Internacional

Departament de Relacions Internacionals

Christian Giribets - Coordinador Relacions Internacionals relacions.internacionals@bau.cat

Jordi Álvarez - Relacions Internacionals - Coordinador Erasmus i Intercanvis incoming@bau.cat

Horari d'atenció a l'alumne: De dilluns a divendres de 9.30-14.00h i de 15.30-19.00h

Documentació

BAU, Centre Universitari de Disseny ofereix als estudiants del Grau en Disseny  la possibilitat de sol·licitar una plaça de mobilitat d'estudiants amb finalitat acadèmica en el marc de l'acció ERASMUS (Europa) i dels programes d'intercanvi amb universitats de la resta del món.

El programa ERASMUS permet als estudiants de BAU cursar part dels estudis a una universitat de la Unió Europea amb conveni Erasmus i té dues característiques fonamentals: un ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l'estada a la universitat (si s'acompleixen els requisits establerts al programa) i el posterior reconeixement a BAU/Uvic dels estudis cursats a la universitat de destí (prèvia acceptació del Learning Agreement per part de Direcció Acadèmica de BAU).

El programa d’intercanvi amb universitats fora del programa Erasmus o que no pertanyen a la Comunitat Europea contempla el posterior reconeixement a BAU/Uvic dels estudis cursats a la universitat de destí (prèvia acceptació del Learning Agreement per part de Direcció Acadèmica de BAU) però no gaudeix de cap ajut econòmic, a excepció de les beques AGAUR i d’altres institucions que els alumnes sol·licitin personalment.   
 
Els objectius principals d'un període d'intercanvi són:

  • Aprendre noves metodologies de treball i adquirir noves habilitats.
  • Reforçar l'ús d'altres llengües.
  • Dotar l'expedient i el currículum dels estudiants de més valor en el mercat de treball.
  • Guanyar en maduresa, tolerància, confiança i iniciativa.
  • Descobrir i compartir altres maneres de viure en altres cultures.

 
BAU, Centre Universitari de Disseny, fomenta l’intercanvi i la mobilitat d’estudiants i professors amb l’objectiu de promoure la diversitat de perfils i perspectives que ofereix el coneixement d’altres cultures i metodologies d’aprenentatge del disseny d’altres països, així com per desenvolupar programes conjunts de docència, cooperació i recerca.

El nostre reconegut prestigi internacional com a institució del disseny fa que tinguem convenis de mobilitat (ERASMUS i d’altres) amb reconegudes universitats europees i de la resta del món que s’adeqüen al nostre programa pedagògic.

Escoles i Universitats amb conveni:

Llistat d'Escoles i Universitats amb conveni ERASMUS i amb convenis de col·laboració

Convenis Erasmus

Convenis d'Intercanvi