dte. exalumnes* de Bau i de UVic)

Requisits d’accés: per accedir als cursos hauràs de fer una prova de nivell o acreditar que tens el nivell inferior.

*Exalumnes del Grau i Graduat Superior en Disseny i exalumnes de Màsters (no Postgraus) amb els estudis acabats.

CONVERSA EN ANGLÈS

L'objectiu del curs és que els participants millorin el seu nivell de fluïdesa oral, comprensió i vocabulari en anglès.

Nivell: Avançat (mínim de nivell requerit B2.2)

 

FITXA TÈCNICA

Crèdits: 3 ECTS

Període lectiu: d'octubre a juny

Horari Grup A: divendres de 13.30 a 15.30 h

Modalitat: Presencial

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Durada: Anual

Hores: 46 presencials més 25 treball alumne/a (71 hores totals) 

Proves de nivell: a partir del 3 d’octubre (necessari haver realitzat la matrícula dels cursos)

Inici de curs: setmana 30 d'octubre

Fi de curs: setmana 14 de maig

Preu: 354,20 € (25% dte. alumnes de Bau i de UVic) (15% dte. exalumnes* de Bau i d'UVic)

Requisits d’accés: per accedir als cursos hauràs de fer una prova de nivell o acreditar que tens el nivell inferior.

*Exalumnes del Grau i Graduat Superior en Disseny i exalumnes de Màsters (no Postgraus) amb els estudis acabats.

Sol·licitud d'inscripció

Descarrega aquí la sol·licitud d'inscripció