Postgrau en Il·lustració

Fitxa Tècnica

Edició: 8ª edició.

Titulació: Postgrau/Diploma d'Especialització en Il·lustració atorgat per la UVic-UCC. Els estudiants que superin aquest postgrau i el Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans rebran el títol de Màster en Il·lustració Creativa. Els estudiants sense titulació universitària prèvia rebran un Certificat d'Especialització.

Crèdits: 30 ECTS

Període lectiu: Del 18 d'octubre de 2017 a maig 2018. Presentació TFP: juny de 2018.

Horari: Grup A: dilluns i dimecres de 15:45 h a 18:45 h.Grup B: dilluns i dimecres de 19 h a 22 h.

Modalitat: Presencial.

Idioma: Espanyol.

Preu: 3660 €

Accés: Llicenciats, Graduats, C.F.G.S. d'arts plàstiques i disseny, i de les famílies professionals: disseny d'interiors, disseny gràfic, disseny industrial i arts aplicades a la indumentària. Professionals del sector sense titulació específica que puguin acreditar experiència professional. L'accés al curs vindrà determinat per un procés d'admissió.

Observacions: El book haurà d'incloure dibuixos a mà alçada realitzats amb diferents tècniques pictòriques.

Sol·licitud d'informació

Omple el formulari amb els teus dubtes i comentaris i t’informarem sobre el procés d’inscripció (sol·licitud d’ingrés i documentació a entregar)

Curs: Postgrau en Il·lustració

*Camps obligatoris

Com inscriure'm

Coordinador/a

Berto Martínez

Berto Martínez

Coordinador del Postgrau en Il·lustració. Il·lustrador especialitzat en editorials de moda i tendències.

Il·lustrador especialitzat en editorials de moda i tendències, sempre a la recerca de nous formats i suports per a la il·lustració.

Col·labora habitualment amb marques com Custo BCN, Alfa Romeo, Nike, Clickair, Moët Chandon. En premsa col·labora amb Playboy, GQ, Max Joseph, Cosmopolitan, El País o Elle, entre altres. El seu treball s’ha publicat en llibres diversos.

Presentació

El postgrau aborda i aprofundeix en la il·lustració com un element rellevant en la comunicació visual contemporània. La seva presencia en els mitjans de comunicació es diversifica en diferents àmbits i colonitza nous suports.

La il·lustració és també un valuós mitjà d'expressió artística i un llenguatge universal per a la difusió d'idees amb múltiples aplicacions i funcions: de l'ornamentació a l'opinió i informació així com a la inducció a la lectura.

L'àmbit professional en el qual desenvoluparà l'activitat professional un il·lustrador comprèn diferents àrees de la comunicació: publicitat, premsa, literatura, disseny, aplicació a producte, nous formats audiovisuals.

Durant el postgrau s'aprofundirà en les funcions de la il·lustració i els seus principals àmbits i aplicacions així com en la figura de l’il·lustrador i la funció del seu treball com a proveïdor d'informació, generador de tendències, crític, historiador o testimoni gràfic que deixa constància del que ha succeït  en un determinat moment.

OBJECTIUS GENERALS DE LA FORMACIÓ

La finalitat del postgrau és analitzar els diferents àmbits, usos i aplicacions de la il·lustració que el mercat requereix així com aprofundir, tant en qüestions tècniques com conceptuals, a la recerca d'un llenguatge propi.

Pla d'estudis

El postgrau s'articula en 8 mòduls, que descriuen les diferents categories i funcions de la

il·lustració, i conclou amb un Projecte Final d'Estudis. En els mòduls es desenvoluparan continguts teòrics i pràctics amb la realització d' il·lustracions per als diferents àmbits de la professió.

Els mòduls seran impartits per docents, tots ells professionals amb visibilitat en el panorama de la il·lustració, que proposaran exercicis a partir de la seva experiència en els seus corresponents sectors: narrativa, tendències, nous suports, producte, premsa, còmic, etc.

Es completaran els temaris dels mòduls amb intervencions, conferències i xerrades que es donaran, puntualment i al llarg del curs, il·lustradors en actiu especialitzats en els diferents sectors de la il·lustració.

Mòdul I - Il·lustració en premsa.

Mòdul II - Il·lustració de tendències.

Mòdul III - Il·lustració infantil / juvenil. Narrativa i literatura.

Mòdul IV - Publicitat. Campanya gràfica.

Mòdul V - Il·lustració Científica.

Mòdul VI - Packaging.

Mòdul VII -  Nous Suports i formats.

Mòdul VIII - Mercat laboral.

Programa dels mòduls

Mòdul I – Il·lustració en premsa

La il·lustració ha constituït els continguts gràfics de revista i periòdics, des de la seva aparició al segle XIX fins a la dècada dels 50. S'estudiarà les diferents aplicacions del treball l’il·lustrador en aquest àmbit . S'analitzarà la funció de la il·lustració en premsa i revistes així com les seves principals manifestacions contemporànies.

 •  Il·lustracions en l'àmbit de la premsa diària.
 •  Il·lustracions per a un article en premsa de Tendències.
 •  La tira còmica.
 •  Anàlisi i comprensió d'un text.
 •  Desenvolupament i gestació d'idees gràfiques.
 •  Referents del passat i actuals: visionat d'imatges.

Mòdul II - Ilustració de tendències

La il·lustració pel seu caràcter costumista ha estat el principal mitjà per descriure estils de vida i indumentària des del segle XVIII fins a l'actualitat. Desvinculat dels grans temes de la pintura, el treball de l’il·lustrador observa i recrea com s'actua i viu mitjançant l'anàlisi de les tendències en diversos àmbits quotidians. Les il·lustracions han nodrit els continguts gràfics de les revistes de moda fins a la irrupció de la fotografia, tot i que el fenomen es manté vigent.

 • L'àmbit de la premsa de tendències.
 • Una col·lecció de moda: recreació i descripció.
 • Il·lustracions per a un article en premsa de Tendències.
 • Il·lustració per a aplicació tèxtil.
 • La figura humana: comprensió i representació mitjançant diferents processos tècnics i conceptuals.
 • Breu història de la il·lustració de moda.

Mòdul III - Il·lustració infantil / juvenil. Narrativa i literatura

Al segle XIX, perfeccionant les tècniques de reproducció a Anglaterra, va començar l'auge de la literatura il·lustrada. Escriptors i il·lustradors van treballar junts per cohesionar els seus treballs, i la il·lustració ornamentaria i li donaria una nova dimensió al llibre com a article de consum i mitjà de difusió d'idees. Actualment el llibre il·lustrat és una eina imprescindible, tant didàctica com lúdica, i un dels principals vehicles d'expressió l’il·lustrador.

 • Il·lustracions en l'àmbit de la narrativa adulta i infantil.
 • Processos tècnics i conceptuals en el desenvolupament d'il·lustracions.
 • El llibre il·lustrat: Composició i diagramació. Il·lustracions i portada d'un llibre il·lustrat.
 • La representació psicològica i formal dels personatges d'una obra narrativa: creació de personatge.
 • La novel·la gràfica i la narrativa seqüencial.
 • La narrativa del segle XX: principals il·lustradors.

Mòdul IV - Publicitat. Campanya gràfica

La il·lustració s'ha encarregat des del segle XIX de promocionar productes, ornamentar envasos i recrear la filosofia i univers de marques comercials. Els avenços de les tècniques litogràfiques van impulsar el cartell com un dels grans mitjans d'expressió artística, assentant les bases de la comunicació visual orientades a grans audiències. En l'àmbit de la publicitat, el treball de l’il·lustrador ha generat idealitzacions de la realitat i ha materialitzat l'esperit de productes i marques comercials convertint a la il·lustració en una important forma de persuasió,  així com a vehicle d'expressió i comunicació. La campanya publicitària ha donat una difusió al treball d'artistes sense precedents.

 • Es desenvoluparà una sèrie d'il·lustracions a partir d'un hipotètic briefing per als continguts gràfics d'una campanya.
 • Briefing: Anàlisi i comprensió.
 • Estratègia de comunicació: procés.
 • La campanya: desenvolupament gràfic.
 • Múltiples suports: aplicació.
 • El pressupost.
 • Breu història de les campanyes gràfiques.

MÒDUL V - IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA

S'analitzarà l'aplicació més tècnica de la il·lustració. Els pintors renaixentistes es van interessar per la representació analítica de la naturalesa convertint els estudis anatòmics i botànics en una de les principals manifestacions artístiques. Durant el segle XIX, l'auge científic va demandar infinitat de descripcions exhaustives com a instrument per a la investigació i comprensió en diferents àrees. Avui tant la medicina, biologia o enginyeria necessiten el treball de l’il·lustrador per al desenvolupament tècnic essent els processos infogràfics les principals eines de l’il·lustrador, dotant al dibuix científic d'un major rigor descriptiu i analític.

 • Desenvolupament de capacitat analítica.
 • Eines infogràfiques.
 • Il·lustració sobre tema botànic / zoològic.
 • Eines pictòriques.
 • Introducció a llenguatges hiperrealistes.

Mòdul VI – Packaging

S'estudiarà com a partir de la revolució de les tècniques d'impressió i la producció industrial de mercaderia generarà un nou mercat per a dissenyadors i il·lustradors d'importància capital en el segle XX, convertint l'envàs en un dels principals formats per a la comunicació visual. L'ornamentació de l'envàs revolucionarà la cultura popular convertint el producte en referent cultural i envaint l'imaginari popular d'infinitat d'icones, dotant productes de gran càrrega emotiva i donant a aquests una nova dimensió.

 • La relació producte i imatge.
 • Disseny i il·lustració del digipack d'un CD.
 • Recursos gràfics no figuratius.
 • Introducció al tractament tipogràfic / cal·ligràfic.

Mòdul VII - Nous suports i formats

En els últims anys la comunicació gràfica s'ha caracteritzat per la inquietud en la recerca de nous formats i estratègies, i la il·lustració ha trobat ubicació en infinitat de nous suports. Les noves tècniques reprogràfiques han permès que la il·lustració s'apliqui a molts i diferents materials permetent una extensa difusió de l'obra de l’il·lustrador. Aquest ha diversificat l'aplicació del seu treball sobre infinitat de productes i ha aconseguit obrir un mercat cada vegada més extens .

 • Intervencions puntuals per part d'experts que intervindran i mostraran el seu treball aplicat a les últimes tendències de formats i suports.   

Mòdul VIII - Mercat laboral

L'accés a l'àmbit laboral és complex i necessitem informació i domini, tant de les xarxes socials com de les plataformes que donaran visibilitat al treball de l’il·lustrador.

 • Intervenció de Gemma Cortabitarte, gerent de APIC (Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya).

Professorat

Joan Miquel Bennasar

Joan Miquel Bennasar

Il·lustrador especialitzat en infografia

Il·lustrador especialitzat en infografia. L'any 2005 funda juntament amb altres professionals procedents del còmic i la il·lustració l'estudi alademosca. Desenvolupa la seva activitat fent especial atenció als processos de documentació i realització. El rigor es combina amb l'alta qualitat plàstica de les il·lustracions. El seu treball es centra en el món editorial, agències de publicitat, estudis de disseny i museus. Ha estat guardonat en varies ocasions amb els Premis Junceda de il·lustració.

Sonia Pulido

Sonia Pulido

Il·lustradora

Il·lustradora llicenciada en Belles Arts. Col·labora en publicacions i és il·lustradora de la revista El País Setmanal i encarregada d'il·lustrar els articles setmanals de l'escriptor Enrique Vila Matas. A l'editorial Sins Entido ha publicat novel·les gràfiques i ha guanyat diversos premis d'il·lustració.

Gemma Cortabitarte

Gemma Cortabitarte

Especialista en publicacions digitals i drets d'autor.

Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona.

S'ha especialitzat en l'àrea de publicació digital i drets d'autor.

Imparteix classes de digitalització en el sector de la il·lustració en diferents escoles de disseny de Barcelona.

Mamen Morillas

Mamen Morillas

Il·lustradora especialitzada en narrativa i premsa.

Il·lustradora especialitzada en humor gràfic i producte. El seu treball s'ha obert pas amb força en el món de la il·lustració i l'art gràfic i l’ha posicionada com un dels referents de la il·lustració contemporània a Espanya, en àmbits tan diversos com la moda, l'humor gràfic o la pintura en directe i mural.
Chidy Wayne. Il·lustrador especialitzat en moda i noves tècniques. Dissenyador de moda i autor de diversos llibres sobre tendències i indumentària.

Sito Mújica

Sito Mújica

Formado en Diseño Gráfico, es docente y artista plástico. Realiza proyectos de investigación acerca de la imagen en los medios de comunicación digital.

Formado en Diseño Gráfico, es docente y artista plástico. Realiza proyectos de investigación acerca de la imagen en los medios de comunicación digital.

Jordi Duró

Jordi Duró

Dissenyador gràfic.

Estudia disseny gràfic a l'escola Eina i és becat per la Parsons Schools of Design a Nova York.
Entra d'aprenent en el prestigiós estudi Pentagram a l'equip de Paula Scher. Ha treballat amb Enric Satué i com a freelance. El 2001 s'independitza i s'especialitza en el disseny de marques i comunicació. Cofundador de la revista SCOP. El seu treball ha estat reconegut en publicacions i premis internacionals. Consolidada experiència com docent en identitat corporativa.

Veure més

Coordinació

Berto Martínez. Il·lustrador especialitzat en editorials de Moda i tendències, sempre a la recerca de nous formats i suports per a la il·lustració. Col·labora habitualment amb marques com Custo BCN, Alfa Romeo, Nike, Clickair, Moët Chandon. En premsa col·labora amb Playboy, GQ, Max Joseph, Cosmopolitan, El País o Elle, entre d'altres. El seu treball s’ha publicat en diferents llibres d’il·lustració reconeguts.

Sortides Professionals

Il·lustrador en diferents àmbits:

 • Premsa, narrativa i literatura.
 • Tècnica i científica.
 • Moda i tendències.
 • Packaging i publicitat.

Galeria de projectes