Màster en Infografia i Visualització de Dades

Fitxa Tècnica

Edició: 2a Edició.

Titulació: Màster en Infografia i Visualització de Dades atorgat per la Universitat de Vic-UCC. Els alumnes sense titulació universitària prèvia rebran un Certificat d'Especialització.

Crèdits: 60 ECTS

Període lectiu: Del 16 d'octubre de 2017 a maig 2018. Presentació TFM: juny de 2018.

Horari: De dilluns a dijous de 19 h a 22 h.

Modalitat: Presencial.

Idioma: Espanyol.

Accés: Llicenciats, Graduats, C.F.G.S. en: arts plàstiques, disseny gràfic, disseny editorial, periodisme, màrqueting i publicitat, il·lustradors i directors d'art. Professionals del sector sense titulació específica que puguin acreditar experiència professional. L'accés al curs vindrà determinat per un procés d'admissió.

Inscripció no disponible

El termini d'inscripció per a aquest curs ha finalitzat.

Veure tots els màsters

Sol·licitud d'informació

Omple el formulari amb els teus dubtes i comentaris i t’informarem sobre el procés d’inscripció (sol·licitud d’ingrés i documentació a entregar)

Curs: Màster en Infografia i Visualització de Dades

*Camps obligatoris

Coordinador/a

Guillem Casino

Guillem Casino

Coordinador del Màster en Publicacions Digitals de BAU. Especialista en software i producció gràfica.

Coordinador del Màster en Publicacions Digitals de Bau. Especialista en software i producció gràfica.Dotze anys com a  docent en diverses escoles de disseny de Barcelona i vint anys com a professional en l'empresa privada. Especialista en imatge digital i infografia. Coordinador de formació en un centre distribuïdor d'Apple.

Gemma Busquets

Gemma Busquets

Dissenyadora gràfica independent i directora d'art. Especialitzada en infografia per a Internet, publicacions digitals i experiència d’usuari. 

Dissenyadora gràfica independent i directora d'art. Especialitzada en infografia per a Internet, publicacions digitals i experiència d’usuari. 

Presentació

La nostra societat viu en una època en què hi ha un gran volum d’informació que, tot sovint, costa d’assimilat. Atesa aquesta conjuntura, calen nous perfils de professionals que organitzin aquesta informació de manera coherent, sintètica i comprensible per als diferents públics i els canals als quals va dirigida.

La infografia i la visualització de dades són unes eines imprescindibles per representar la informació, les dades i el mateix coneixement; transformen la informació en imatges sintètiques i fàcils d’entendre per fer arribar el missatge de manera ràpida, visual i entenedora a l’usuari.

Amb l’arribada d’Internet i la gran quantitat de dades emmagatzemades al núvol (dades massives o big data), la gestió i la visualització de la informació es converteixen en peces essencials del màrqueting de continguts per posicionar empreses i marques. Les infografies tenen un elevat potencial viral i permeten el llançament d’un missatge a una gran quantitat de persones en poc temps.

Avui, el dissenyador infògraf és un element necessari en tots els mitjans (diaris, revistes, mitjans digitals, webs, blocs) independentment del suport (paper, televisió, ordinadors, iPads, telèfons intel·ligents i instal·lacions).

Al dissenyador li cal una especialització concreta per professionalitzar-se com a infògraf. Només dominant els elements del disseny d’informació i entenent les particularitats de cada mitjà podrem realitzar infografies i visualitzacions de dades que transmetin el missatge de manera efectiva, un fet que crea coneixement i ofereix experiències que resideixen a la memòria de l’usuari.

OBJECTIUS

 • Oferir una visió global de la infografia i conèixer la seva evolució al llarg de la història.
 • Comprendre el context actual, l’impacte del Big Data i la mercantilització de dades en la societat.
 • Analitzar els fonaments de la infografia i la visualització de dades. Entendre el procés de creació del disseny d’informació.
 • Treballar amb grans quantitats d’informació aplicant tècniques d’anàlisi i organització de dades.
 • Estudiar les peculiaritats de la tipografia i l’edició de textos en la infografia paper i en pantalla.
 • Conèixer i adaptar la il·lustració a les tècniques infogràfiques.
 • Aplicar la infografia i la visualització de dades a diferents mitjans i dispositius.
 • Analitzar tendències a Internet per realitzar infografies altament virals.
 • Organitzar i presentar la informació en format audiovisual.
 • Experimentar amb els conceptes apresos durant el curs.
 • Realitzar una instal·lació a partir d’una visualització de dades.

Veure els projectes realitzats al Màster: www.masterinfografia.com

Pla d'estudis

Mòdul I - Introducció, història i context

Mòdul II - Fonaments d’infografia i visualització de dades

Mòdul III - Infografia periodística

Mòdul IV - Visualització de dades

Mòdul V - Infografia per a Internet i xarxes socials

Mòdul VI - Presentació seqüencial de la informació adreçada al públic objectiu

Mòdul VII - Infografia animada: vídeo i gràfics animats (motion graphics)

Mòdul VIII - Transformar dades en experiències

Programa dels mòduls

Mòdul I - Introducció, història i context

Introducció als conceptes bàsics relacionats amb la infografia i la visualització de dades. Referents històrics, context actual, impacte social. Present i futur de la informació.

En aquest mòdul s’aprendrà a expressar i comunicar utilitzant la terminologia adequada relacionada amb la matèria. Marc històric-teòric.

 • Terminologia. Què vol dir infografia, visualització de dades, disseny d’informació.
 • Al nostre cervell li agrada la infografia. Per què la infografia s’ha convertit en una eina tan poderosa per explicar històries?
 • Tipus d’infografia.
 • Història de la infografia. Orígens dels mapes, il·lustració científica, estadística, infografia premsa.
 • Context actual, l’impacte del Big Data en la societat i sobredosi d’informació.
 • Mitjans i suports als quals apliquem la infografia (diaris, revistes, instruccions, presentacions, vídeos, televisió, exposicions).
 • La mercantilització de les dades. La informació és poder.

Mòdul II - Fonaments d’infografia i visualització de dades

En aquest mòdul es donaran les eines necessàries per desenvolupar metodologies de treball aplicables a projectes d’infografia i visualització de dades per entendre i aplicar conceptes com a percepció, cognició, codis gràfics i convencions. Es practicarà amb les eines bàsiques per crear infografies per tal de desenvolupar criteris necessaris per identificar bones i males pràctiques.

 • Processos de creació d’infografies.
 • Representació gràfica de la informació. Mapes, esquemes, diagrames, foto, il·lustració, pictogrames.
 • Convencions i codis gràfics.
 • Entendre i identificar bones i males pràctiques.
 • Trobar la informació. Internet, llibres, bases de dades, entrevistes a experts.
 • Anàlisi de dades. Tendències, comparacions, valors aberrants (outliers), patrons.
 • Extreure la història i marcar objectius concrets.
 • Organitzar i estructurar la informació. Mapes mentals i esquemes organitzacionals.
 • Percepció visual i cognició, codificació.
 • Tipologies d’elements gràfics per visualitzar informació.
 • Il·lustració vectorial, icones i síntesi gràfica.
 • Fotografia aplicada a la infografia.
 • La jerarquia de la informació.
 • Significat i codificació dels colors.
 • Eines digitals per a tractament de la infografia (Photoshop, Illustrator, InDesign).
 • Conèixer les possibilitats de cada mitjà i triar el més adequat.

Mòdul III - Infografia periodística

En aquest mòdul l’estudiant s’introduirà en el món de la infografia periodística (història, usos i pràctica) i aprofundirà els conceptes relacionats amb la infografia per tal de realitzar-ne una per a la premsa mitjançant l’aplicació de les metodologies estudiades fins al moment.

 • Organització i jerarquia. Wireframes i esquemes.
 • Seqüència i flux d’informació.
 • Composició i compaginació (layout).
 • Llegibilitat.
 • Pes visual, mida i escala.
 • Il·lustració figurativa.
 • Edició digital de la imatge.
 • Tipus de lletra per a la infografia en la premsa.
 • Text en premsa. Títol, subtítol, introducció, cos del text, postil·les, destacat, foli.

Mòdul IV - Visualització de dades

En aquest mòdul s’aprofundirà en les representacions visuals de dades amb gran quantitat d’informació. Veurem per què es fan servir els diversos gràfics en visualitzacions estàtiques i interactives, entendrem els conceptes relacionats amb la visualització de dades i copsarem els límits entre infografia i visualització de dades. Alhora, realitzarem una peça de visualització de dades amb gran quantitat d’informació.

 • Introducció a la visualització de dades.
 • Visualització estàtica i visualització interactiva.
 • Tipologies de gràfics per a la visualització de dades i perquè s’utilitzen. Línies de temps, comparacions per àrees, gràfics polars, etc.
 • Trobar patrons en les dades.
 • Extreure dades per poder entendre-les: scrapping.
 • Analitzar les dades trobades. Entendre la complexitat i el potencial de les dades.
 • Forma i funció. Representació visual de les dades de manera efectiva i visualment atractiva.
 • Afegir interactivitat: profunditat, exploració i detalls.
 • Eines per a la visualització de dades (Tableau).

Mòdul V - Infografia per a Internet i xarxes socials

S’aprofundirà en entorns digitals i en el flux d’informació a Internet. Veurem les singularitats de la infografia aplicada a marques, a mitjans digitals i al màrqueting de continguts. Entendrem com funcionen els motors de recerca i veurem el procés per crear i distribuir infografies de forma viral en xarxes socials.

 • Context actual. Com consumim la informació. Hàbits de l’usuari.
 • La manera en què els mitjans digitals funcionen, publiquen i distribueixen contingut.
 • Infografia centrada en la marca. Visualització de la informació per a promocionar productes o serveis.
 • Exemples d’infografies per a Internet i suports digitals.
 • Infografia aplicada al màrqueting de continguts.
 • Cercar informació. Explorar i identificar tendències.
 • Posicionar l’empresa com a experta en el sector.
 • Tipografies per pantalla.
 • Suports digitals: ordinadors, iPads i smartphones.
 • Anàlisi del fenomen viral. Perquè algunes infografies són vistes per milions de persones i d’altres no.
 • Publicar infografies a Internet: píxels, metadades i paraules clau.
 • Promocionar la infografia: buscar influenciadors, compartir en xarxes socials en el moment adequat.
 • Microcontingut. Adaptar les infografies a les xarxes socials.
 • Infografia en moviment. Gifs animats.
 • Eines digitals per a la realització d’infografies per a Internet (Illustrator, Photoshop).

Mòdul VI - Presentació seqüencial de la informació adreçada al públic objectiu

En aquest mòdul s’estudiaran les bases per estructurar i organitzar una presentació que haurà de ser efectiva i interessant, i veurem com podem desenvolupar una idea i presentar-la de forma visual.

L’estudiant disposarà de les eines necessàries per expressar idees de forma visual i seqüencial, per saber fer una presentació i exposar-la davant d’un públic.

 • Comunicar, presentar idees i sorprendre.
 • Composició de diapositives. Seccions, tipus de diapositives.
 • Estructurar la presentació. Ritme, consistència.
 • Visualitzar gràfics i estadístiques.
 • Elements bàsics: text, il·lustracions i fotografia.
 • Animacions d’objectes i transicions que ajuden a explicar la història.
 • Eines per a presentació de la informació (Keynote).

Mòdul VII - Infografia animada: vídeo i motion graphics

En aquest mòdul es treballarà la representació visual d’elements en moviment per crear una infografia visual a partir de motion graphics i vídeo.

 • Fonaments bàsics de l’animació.
 • Planificar una infografia animada.
 • Storyboard (guió animat), esquemes i estructura narrativa.
 • Eines digitals per a infografia animada (After Effects).

Mòdul VIII - Transformar dades en experiències

Es treballarà per portar les dades més enllà de les representacions visuals de tal manera que esdevinguin una experiència amb la qual l’usuari pugui connectar. Aplicarem tot allò que haurem après durant el curs en una instal·lació a partir d’una visualització de dades mentre experimentem amb materials i formats diferents.

 • Crear experiències memorables que connecten amb l’usuari.
 • Treballar a partir d’objectes físics.
 • Instal·lacions visuals, so i experimentació gràfica amb informació.

Professorat

Salva Rubio

Salva Rubio

Guionista de cinema, escriptor professional, assagista i storyteller. www.salvarubio.info

Guionista de cinema, escriptor professional, assagista i storyteller.

www.salvarubio.info

Mª Àngels Fortea

Mª Àngels Fortea

Doctora en Disseny per la Facultat de Belles Arts de la UB. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la UAB. Actualment és membre del patronat de la Fundació Història del Disseny.

Doctora en Disseny per la Facultat de Belles Arts de la UB. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la UAB. Actualment és membre del patronat de la Fundació Història del Disseny.

Joaquín Rodríguez Sala

Joaquín Rodríguez Sala

Dissenyador audiovisual, gràfic i multimèdia. En l'actualitat, responsable dels projectes d'animació en Bestiario.

Dissenyador audiovisual, gràfic i multimèdia. En l'actualitat, responsable dels projectes d'animació en Bestiario.

Domestic Data Streamers

Domestic Data Streamers

Equip de desenvolupadors de Barcelona que ha pres com a repte captar i transformar dades crues a partir de sistemes interactius i experiències. www.domesticstreamers.com.

Equip de desenvolupadors de Barcelona que ha pres com a repte captar i transformar dades crues a partir de sistemes interactius i experiències. www.domesticstreamers.com.

Jaime Serra

Jaime Serra

Artista multidisciplinari. Periodista i columnista. 

Artista multidisciplinari. Periodista i columnista.

Raquel Herrera

Raquel Herrera

Professora, investigadora i traductora de comunicació digital cultural. 

Especialista en l'ús estratègic i creatiu d'imatges en xarxes socials amb finalitats comercials i artístiques.

Veure més

Coordinació

Gemma Busquets. Dissenyadora gràfica especialitzada en experiència d’usuari, interfícies i arquitectura de la informació.

Guillem Casino. Especialista en publicacions digitals, disseny d’interfície producció gràfica, imatge digital i infografia. En Guillem ha treballat durant dotze anys com a docent en diverses escoles de disseny de Barcelona i vint com a professional en l’empresa privada. Coordinador de formació en un centre distribuïdor d’Apple. Col·legiat al Col·legi de Dissenyadors Gràfics de Catalunya des de l’any 2000. Coordinador del Màster en Publicacions Digitals i professor del Grau en Disseny, del Màster en Disseny de Branding i Packaging, del Màster en Disseny Gràfic i del Workshop de Postproducció Gràfica a Bau, Centre Universitari de Disseny de Barcelona.

Sortides professionals

 • Director d’Art i Productor d’infografies en editorials.
 • Infògraf a mitjans impresos.
 • Infògraf a mitjans digitals.
 • Director d’Art en estudis de disseny gràfic especialitzats en el disseny d’informació.
 • Dissenyador d’informació freelance.
 • Dissenyador de visualització de dades per a instal·lacions.
 • Il·lustrador especialitzat en infografia.
 • Dissenyador d’infografia animada.

Galeria de projectes