Inscripció

Sol·licitud d'inscripció

Per inscriure’t a un màster o postgrau has de descarregar i emplenar la sol·licitud d'inscripció específica del curs.

Descarrega la sol·licitud d’inscripció

Procés d'inscripció

La sol·licitud d’inscripció has d’enviar-la a secretaria@baued.es seguint els passos del procés d’inscripció que es detallen a continuació:

Tots els màsters i postgraus disposen de places limitades. El procés de matriculació s'inicia en el mes de gener i finalitza quan es completen les places disponibles o a l’inici del curs.

Modalitats de pagament

BAU, Centre Universitari de Disseny ofereix diferents modalitats de pagament de l'import del curs:

  • Pagament únic: amb un descompte del 3%
  • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
    • 1er pagament del 40% de l’import del curs que es realitza en formalitzar la matrícula
    • 2on pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de novembre
    • 3er pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de gener

Els ex estudiants de BAU es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos. S'entén per ex estudiant de BAU aquell que, no estant matriculat en el curs acadèmic actual, hagi superat el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o BAU Nit, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Fes clic aquí per a més informació sobre beques i ajuts.

Sol·licitud de preadmissió per a la tramitació de beques

Aquells estudiants que estiguin en procés de sol·licitud d'algun tipus de beca o ajut econòmic i necessitin un document certificat que acrediti que estan capacitats per accedir a un màster i/o diploma de postgrau abans de formalitzar la matrícula del curs, podran sol·licitar a BAU la tramitació d’una preadmissió.

Per a això, s’ haurà de presentar la sol·licitud d'inscripció al curs juntament amb la resta de documentació necessària i, un cop confirmada l’admissió per part de la comissió coordinadora del programa, abonar un import de 200€. Realitzat el pagament corresponent, BAU expedirà un document certificant que l'estudiant ha estat admès per cursar els estudis corresponents. Aquest certificat no serà en cap cas una reserva de plaça o matrícula i quedarà pendent la formalització de la matrícula. En el moment de formalitzar la matrícula del curs, es descomptaran els 200€ abonats de l’import del primer pagament.

La devolució de l'import abonat es farà només en cas que s'anul·lés el programa. Si es denegués la beca a la qual opta l'estudiant, es procedirà a la devolució del 50% de l'import abonat. En el cas de sol·licitar la devolució, s'haurà de presentar el corresponent document de denegació de la beca. El 50% restant de l’import abonat no es retornarà en concepte de gestions administratives.