Estudis internacionals

Amb l‘objectiu d’oferir una formació universitària internacional de qualitat, Bau Centre Universitari de Disseny, ofereix tot un seguit de continguts, assignatures, cursos i màsters en anglès perquè els estudiants puguin millorar i adquirir els coneixements necessaris en un entorn internacional i globalitzador, així com per permetre i acollir estudiants internacionals que vulguin realitzar llurs estudis a Bau.

Grau universitari en disseny

El Grau en Disseny garanteix que els estudiants, al finalitzar els seus estudis, acreditin el nivell B2* d’anglès. Dues assignatures de Formació Obligatòria del Grau en Disseny es fan en anglès per familiaritzar els alumnes amb la llengua anglesa i assegurar que assumeixin el nivell mínim B2* exigit per als estudis universitaris. Paral·lelament, els estudiants poden cursar assignatures en anglès de la UVIC-UCC «Study Abroad» i demanar-ne el reconeixement com a crèdits RAC.

A més, els estudiants tenen la possibilitat de realitzar una estada en una universitat estrangera mitjançant la beca de mobilitat ERASMUS o bé un intercanvi interuniversitari.

Bau, en col·laboració amb l'Escola d'Idiomes de la UVIC(Universitat de Vic), organitza cursos intensius d'anglès. Aquests cursos tenen com a objectiu cobrir les necessitats de coneixement d'anglès per aconseguir el nivell exigit en el Grau en Disseny, així com la possibilitat de cursar un nivell superior de cara a millorar les competències en aquest idioma.

*(B1 en el cas dels estudiants que varen iniciar els seus estudis abans del 2014)

Màsters i postgraus

Atès el caràcter professionalitzador de la Formació Continuada de Bau, alguns dels nostres Màsters i Postgraus els imparteixen un professorat bilingüe (castellà – anglès), un fet que permet l’acceptació d’estudiants estrangers. Pel que fa als alumnes que no dominin el idioma, se’ls recomana que al setembre s'inscriguin al Curs Intensiu de castellà impartit per l’Escola d’idiomes de la UVIC-UCC. 

Workshops

Els Workshops STUDY ABROAD són assignatures per a estudiants universitaris fins a 24 anys, tant de Bau/UVIC-UCC com d’altres universitats estrangeres impartides en anglès per la UVIC-UCC. Els estudiants del Grau en Disseny de Bau que cursin alguna d’aquestes assignatura podran reconèixer-la com a crèdits RAC del Grau en Disseny.

Cursos d'estiu

Durant el mes de juliol, BAU proposa un seguit de cursos monogràfics i pràctics que poden ser seguits pels seus estudiants i d’altres centres nacionals i estrangers atès el seu tarannà pràctic. Paral·lelament, els estudiants de BAU gaudeixen de descomptes especials a la Kingston University per als cursos de la Summer University i en l’allotjament en el mateix campus.