Infraestructures

A Bau s'amplien i milloren les instal·lacions per fer-les cada dia més modernes, còmodes i funcionals.

El centre, amb una superfície de més de 6.000 m2, disposa de tota mena d'instal·lacions i equipaments tècnics i audiovisuals:

Aules teorico-pràctiques

Aules teorico-pràctiques proveïdes dels equipaments tècnics i audiovisuals necessaris per al desenvolupament de les classes.

Aules d'informàtica

Aules informàtiques amb entorns Mac i PC equipades amb les últimes versions de software relacionat amb el món del disseny i proveïdes dels equipaments tècnics i audiovisuals necessaris per al desenvolupament de les classes.

Tallers

Tallers proveïts dels equipaments tècnics necessaris per al desenvolupament dels treballs de cada itinerari formatiu:

  • Taller de Maquetes
  • Taller de Fabricació Digital
  • Taller de Plató i Laboratori
  • Taller de Confecció i Patronatge
  • Taller de Serigrafia
  • Taller de Tipografia

Espai Polivalent

Espai polivalent amb 300 m2 proveït dels equipaments tècnics i audiovisuals necessaris per al desenvolupament de les classes, conferències, i també on l’estudiant pot experimentar i desenvolupar lliurement la seva creativitat de manera autònoma o tutoritzada.

Biblioteca

La Biblioteca ofereix diferents espais i equipaments per a la consulta i per al treball personal, així com els serveis d’informació bibliogràfica, préstec i Punt d’Informació a l’estudiant.

La Biblioteca també ofereix altres serveis com:

  • Suport i assessorament bibliogràfic
  • Assistència sobre la utilització del Campus Virtual.

L’horari de la Biblioteca és de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 21 h

Cafeteria

Bau disposa d’un Bar/Cafeteria en règim de concessió a una empresa privada que ofereix servei de restauració i cafeteria. A més, disposa de microones per a ús exclusiu dels estudiants, i membres del PDI (Personal Docent i Investigador) i PAS (Personal d’Administració i Serveis) de Bau.

El Cub

El Cub és un espai de venda de material de treball així com de reprografia. També disposa de material audiovisual de lloguer.

L’horari de El Cub és de dilluns a divendres de 8.45  a 13.45 h i de 15.30 h a 20.30 h

...

Accessibilitat

Fermament compromesos també amb l’accessibilitat, tots els espais de Bau estan adaptats per a aquelles persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, i en el cas que sigui necessari, es pot fer ús de l’ascensor.

Medi ambient

El nostre compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat es reforça amb la instal•lació d’un sistema de calefacció connectat a la xarxa urbana de fred i calor de Barcelona, que utilitza fonts d’energia residual per tal de reduir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle.