Màster en Publicacions Digitals

El títol de Màster en Publicacions Digitals, de 60 ECTS, s'obté cursant els dos postgraus de 30 ECTS cadascun. Aquests postgraus poden cursar-se en un mateix any acadèmic o en diferents cursos acadèmics. Tots els postgraus que formen part d'un master poden cursar-se de manera independent.

Fitxa Tècnica

Edició: 3ª edició.

Titulació: Postgrau/Diploma d'Especialització en Llibres Digitals atorgat per la UVic-UCC. Els estudiants que superin aquest postgrau i el Postgrau en Edicions Digitals rebran el títol de Màster en Publicacions Digitals. Els estudiants sense titulació universitària prèvia rebran un Certificat d'Especialització.

Crèdits: 30 ECTS

Període lectiu: D'octubre de 2018 a maig 2019. Presentació TFP: juny de 2019.

Horari: Dimarts i dijous de 19 h a 22 h.

Modalitat: Presencial.

Idioma: Espanyol.

Accés: Llicenciats, Graduats, C.F.G.S. en: arts plàstiques, disseny gràfic, disseny editorial, publicitat, il·lustradors i directors d'art. Professionals del sector sense titulació específica que puguin acreditar experiència professional. L'accés al curs vindrà determinat per un procés d'admissió.

CURS DESCATALOGAT

Actualment no impartim aquest curs a Bau però pots veure tots els cursos que oferim aquí:

Presentació

La revolució editorial és constant i el llibre, com el coneixem, ha experimentat un canvi espectacular. Amb l’aparició del llibre digital s’han generat nous models de negoci, de comercialització, de gestió i de distribució de continguts que són diferents que els tradicionals.

El Postgrau en Llibres Digitals permet l’especialització en l’edició i la creació d’un ebook/ePub sense perdre de vista la demanda en el mercat editorial digital i la nova tipologia de llibres electrònics (ebooks): el format en narrativa, la novel·la il·lustrada, el llibre artístic, la creació de continguts per a la docència, els contes il·lustrats, els llibres per al mercat escolar o els contes infantils amb més interactivitat. Ofereix un nou concepte de disseny i de lectura, i aprofita els avantatges de dispositius com ara Kinder, lector de llibres electrònics (e-Reader), telèfons intel·ligents (smartphones) i les tauletes tàctils (tablets).

Aquests nous formats digitals canvien la nostra manera de dissenyar i de distribuir els nostres continguts i potencien, alhora, l’autopublicació. Avui, autor i editor poden ser independents i no estar supeditats als grans distribuïdors, i també poden tenir influència sobre les noves plataformes digitals quan venen ebooks en mercats com ara Google Play Books, Amazon Kindle o Apple iBookstore.

OBJECTIUS GENERALS DE LA FORMACIÓ

Estudiar l’evolució de les editorials i del llibre imprès cap a l’edició digital actual. Conèixer el procés de distribució i de comercialització d’un llibre digital.

Comparar les diferents tipologies de llibre tradicional i analitzar la seva interpretació a format digital.

Estudiar els nous formats de llibre digital i els nous conceptes de lectura i de lector.

Formar el dissenyador editorial tradicional en les noves tecnologies digitals, aprofundir en els aspectes de disseny i de composició del llibre que han de ser reinterpretats quan passen a format digital i s’adapten a l’ePub.

Dissenyar, crear continguts per a diferents dispositius (eReaders, tablets i smartphones) i interpretar adequadament les diferents tipologies de llibres que exigirà el mercat editorial i el nostre públic objectiu (target) final.

Pla d'estudis

Aquest postgrau s’estructura en 11 mòduls i acaba amb el Projecte Final d’Estudis. Al llarg del curs, professionals experts realitzaran ponències sobre temes rellevants que reforçaran el contingut d’alguns dels mòduls.

Mòdul I - Disseny editorial en la indústria del llibre digital- ePub

Mòdul II - La forma del llibre en el context digital

Mòdul III - Tipografia

Mòdul IV - Tipologies d’ebooks

Mòdul V - Maquetació i disseny d’ePubs

Mòdul VI - Realització de llibres amb maquetació fixa (fixed layout)

Mòdul VII - Del concepte al prototip

Mòdul VIII - El llibre enriquit per a IOS / iBooks Author

Mòdul IX - Disseny i planificació del llibre interactiu

Mòdul X - Comercialització i distribució de llibres digitals

Mòdul XI - Projecte Final d’Estudis

Pla dels mòduls

Mòdul I - Disseny editorial en la indústria del llibre digital- ePub

 • Disseny per a ePub.
 • Direcció editorial i artística.
 • Tipologies de llibres i lectors a l’editorial tradicional.
 • Adaptació de les tipologies de llibres als nous formats ebook.
 • Nous formats, noves experiències lectores i nous tipus de públic lector. 

Mòdul II - La forma del llibre en el context digital

Disseny de llibres digitals de diferents tipologies.

 • La narrativa i la personalitat necessàries en un projecte. Nomenclatura, aspectes tipogràfics que defineixen la jerarquia del projecte, definició del quadern d’estil que guiarà el disseny i la producció de l’ebook.
 • Disseny gràfic dinàmic i maquetació.
 • Nous plantejaments gràfics, nous reptes, nous brífings.
 • Adaptació de l’estudi del disseny i noves figures del procés de producció.
 • Línia gràfica i fulls d’estil.

 

Mòdul III - Tipografia

Valorar la tipografia tradicional i la seva aplicació al format d’edició digital.

 • Treballar amb text (línia, paràgrafs, columnes, pàgina).
 • Tipus de llibres.
 • Tipografia a la pantalla (ePub).
 • Aspectes comuns i diferenciadors que cal tenir en compte pel que fa al paper.
 • Llegibilitat i jerarquia.
 • Diagramació i formats.
 • Ús de la reixeta.
 • Elecció i combinació de tipografies.
 • Preguntes prèvies a l’elecció d’una tipografia.

 

Mòdul IV - Tipologies d’ebooks

El sector editorial està apostant per una edició digital de qualitat que, a mesura que avança el temps, es va fent més gran i exigeix cada cop més requeriments de qualitat i coherència cada. A poc a poc, el dissenyador torna a tenir la responsabilitat de transmetre gràficament el contingut del llibre, però aquesta vegada amb suports diferents, que canvien i amb característiques tècniques molt diferents les unes de les altres.

 • Anàlisi formal del disseny i edició de les diferents tipologies de llibre digital.
 • Novel·la.
 • Llibre il·lustrat.
 • Llibre infantil.
 • Introducció a l’entorn.
 • Conceptes bàsics.
 • Aspectes tècnics i dispositius de lectura.
 • Composició de llibres electrònics.
 • Estructura general.
 • Composició semàntica.
 • Etiquetatge XML.
 • Composició HTML.
 • Maquetació CSS.
 • Eines.

 

Mòdul V - Maquetació i disseny de ePubs

 

 • Aspectes tècnics i dispositius de lectura.
 • Composició de llibres electrònics.
 • Eines avançades en inDesign.
 • Eficiència en el maneig d’eines.
 • Dreceres, scripts, GREP.
 • Caràcters específics de l’edició editorial.
 • El flux del contingut.
 • Assignació personalitzada d’etiquetes.
 • Incorporació de fulls d’estil externs.
 • Retoc de l’ePub amb Sigil i Calibre.
 • Flux de treball eficient.

 

Mòdul VI - Realització de llibres amb maquetació fixa (fixed layout)

Producció Digital.

 

 • La maquetació fixa com a concepte gràfic.
 • Aspectes tècnics i dispositius de lectura compatibles.
 • Composició de llibres electrònics amb maquetació fixa.
 • HTML per a llibres de maquetació fixa.
 • CSS per a llibres de maquetació fixa.
 • Eines de Treball.

 

Mòdul VII - Del concepte al prototip

 

 • Contingut textual o gràfic. Identificar què i com expressarem cada part de la nostra història.
 • Diagrama de fluxos. Crear camins narratius, el llançament del llibre.
 • Simbologia dels diagrames de fluxos.
 • Traduir els fluxos de treball a la resta de l’equip: escriptors i editors.
 • Crear un guió tècnic i literari.
 • Crear un prototip.

 

Mòdul VIII - El llibre enriquit per a IOS / iBooks Author

Tecnologia aplicada al llibre enriquit de caràcter infantil i docent.

 

 • Estructura d’un llibre en IBA.
 • El llibre promocional, el llibre didàctic, llibre il·lustrat interactiu.
 • Interface del programa, eines.
 • Incorporació d’elements multimèdia (àudio, so).
 • Creació i incorporació d’elements en 3D.
 • Interactivitats didàctiques amb Keynote.
 • Incorporació d’animacions amb Adobe Edge.
 • Creació de ginys (widgets) personalitzats.
 • Autoedició a l’App Store.

 

Mòdul IX - Disseny i planificació del llibre interactiu

Potenciar l’habilitat en el disseny, l’enginy i les funcionalitats interactives que ofereix el programari.

Aprendre la seva nomenclatura i els aspectes tipogràfics que defineixen la jerarquia del projecte. Crear una maqueta (mockup) prèvia al muntatge que detalli les diferents parts que el configuren.

 

 • Disseny i direcció artística.
 • Definició del quadern d’estil que guiarà el disseny i la producció.
 • Anàlisi de narrativa d’usuari i interacció.
 • Planificació de la producció.

 

Mòdul X - Comercialització i distribució de llibres digitals

El mòdul oferirà a l’estudiant un panorama dels actuals agents (botigues, distribuïdores i plataformes diverses), que operen en la comercialització del llibre digital i s’exposaran els mecanismes interns d’aquest nou circuit.

 

 • Panorama general: on es comercialitzen els llibres digitals i de quina manera; quines són les principals plataformes, la seva política, operativa, implantació i popularitat a Espanya.
 • Negociació i contractació amb plataformes: la cadena del llibre digital versus el llibre en paper, diferents models de distribució i de facturació. Territoris i percentatges. Libranda, Amazon i Google.
 • Ebook: Decisions estratègiques de l’editorial. Negociació de drets, disseny editorial, càlcul del preu de venda.
 • La venda del llibre: metadades i procés de pujada. Relació comercial amb les botigues i amb els lectors. Visió de la llibreria. Campanyes i procés de cobrament.
 • Anàlisi i reptes: la política d’Amazon, querelles actuals. Lluita contra la pirateria. Política de preu. Preu com a única eina de promoció. La soledat del llibreter o les metadades. El poder de moure el fons, els famosos algoritmes o la cursa de les dades.

 

Mòdul XI - Projecte Final d’Estudis

El Projecte Final consisteix en la realització i la producció de tres llibres digitals de tipologies diferents.

 • Sota el paraigua del format de narrativa il·lustrada, l’estudiant desenvoluparà un projecte de llibre novel·la / il·lustrat, sigui de producció pròpia o prenent com a referència el treball d’un altre autor. El format de llibre d’art permetrà a l’estudiant explorar aspectes de narrativa, inserir diferents mitjans (medias), definir una adreça d’art més experimental i reptar-se a si mateix i al format ePub per explorar al màxim les seves possibilitats creatives.
 • Realitzar un segon llibre de tipus enriquit potenciant el disseny interactiu en moviment.
 • Realització d’un projecte per a un altre tipus de mercat i públic objectiu (target); contes il·lustrats, llibres per a l’editorial escolar o contes infantils amb més presència interactiva.

Professorat

Rosa Llop

Rosa Llop

Dissenyadora gràfica, especialitzada en Edicions Digitals i TICs aplicades al disseny.

Dissenyadora  gràfica experimentada, ha treballat per clients del sector cultural.

Comissària de l'exposició “Petits editors, grans llibres”.
Realiza activitat docent des de 1999, en diferents centres de disseny  i actualment, co-dirigeix un Máster i  un Postgrau en universitats de Barcelona.
En els últims anys, s'ha especialitzat en Edicions Digitals i en les oportunitats de les TIC aplicades al disseny.

David Moreno

David Moreno

Docent d'Adobe Digital Publishing Suite i Dissenyador d'Apps.

Docent d'Adobe Digital Publishing Suite pel Gremi d'Arts Gràfiques de Catalunya. Docent del Seminari de creació d'Apps Interactives per la Universitat de Barcelona. Docent del Certificat de Professionalitat de Productes Gràfics en el Centre d'Innovació i Formació Ocupacional de l’Hospitalet.

Didac Catalán

Didac Catalán

Director d'art. Creatiu

Professional multidisciplinar especializat en disseny i usabilitat tant per Apps com per publicacions digitals.

Guillem Casino

Guillem Casino

Coordinador del Máster en Publicaciones Digitales. Coordinador del Máster en Infografía y visualización de datos de BAU.

Guillem Casino. Profesional y especialista en Software gráfico y producción gráfica desde 1990. Colegiado desde el año 2.000 del Col.legi de dissenyadors gràfics de Catalunya. 18 años de experiencia docente en escuelas universitarias de diseño. 

Francisco Javier Gómez Laínez

Francisco Javier Gómez Laínez

Especialista en Edició Digital.

Professor especialitzat en Edició Digital.

Certificat Adobe, amb menció especial d'Expert. Àmplia experiència docent. Ha publicat llibres sobre Edició Digital, específics de software Adobe.

Jaume Balmes

Jaume Balmes

Tipògraf i grafista, especialitzat en Disseny Editorial. https://www.balmes.io/

És el director de El Taller Editorial, una empresa de serveis editorials fundada en 2010 amb l'esperit de recuperar els oficis del llibre també per l'edició digital. És tipògraf i grafista (professions actualment, mal anomenades maquetador i dissenyador gràfic) especialitzat en disseny editorial i ha treballat per editorials com Gustavo Gili, Pingüino Random House, Index Book, RBA, Marcial Pons i Trama, entre otras.

https://www.balmes.io/

Veure més

Coordinació

Guillem Casino. Especialista en programari, producció gràfica, imatge digital i infografia. Dotze anys com a docent en diverses escoles de disseny de Barcelona i vint anys com a professional en l'empresa privada. Coordinador de formació en centre distribuïdor d'Apple. Col·legiat des de l'any 2000 al Col·legi de Dissenyadors Gràfics de Catalunya. Coordinador del Màster en Publicacions Digitals i professor a Bau, Centre Universitari de Disseny. 

Sortides professionals

 • Direcció d’art i producció en editorials.
 • Direcció d’art en estudis de disseny gràfic especialitzats en el disseny de llibres digitals o publicacions digitals en general.
 • Editor de llibres infantils i de material didàctic per a la docència.
 • Dissenyador gràfic freelance.
 • Edicions pròpies, dissenyador gràfic com a autor.
 • Dissenyador / Editor del departament de publicacions de grans empreses.

Galeria de projectes