La investigació

La investigació

El Pla de Recerca i Transferència de Bau, Centre Universitari de Disseny de Barcelona, s'ha definit en el marc del «Pla de Recerca i Transferència de coneixement (2005 - 2010)» de la Uvic, Pla de Recerca que forma part del Pla operatiu de l'Àmbit 2: Recerca i relacions universitat-empresa. Pla estratègic de la Uvic (2005 - 2010).

Bau, Centre Universitari de Disseny pretén consolidar-se com a un centre de referència a escala nacional i internacional, que sigui capaç de respondre a les necessitats de les persones i de les empreses, i que pugui contribuir activament a la transformació social mitjançant el disseny, la comunicació, la creativitat i la innovació.

En termes generals, la institució té les finalitats següents:

  • La participació activa en el progrés i en el desenvolupament de la societat a través de la formació d'investigadors, docents i professions.
  • La promoció de la consciència social i ambiental del dissenyador, vist no solament com a professional, sinó també com a operador social i cultural.
  • El desenvolupament de propostes i projectes de disseny coherents amb aquesta visió.