Bau i el disseny

EL VALOR DEL DISSENY

El disseny es defineix com el procés de configuració mental anterior a la recerca d’una solució en qualsevol àmbit i habitualment utilitzat en el context de la indústria, l’arquitectura, la comunicació, l’enginyeria, la moda i altres disciplines creatives.

Actualment, es considera al disseny com un valor estratègic en la nostra societat per afavorir el benestar de les persones i la competitivitat de les empreses.

El disseny representa una cerca constant de talent creatiu i genera un moviment actiu pel seu valor com a dinamitzador social, cultural i econòmic.

Les empreses necessiten permanentment nous productes, serveis i idees innovadores per a ser més competitives i poder respondre als desitjos i les necessitats d’una societat cada vegada més canviant.

És per aquest motiu que, avui dia, la figura del dissenyador és clau en tots els àmbits socials i empresarials, ja que aporten solucions innovadores per contribuir a la millora del benestar i la transformació social des de la pràctica creativa i el compromis ètic.

 

EL DISSENYADOR DE BAU

Estudiar disseny és aprendre a crear mons, a bolcar la creativitat en la creació de missatges, objectes, espais, relacions o situacions. Implica no sempre acceptar el món que ens envolta tal com és, sinó també voler transformar-lo. Per a això, és important saber analitzar-lo, entendre’l i finalment, canviar-lo.

D'aquesta manera, estudiar disseny implica aprendre a fer recerca mitjançant l’anàlisi, la reflexió, prototips, maquetes, eines, tècniques, etc.

Estudiar disseny comporta experimentació, error i assaig, documentació creativa i pensament crític. Suposa aconseguir treballar en entorns col·lectius envoltats de companyes i companys amb els quals es comparteixen descobriments i preocupacions. Significa involucrar-se amb els altres, compartir idees i explorar nous espais, estètiques i conceptes. Estudiar disseny porta a formular preguntes, identificar oportunitats, a respectar l'entorn i aportar solucions. Empeny a experimentar amb materials, amb idees, amb processos per així explorar les fronteres del  coneixement i proposar formes més sostenibles de viure en comú.

Estudiar disseny és entendre millor el món en què vivim, reflexionar sobre les relacions que establim amb els objectes i amb altres persones, estimular la imaginació per especular sobre futurs possibles i desitjables, qüestionar els límits fins on podem arribar i aprendre de forma col·lectiva a crear els mons futurs.

En definitiva, el Grau en Disseny de Bau té com a objectiu formar dissenyadors ètics i compromesos que aportin respostes i solucions creatives i innovadores per contribuir en el benestar i transformació social atenent valors d’inclusió, diversitat i sostenibilitat.